Sprawdź swoje zobowiązania podatkowe w USA

W Stanach Zjednoczonych obowiązek naliczania podatku zależy od nexusu. Nexus to powiązanie między firmą a stanem. Może mieć charakter fizyczny lub ekonomiczny. Jeśli masz nexus w określonym stanie, prawdopodobnie będziesz mieć obowiązek naliczania tam podatków od sprzedaży. Jeśli korzystasz z Shopify Tax jako swojej usługi podatkowej, strona Zarządzaj obowiązkiem podatkowym może pomóc Ci ustalić, gdzie Twój sklep ma nexus.

Gdy Twój sklep jest już otwarty i zaczynasz sprzedawać, Twoja sprzedaż i lokalizacje są automatycznie monitorowane, aby pomóc Ci ustalić, czy masz nexus w określonych stanach. Twoja sprzedaż do określonego stanu jest porównywana z progami sprzedaży obowiązującymi w tym stanie w celu ustalenia miejsca, w którym podlegasz obowiązkowi podatkowemu.

Przed monitorowaniem obowiązków podatkowych w Shopify zapoznaj się z poniższymi uwagami.

 • Obowiązek podatkowy może być wyświetlany tylko dla transakcji realizowanych w Shopify, w tym na platformach Marketplace, jeśli wymaga tego prawo stanowe. Obejmuje również zamówienia, które importujesz do Shopify. Jeśli dokonujesz sprzedaży poza Shopify i nie zaimportujesz zamówień, nie zostaną one uwzględnione.
 • Obowiązek podatkowy jest wyświetlany w przypadku stanów, w których obowiązują stanowe przepisy podatkowe dotyczące nexusu ekonomicznego. Nie uwzględnia się stanów, w których nie obowiązują takie przepisy.
 • Niektóre stany, takie jak Alaska lub Kolorado mają lokalne wymagania dotyczące składania deklaracji podatkowych, które są niezależne od wymagań stanowych. Nexus nie jest śledzony pod kątem podatków lokalnych.
 • Obowiązek podatkowy jest wyświetlany w przypadku stanów, w których sprzedaż ma miejsce w okresie progowym dla tego stanu. Nie uwzględnia się sprzedaży poza okresem progowym.
 • Obowiązek podatkowy obliczany jest na podstawie sprzedaży netto, a nie sprzedaży brutto. Sprzedaż netto to sprzedaż pomniejszona o zwroty kosztów, wysyłki lub podatki.
 • Sprzedaż nie jest od razu odzwierciedlana w Twoich zobowiązaniach podatkowych, a jej aktualizacja może potrwać kilka dni. Jeśli przekroczysz próg sprzedaży, który wskazuje, że konieczne może być naliczanie i odprowadzanie podatków w konkretnym stanie, wyświetlony zostanie miesiąc, w którym przekroczyłeś(-aś) ten próg.
 • Obowiązek podatkowy jest wyświetlany dla nexusu fizycznego w bieżących lokalizacjach Twojego sklepu. Jeśli miałeś(-aś) lokalizację w danym stanie, ale ją usunąłeś (usunęłaś), nie zostanie ona uwzględniona.

Progi

Okres progowy stanu jest okresem branym pod uwagę przy obliczaniu nexusu. Tabela informacji o podatkach stanowych zawiera informacje o przepisach podatkowych w poszczególnych stanach, w tym o okresie, który jest używany do ustalenia nexusu. Okres ten różni się w zależności od stanu.

Lista okresów progowych
Okres progowy Definicja
Poprzedni lub bieżący rok kalendarzowy W przypadku stanów, które uwzględniają poprzedni lub bieżący rok kalendarzowy w celu ustalenia nexusu, monitor zobowiązań sprawdza najpierw dane sprzedaży za poprzedni rok. Jeśli Twój sklep nie przekracza progu nexusu w poprzednim roku, wówczas sprawdzany jest rok bieżący.

Jeśli Twój sklep nie przekracza progu dla poprzedniego roku kalendarzowego i nie masz sprzedaży dla bieżącego roku kalendarzowego, to stan nie zostanie wyświetlony, dopóki w bieżącym roku nie będzie co najmniej jednej sprzedaży.
Dwunastomiesięczny okres kroczący W przypadku stanów, które uwzględniają dwunastomiesięczny okres kroczący w celu ustalenia nexusu, monitor zobowiązań sprawdza dane sprzedaży z ostatnich dwunastu miesięcy. Pierwszego dnia każdego miesiąca ze sprawdzanego okresu usuwa się najstarszy miesiąc i dodaje najnowszy miesiąc.
Poprzedni rok kalendarzowy W przypadku stanów, które uwzględniają poprzedni rok kalendarzowy w celu ustalenia nexusu, monitor zobowiązań sprawdza sprzedaż z poprzedniego roku. Jeśli Twój sklep nie przekracza progu nexusu w poprzednim roku, Twoje dane sprzedaży nie będą ponownie sprawdzane aż do końca bieżącego roku.
Poprzednie cztery kwartały podatkowe W przypadku stanów, które uwzględniają poprzednie cztery kwartały kalendarzowe w celu ustalenia więzi podatkowej (nexus), monitor zobowiązań sprawdza sprzedaż za poprzednie cztery kwartały. W większości jurysdykcji kwartały w roku są następujące:
 • styczeń, luty i marzec
 • kwiecień, maj i czerwiec
 • lipiec, sierpień i wrzesień
 • październik, listopad i grudzień
W pierwszym dniu każdego nowego kwartału najstarszy kwartał jest usuwany z przeglądanego okresu i dodawany jest najnowszy kwartał.

Sprawdź swoje zobowiązania podatkowe

W panelu administracyjnym Shopify możesz sprawdzić swoje obowiązki podatkowe, przechodząc do opcji Ustawienia > Podatki i cła i wybierając kraj Stany Zjednoczone. Podgląd Twoich obowiązków podatkowych jest wyświetlany nad stanami, w których jesteś zarejestrowany(-a) w celu pobierania podatku. Jeśli sprzedaż do określonych stanów wskazuje na potencjalny obowiązek podatkowy, w sekcji obowiązków podatkowych wyświetla się stan, powód oraz data potencjalnego zobowiązania. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do strony Zarządzaj obowiązkiem podatkowym, klikając opcję Pokaż wszystkie zobowiązania.

Na stronie Zarządzaj obowiązkiem podatkowym możesz wyświetlić stany, w których dokonałeś(-aś) sprzedaży. Wybierz stany do sprawdzenia, korzystając z menu na górze strony.

 • Sekcja Wymagane działanie wskazuje stany, w których zidentyfikowano potencjalny obowiązek podatkowy. Wymienione tutaj stany to te, w których możesz mieć fizyczny nexus oparty na lokalizacji lub ekonomiczny nexus oparty na sprzedaży w tym stanie. Jeśli w sekcji Wymagane działanie wymieniono stany, może być konieczne rozpoczęcie naliczania i odprowadzania podatku w tych stanach.
 • Sekcja Wymagane monitorowanie wskazuje stany, w których nie masz lokalizacji, a sprzedaż w Shopify, w tym na platformach, gdzie obowiązuje prawo stanowe, osiągnęła co najmniej 80% progu tego stanu dla nexusu ekonomicznego. Jeśli w sekcji Wymagane monitorowanie wymieniono stany, sprawdź sprzedaż do tego stanu, uwzględniając sprzedaż, która nie była przetwarzana przez Shopify.
 • Sekcja Nie jest wymagane żadne działanie wskazuje stany, w których nie masz lokalizacji, a Twoja sprzedaż w Shopify, w tym na platformach, gdzie jest to wymagane przez prawo stanowe, nie osiągnęła 80% progu tego stanu dla nexusu ekonomicznego.

Zajmij się swoimi potencjalnymi zobowiązaniami podatkowymi

Jeśli jakiś stan jest wymieniony na stronie Zarządzaj obowiązkiem podatkowym jako potencjalny obowiązek podatkowy, należy dokładnie zapoznać się z przepisami w zakresie podatku od sprzedaży w tym stanie. Linki do stanowych organów podatkowych są wymienione w tabeli informacji o podatkach stanowych. Jeśli nie masz pewności co do fizycznego bądź ekonomicznego nexusu Twojego sklepu w danym stanie, skonsultuj się z doradcą podatkowym lub skontaktuj się z organem podatkowym w tym stanie.

Jeśli ustaliłeś(-aś), że musisz naliczać podatek od sprzedaży w danym stanie, możesz skonfigurować pobieranie podatku na stronie Zarządzaj obowiązkiem podatkowym. Zanim zaczniesz, upewnij się, że zarejestrowałeś(-aś) się w stanowym organie podatkowym w celu naliczania i odprowadzania podatku od sprzedaży.

Kroki:

 1. Na stronie Zarządzaj obowiązkiem podatkowym znajdź stan, a następnie kliknij przycisk Rozpocznij pobieranie podatków.
 2. W polu ID podatku od sprzedaży wprowadź swój identyfikator podatku od sprzedaży. Jeśli wystąpiłeś(-aś) o nadanie identyfikatora podatku od sprzedaży, ale jeszcze go nie masz, pozostaw to pole puste. Możesz go aktualizować po otrzymaniu identyfikatora podatku od sprzedaży.
 3. Kliknij opcję Pobierz podatek od sprzedaży.

Wygaśnięcie obowiązku podatkowego

Zejście poniżej progu wymaganego dla istnienia nexusu (więzi podatkowej) w danym stanie, czy to o charakterze fizycznym czy ekonomicznym, może nie spowodować natychmiastowego wygaśnięcia obowiązku podatkowego. Jeśli uważasz, że nie masz już nexusu w określonym stanie, skontaktuj się ze stanowym urzędem podatkowym, zanim przestaniesz naliczać podatek swoim klientom.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo