Controleer je Amerikaanse belastingverplichtingen

Of het vereist is om belastingen af te schrijven, is in de Verenigde Staten afhankelijk van nexus. Nexus is een verbinding tussen je bedrijf en een staat, fysiek of economisch. Als je in een bepaalde staat nexus hebt, ben je waarschijnlijk verplicht om daar omzetbelasting af te schrijven. Als je Shopify Tax gebruikt als je belastingservice, kun je op de pagina Belastingaansprakelijkheid beheren bepalen waar je winkel nexus heeft.

Nadat je winkel is geopend en je begonnen bent met verkopen, worden je verkopen en locaties automatisch gecontroleerd om je te helpen bepalen of je nexus in specifieke staten hebt. Je verkopen in een specifieke staat worden vergeleken met de verkoopdrempels van die staat om te bepalen waar je mogelijk belastingplichtig bent.

Lees de volgende aandachtspunten voordat je je belastingverplichtingen in Shopify controleert.

 • Belastingverplichtingen kunnen alleen worden weergegeven voor transacties die plaatsvinden in Shopify, waaronder marktplaatsen waar dit volgens staatswetgeving vereist is. Dit betreft ook bestellingen die je in Shopify importeert. Omzet die je daarnaast buiten Shopify maakt maar niet importeert, wordt buiten beschouwing gelaten.
 • Belastingaansprakelijkheid wordt weergegeven voor staten met economische nexus-belastingwetten op staatsniveau. Staten die geen economische nexus-wetten hebben, worden niet opgenomen.
 • Sommige staten hebben vereisten voor het indienen van lokale belasting die gescheiden zijn van de vereisten voor het indienen van staatsaangiften, zoals Alaska of Colorado. Nexus wordt niet bijgehouden voor lokale belastingen.
 • Belastingaansprakelijkheid wordt weergegeven voor staten waar verkopen plaatsvinden tijdens de drempelperiode voor die staat. Verkoop buiten de drempelperiode wordt niet opgenomen.
 • Belastingaansprakelijkheid wordt berekend met behulp van netto-omzet, geen bruto-omzet. Netto-omzet bevat verkopen zonder terugbetalingen, verzendkosten of belasting.
 • Verkopen worden niet onmiddellijk weergegeven in je belastingverplichtingen en het kan een paar dagen duren voordat ze bijgewerkt worden. Als je een verkoopdrempel overschrijdt die aangeeft dat je mogelijk belastingen in een bepaalde staat in rekening moet brengen en af moet dragen, wordt de maand weergegeven waarin je de drempel hebt overschreden.
 • Belastingverplichtingen worden weergegeven voor fysieke nexus op de huidige locaties van je winkel. Als je een locatie in een staat had maar deze hebt verwijderd, wordt deze niet meegenomen.

Drempelperiodes

De drempelperiode van een staat is de tijd die wordt meegerekend wanneer nexus wordt berekend. De referentietabel voor staatsbelasting biedt informatie over belastingregels van staat tot staat, inclusief de periode die wordt gebruikt om nexus te bepalen. Deze periode verschilt per staat.

Lijst met drempelperioden
Drempelperiode Definitie
Vorig of huidig kalenderjaar Voor staten die het vorige of huidige kalenderjaar overwegen voor het bepalen van de nexus, beoordeelt de aansprakelijkheidstracker eerst je verkoopgegevens van het voorgaande jaar. Als je winkel vorig jaar niet aan de drempelwaarde voor nexus voldeed, wordt het huidige jaar beoordeeld.

Als je winkel niet aan de drempelwaarde van het vorige kalenderjaar voldeed en je geen verkopen voor het huidige kalenderjaar hebt, wordt de staat pas weergegeven als er in het huidige jaar minstens één verkoop is.
Doorlopende periode van twaalf maanden Voor staten die een doorlopende periode van twaalf maanden overwegen om de nexus te bepalen, beoordeelt de aansprakelijkheidstracker je verkoopgegevens van de afgelopen maanden. Op de eerste dag van elke maand wordt de oudste maand uit de beoordeelde periode verwijderd en wordt de nieuwste maand toegevoegd.
Vorige kalenderjaar Voor staten die het vorige kalenderjaar in overweging nemen voor het bepalen van de nexus, beoordeelt de aansprakelijkheidstracker je verkopen van het voorgaande jaar. Als je winkel vorig jaar niet aan de drempelwaarde voor nexus voldoet, worden je verkoopgegevens pas weer beoordeeld als het huidige jaar voorbij is.
Vorige vier belastingkwartalen Voor staten die voor de bepaling van nexus de voorafgaande vier kalenderkwartalen in aanmerking nemen, bekijkt de belastingtracker je omzet over de voorafgaande vier kwartalen. In de meeste rechtsgebieden zijn de fiscale kwartalen de volgende:
 • Januari, februari, maart;
 • April, mei, juni;
 • Juli, augustus, september;
 • Oktober, november, december.
Op de eerste dag van elk nieuw kwartaal wordt het oudste kwartaal uit de beoordeelde periode verwijderd en wordt het nieuwste kwartaal toegevoegd.

Je belastingverplichtingen controleren

In het Shopify-beheercentrum kun je nagaan waar je belastingplichtig bent. Ga naar Instellingen > Douanerechten en belastingen en selecteer Verenigde Staten. Je belastingverplichtingen staan boven de staten waarin je geregistreerd bent om belasting te innen. Als je verkopen in bepaalde staten wijzen op een mogelijke belastingverplichting, dan zie je onder belastingverplichtingen de staat, de reden voor de mogelijke verplichting en de datum van de mogelijke verplichting. Zie de pagina Belastingaansprakelijkheid beheren door op Alle verplichtingen bekijken te klikken.

Je kunt op de pagina Belastingaansprakelijkheid beheren zien in welke staten je verkopen hebt gedaan. Kies welke staten je wilt bekijken via het menu boven aan de pagina.

 • Actie vereist geeft staten aan waar potentiële belasting aansprakelijkheid is geïdentificeerd. Staten die hier worden vermeld, zijn staten waar je mogelijk fysieke nexus van een locatie hebt, of economische nexus van verkopen in die staat. Als er staten zijn vermeld in het gedeelte Actie vereist, moet je mogelijk belasting hier in rekening brengen en afbrengen.
 • Controle vereist geeft staten aan waar je geen locatie hebt en waar je Shopify-verkopen (die, indien verplicht volgens de staatswetgeving, ook marktplaatsen omvatten) minstens 80% van de drempelwaarde voor economische nexus van die staat hebben bereikt. Als er staten zijn vermeld in het gedeelte Controle vereist, controleer dan je verkopen in die staat, rekening houdend met verkopen die niet door Shopify zijn verwerkt.
 • Geen actie vereist geeft staten aan waar je geen locatie hebt en waar je Shopify-verkopen (die, indien verplicht volgens de staatswetgeving, ook marktplaatsen omvatten) onder 80% van de drempelwaarde voor economische nexus van die staat liggen.

Je potentiële belastingverplichtingen aanpakken

Als een staat op de pagina Belastingaansprakelijkheid beheren staat vermeld als een mogelijke belastingverplichting, lees dan de btw-wetgeving voor die staat goed door. Links naar de belastingdiensten staan in de tabel Referentie staatsbelasting. Als je niet zeker weet of je winkel fysieke of economische nexus in een staat heeft, overleg dan met een fiscaal deskundige, of neem contact op met de belastingdienst van die staat.

Als je hebt vastgesteld dat je in een staat btw moet innen, dan kun je dit instellen op de pagina Belastingaansprakelijkheid beheren. Zorg, voordat je begint, dat je geregistreerd bent bij de belastingdienst van de staat om btw te innen en af te dragen.

Stappen

 1. Zoek de staat op de pagina Belastingaansprakelijkheid beheren en klik op Begin met het innen van belastingen.
 2. Voer in Btw-ID je btw-ID in. Als je een btw-ID hebt aangevraagd maar er nog geen hebt, laat je dit veld leeg. Je kunt deze bijwerken wanneer je je btw-ID ontvangt.
 3. Klik op Btw innen.

Vervaldatum belastingverplichtingen

Als je onder de drempelwaarde valt voor nexus in een bepaalde staat, fysiek of economisch, betekent dit niet automatisch dat je niet meer belastingplichtig bent. Als je van mening bent dat je niet langer nexus hebt in een bepaalde staat, neem dan contact op met de belastingdienst van die staat voordat je stopt met het heffen van belasting van je klanten daar.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis