Zarządzaj podatkami w USA

Po aktualizacji sklepu w celu skorzystania z nowych funkcji w zakresie podatków obowiązujących w USA możesz zarządzać ustawieniami podatkowymi, w tym rejestracjami, nadpisaniami i zwolnieniami klientów.

Zarządzaj regionami, w których jesteś zarejestrowany(-a)

Możesz edytować swoje rejestracje w dowolnym momencie, aby dodawać, usuwać lub zmieniać rejestracje lub numery kont.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Taxes.
 2. W sekcji Regiony podatkowe obok kraju Stany Zjednoczone kliknij opcję Konfiguruj lub Edytuj.
 3. W sekcji Rejestracje podatkowe kliknij opcję Dodaj rejestrację podatkową lub przycisk ... obok regionu, który chcesz edytować.
 4. Zaktualizuj swoje regiony i numery kont.
 5. Kliknij opcję Zapisz.

Nadpisz podatki

Czasami domyślne stawki podatku nie mają zastosowania do niektórych produktów. Na przykład niektóre rodzaje odzieży dziecięcej mogą być zwolnione z podatku lub mają niższą stawkę podatku. Jeśli domyślne stawki nie mają zastosowania, musisz utworzyć nadpisanie.

Utwórz nadpisanie podatku od produktu

Tworzenie nadpisania to proces dwuetapowy. Najpierw tworzy się kolekcję, która zawiera produkty z inną stawką podatku. Następnie określa się region, w jakim ma zastosowanie nadpisanie oraz jego stawkę.

Szczegółowe informacje na temat kolekcji można znaleźć w sekcji Kolekcje.

Kroki:

 1. Utwórz kolekcję:

  1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty > Kolekcje.
  2. Kliknij opcję Utwórz kolekcję, a następnie wprowadź jej nazwę.
  3. W sekcji Typ kolekcji kliknij opcję Ręczne.
  4. Kliknij Zapisz kolekcję.
 2. Utwórz nadpisanie:

  1. Przejdź do opcji: Ustawienia > Podatki.
  2. W sekcji Regiony podatkowe kliknij opcję Edytuj obok Stanów Zjednoczonych.
  3. W sekcji Nadpisania podatku kliknij opcję Dodaj nadpisanie produktu.
  4. Wybierz kolekcję.
  5. Wybierz region, w którym ma zastosowanie nadpisanie.
  6. Wprowadź stawkę podatku dla kolekcji w tym regionie.
  7. Kliknij opcję Zapisz.

Utwórz nadpisanie podatku od wysyłki

Można również nadpisać podatki od opłat za wysyłkę. Nadpisanie to będzie obowiązywać niezależnie od tego, czy na stronie Podatki umieszczono politykę podatkową.

Kroki

 1. Przejdź do opcji: Ustawienia > Podatki.
 2. W sekcji Regiony podatkowe kliknij opcję Edytuj obok Stanów Zjednoczonych.
 3. W sekcji Nadpisania podatku kliknij opcję Dodaj nadpisanie wysyłki.
 4. Wybierz region, w którym ma zastosowanie nadpisanie.
 5. Wprowadź stawkę podatku od wysyłki w tym regionie.
 6. Kliknij opcję Zapisz.

Zarządzaj obliczeniami podatkowymi

Możesz zarządzać różnymi ustawieniami, które określają sposób naliczania podatku od Twoich produktów. Na przykład możesz ustawić, czy podatki są wliczone w ceny, czy naliczać podatek VAT na towary cyfrowe i czy uwzględnić podatek od kosztów wysyłki. Tymi ustawieniami zarządza się na stronie ustawień Podatki. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z sekcją Nadpisania podatku i zwolnienia podatkowe.

Kroki:

 1. Przejdź do opcji: Ustawienia > Podatki.
 2. W sekcji Obliczenia podatkowe wybierz opcje, które mają zastosowanie.

Zaokrąglanie podatku

Historycznie kwoty podatku były zaokrąglane na poziomie faktury. Oznacza to, że łączna wartość podatku była obliczana przez dodanie cen każdej pozycji w zamówieniu, zastosowanie stawki podatku do sumy częściowej zamówienia i zaokrąglenie wyniku.

Po zaktualizowaniu sklepu na potrzeby wykorzystania nowych funkcji w zakresie podatków od sprzedaży obowiązujących w USA kwoty podatku są zaokrąglane na poziomie pozycji pojedynczej. Oznacza to, że łączna wartość podatku jest obliczana poprzez zastosowanie stawki podatku do każdej linii w zamówieniu, zaokrąglenie wyniku, a następnie dodanie tych sum częściowych do siebie w celu uzyskania całkowitej wartości zamówienia.

Zmiany tej dokonano z tego względu, że zaokrąglanie na poziomie linii ułatwia uwzględnienie różnych stawek podatku lub kombinacji produktów podlegających i niepodlegających opodatkowaniu.

Przykład

Załóżmy, że klient złoży zamówienie na 42 różne artykuły, a cena każdego z nich wynosi 14,99 USD i podlega podatkowi w wysokości 13%. Podatek od pozycji każdego produktu jest ustalany przez pomnożenie ceny (14,99 USD) przez stawkę podatku (0,13), co daje w wyniku 1,9487 USD.

Wcześniej podatek od każdej pozycji był sumowany, a suma zaokrąglana. W tym przykładzie suma wynosiłaby 81,8454 USD, a po zaokrągleniu 81,85 USD.

Obecnie Shopify zaokrągla kwoty podatku na poziomie pozycji pojedynczej, co oznacza, że kwota podatku jest zaokrąglana indywidualnie dla każdego produktu. Wynik 1,9487 jest zaokrąglany do kwoty 1,95 USD, która jest następnie dodawana w celu uzyskania sumy. W tym przypadku suma podatku wyniosłaby 81,90 USD.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo