Controleer je Amerikaanse belastingverplichtingen

Of je btw moet heffen, is in de Verenigde Staten gebaseerd op nexus. Nexus is een verbinding tussen je bedrijf en een staat, fysiek of economisch. Als je nexus in een bepaalde staat hebt, moet je daar waarschijnlijk omzetbelasting heffen.

Fysieke nexus

Over het algemeen treedt er een fysieke nexus op als je een fysieke aanwezigheid hebt in een staat, zoals een winkel, magazijn of medewerkers. Sommige staten hebben een bredere definitie van nexus en kunnen een van de volgende bevatten:

 • verzoek om verkoop
 • fulfillmentservices
 • aanwezigheid van voorraad

Locaties die je in Shopify aan maakt, worden gebruikt om je belastingverplichtingen te bepalen. Huidige en nieuw toegevoegde locaties worden gebruikt om nexus te bepalen. Als je een locatie in een staat hebt ingesteld en deze vervolgens hebt verwijderd, wordt deze niet gebruikt om belastingverplichtingen te berekenen.

Economische nexus

Economische nexus treedt op wanneer je een bepaalde verkoopdrempel aan klanten in een specifieke staat overschrijdt.

In juni 2018 oordeelde het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten dat staten online verkopers kunnen verplichten btw te innen op basis van het volume of de waarde van transacties in een staat, ook wel economische nexus genoemd. Zie de Shopify-blog post Online Sales Tax: A Guide to Economic nexus & Ecommerce voor meer informatie over hoe deze uitspraak van invloed kan zijn op je bedrijf.

De verkoopdrempel die bepaalt of je nexus hebt, verschilt per staat. Als je niet zeker weet of je verkopen aan klanten in een andere staat betekenen dat je daar een nexus hebt, neem dan contact op met de belastingdienst van de staat of een plaatselijke belastingdeskundige.

Beheer belastingaansprakelijkheid

Nadat je winkel open is en je begonnen bent met verkopen, worden je verkopen en locaties automatisch gecontroleerd om je te helpen bepalen of je nexus in specifieke staten hebt. Lees de volgende aandachtspunten voordat je je belastingverplichtingen in Shopify controleert.

 • Belastingaansprakelijkheid kan alleen worden weergegeven voor transacties die plaatsvinden in Shopify, inclusief marktplaatsen waar vereist door de staatswetgeving. Als je buiten Shopify om omzet maakt, worden deze niet opgenomen.
 • Belastingaansprakelijkheid wordt weergegeven voor staten met economische nexus-belastingwetten op staatsniveau. Staten die geen economische nexus-wetten hebben, worden niet opgenomen.
 • Sommige staten hebben vereisten voor het indienen van lokale belasting die gescheiden zijn van de vereisten voor het indienen van staatsaangiften, zoals Alaska of Colorado. Nexus wordt niet bijgehouden voor lokale belastingen.
 • Belastingaansprakelijkheid wordt weergegeven voor staten waar verkopen plaatsvinden tijdens de drempelperiode voor die staat. Verkoop buiten de drempelperiode wordt niet opgenomen.
 • Belastingaansprakelijkheid wordt berekend met behulp van netto-omzet, geen bruto-omzet. Netto-omzet bevat verkopen zonder terugbetalingen, verzendkosten of belasting.
 • Verkopen worden niet onmiddellijk weergegeven in je belastingverplichtingen en het kan een paar dagen duren voordat ze bijgewerkt worden. Als je een verkoopdrempel overschrijdt die aangeeft dat je mogelijk belastingen in een bepaalde staat in rekening moet brengen en af moet dragen, wordt de maand weergegeven waarin je de drempel hebt overschreden.
 • Belastingaansprakelijkheid wordt weergegeven voor fysieke nexus op huidige locaties. Als je een locatie in een staat hebt, maar deze hebt verwijderd, wordt deze niet opgenomen.

Drempelperiodes

De drempelperiode van een staat is de tijd die wordt meegerekend wanneer nexus wordt berekend. De referentietabel voor staatsbelasting biedt informatie over belastingregels van staat tot staat, inclusief de periode die wordt gebruikt om nexus te bepalen. Deze periode verschilt per staat.

Lijst met drempelperioden
Drempelperiode Definitie
Vorig of huidig kalenderjaar Voor staten die het vorige of huidige kalenderjaar overwegen voor het bepalen van de nexus, beoordeelt de aansprakelijkheidstracker eerst je verkoopgegevens van het voorgaande jaar. Als je winkel vorig jaar niet aan de drempelwaarde voor nexus voldeed, wordt het huidige jaar beoordeeld.

Als je winkel niet aan de drempelwaarde van het vorige kalenderjaar voldeed en je geen verkopen voor het huidige kalenderjaar hebt, wordt de staat pas weergegeven als er in het huidige jaar minstens één verkoop is.
Doorlopende periode van twaalf maanden Voor staten die een doorlopende periode van twaalf maanden overwegen om de nexus te bepalen, beoordeelt de aansprakelijkheidstracker je verkoopgegevens van de afgelopen maanden. Op de eerste dag van elke maand wordt de oudste maand uit de beoordeelde periode verwijderd en wordt de nieuwste maand toegevoegd.
Vorige kalenderjaar Voor staten die het vorige kalenderjaar in overweging nemen voor het bepalen van de nexus, beoordeelt de aansprakelijkheidstracker je verkopen van het voorgaande jaar. Als je winkel vorig jaar niet aan de drempelwaarde voor nexus voldoet, worden je verkoopgegevens pas weer beoordeeld als het huidige jaar voorbij is.
Vorige vier belastingkwartalen Voor staten die de vorige vier kalenderkwartalen overwegen voor het bepalen van de nexus, beoordeelt de aansprakelijkheidstracker je verkopen van de afgelopen vier kwartalen. Op de eerste dag van elk nieuw kwartaal wordt het oudste kwartaal uit de beoordeelde periode verwijderd en wordt het nieuwste kwartaal toegevoegd.

Marketplaces

Een marktplaats is een website waarop meerdere verkopers hun producten aanbieden. Sommige staten nemen verkopen op marktplaatsen op voor het bepalen van de economische nexus, terwijl andere dat niet doen. De referentietabel staatsbelasting biedt informatie over belastingregels van staat tot staat, inclusief of marktplaatsen zijn opgenomen in de nexus-berekening.

Afhankelijk van de staatswetgeving kunnen de volgende marktplaatsen meegerekend worden bij het bepalen van de economische nexus:

Lijst met marktplaatsen
Emadri MyDeal Rakuten Etsy Fruugo
Wish NewEgg BestBuy Reverb Ebay
Google Facebook Walmart Marketplace Amazon by Codisto Amazon by CedCommerce

Je belastingverplichtingen controleren

Vanuit het Shopify-beheercentrum kun je je belastingverplichtingen bekijken vanuit Instellingen > Belastingen, en selecteer Verenigde Staten. Een voorbeeld van je belastingverplichtingen wordt weergegeven boven de staten waarin je bent geregistreerd om belasting te innen. Als je verkopen in specifieke staten een potentiële belastingaansprakelijkheid aangeven, geeft het gedeelte belastingverplichtingen de staat, de reden voor de potentiële aansprakelijkheid en de datum van de potentiële aansprakelijkheid weer. Bekijk de pagina Btw-aansprakelijkheid beheren door op Alle aansprakelijkheden weergeven te klikken voor meer informatie.

Op de pagina Btw-aansprakelijkheid beheren kun je staten bekijken waarin je verkopen hebt gedaan. Kies welke staten je wilt controleren met behulp van het menu bovenaan de pagina.

 • Actie vereist geeft staten aan waar potentiële belasting aansprakelijkheid is geïdentificeerd. Staten die hier worden vermeld, zijn staten waar je mogelijk fysieke nexus van een locatie hebt, of economische nexus van verkopen in die staat. Als er staten zijn vermeld in het gedeelte Actie vereist, moet je mogelijk belasting hier in rekening brengen en afbrengen.
 • Controle vereist geeft aan waar je geen locatie hebt en waar je verkopen binnen Shopify, inclusief marktplaatsen wanneer dit vereist is voor staatswetgeving, minstens 80% van de drempelwaarde van die staat voor economische nexus bereikt hebben. Als er staten zijn vermeld in het gedeelte Controle vereist, controleer dan je verkopen in die staat, rekening houdend met verkopen die niet door Shopify zijn verwerkt.
 • Geen actie vereist geeft staten aan waar je geen locatie hebt en waar je verkopen binnen Shopify, inclusief marktplaatsen waar wettelijk verplicht, onder 80% van de drempelwaarde van die staat voor economische nexus vallen.

Je potentiële belastingverplichtingen aanpakken

Als een staat op de pagina Btw-aansprakelijkheid beheren als een potentiële belasting aansprakelijkheid wordt vermeld, moet je de btw-wetten voor die staat zorgvuldig bekijken. Links naar staatsbelastinginstanties worden vermeld in de referentietabel staatsbelasting. Als je niet zeker weet of je winkel fysieke of economische nexus in een staat heeft, neem dan contact op met een belastingdeskundige of met de belastingdienst van die staat.

Als je hebt vastgesteld dat je btw in een staat in rekening moet brengen, kun je belastinginning instellen op de pagina Btw-aansprakelijkheid beheren. Voordat je begint, moet je ervoor zorgen dat je bent geregistreerd bij de belastingdienst van de staat om btw in rekening te brengen en af te dragen.

Stappen

 1. Zoek de staat op de pagina Btw-aansprakelijkheid beheren en klik vervolgens op Begin met het innen van belastingen.
 2. Voer in Btw-ID je btw-ID in. Als je een btw-ID hebt aangevraagd maar er nog geen hebt, laat je dit veld leeg. Je kunt deze bijwerken wanneer je je btw-ID ontvangt.
 3. Klik op Btw innen.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis