Zarządzaj podatkami w USA

Po skonfigurowaniu podatków możesz zarządzać ustawieniami podatkowymi, w tym rejestracjami, nadpisaniami i zwolnieniami klientów.

Zarządzaj regionami, w których jesteś zarejestrowany(-a)

Możesz dodać, usunąć lub zmienić rejestracje lub numery kont w dowolnym momencie.

Kroki:

  1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Podatki i cła.
  2. W sekcji Zarządzaj pobieraniem podatku od sprzedaży kliknij Stany Zjednoczone.
  3. W sekcji Regiony, w których dokonuje się pobrania wykonaj jedną z następujących czynności:

    1. Aby skonfigurować nową rejestrację podatkową, kliknij opcję Pobierz podatek od sprzedaży.
    2. Aby edytować istniejącą rejestrację podatkową, kliknij przycisk ... obok regionu, który chcesz edytować.
  4. Zaktualizuj swoje regiony i numery kont.

  5. Kliknij opcję Pobierz podatek od sprzedaży.

Nadpisz podatki

Czasami domyślne stawki podatku nie mają zastosowania do niektórych produktów. Na przykład niektóre rodzaje odzieży dziecięcej mogą być zwolnione z podatku lub mają niższą stawkę podatku. Jeśli domyślne stawki nie mają zastosowania, musisz utworzyć nadpisanie.

Utwórz nadpisanie podatku od produktu

Możesz utworzyć nadpisanie podatku dla swoich produktów, jeśli nie obowiązują domyślne przepisy podatkowe uwzględniające kategorie produktów. Tworzenie nadpisania dla produktów to proces dwuetapowy. Najpierw tworzy się kolekcję, która zawiera produkty z inną stawką podatku. Następnie określa się region, w jakim obowiązuje nadpisanie, oraz stawkę podatku do zastosowania.

Szczegółowe informacje na temat kolekcji można znaleźć w sekcji Kolekcje.

Kroki:

  1. Utwórz kolekcję:

    1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty > Kolekcje.
    2. Kliknij opcję Utwórz kolekcję, a następnie wprowadź jej nazwę.
    3. W sekcji Typ kolekcji kliknij opcję Ręczne.
    4. Kliknij Zapisz kolekcję.
  2. Utwórz nadpisanie:

    1. Przejdź do opcji Ustawienia > Podatki i cła.
    2. W sekcji Zarządzaj pobieraniem podatku od sprzedaży kliknij Stany Zjednoczone.
    3. W sekcji Stawki podatkowe i zwolnienia kliknij opcję Dodaj nadpisanie wysyłki.
    4. Wybierz kolekcję.
    5. Wybierz region, w którym ma zastosowanie nadpisanie.
    6. Wprowadź stawkę podatku dla kolekcji w tym regionie.
    7. Kliknij opcję Zapisz.

Kategorie produktów

Kategorie produktów to etykiety, które są przypisane do produktów lub do kolekcji produktów. Sprzedawcy, których klienci znajdują się w Stanach Zjednoczonych, informują ich o zobowiązaniach i zwolnieniach podatkowych, jakim podlegają przy zakupie konkretnych produktów.

Użycie kategorii produktów zwiększa dokładność obliczeń podatku w USA i zmniejsza potrzebę zastosowania nadpisań podatku. Kategorie produktów są wybierane z Taksonomii produktów Shopify, która jest wstępnie zdefiniowaną, standaryzowaną listą. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z sekcją Kategorie produktów.

Jeśli ustawisz kategorię produktu dla produktu, który ma nadpisanie, będzie ono mieć pierwszeństwo przed obliczeniami podatku dla takiej kategorii produktu. Rozważ usunięcie wszelkich nadpisań podatku od produktów, które są niezgodne z Twoimi kategoriami produktów. Jeśli jednak znasz przepisy podatkowe, zgodnie z którymi podatek nie jest obliczany na podstawie kategorii produktów, zachowaj nadpisania podatku od produktów.

Utwórz nadpisanie podatku od wysyłki

Można również nadpisać podatki od opłat za wysyłkę. Nadpisanie to obowiązywać będzie niezależnie od tego, czy na stronie Podatki i cła umieszczono politykę podatkową.

Kroki

  1. Przejdź do opcji Ustawienia > Podatki i cła.
  2. W sekcji Zarządzaj pobieraniem podatku od sprzedaży kliknij Stany Zjednoczone.
  3. W sekcji Stawki podatkowe i zwolnienia kliknij opcję Dodaj nadpisanie wysyłki.
  4. Wybierz region, w którym ma zastosowanie nadpisanie.
  5. Wprowadź stawkę podatku od wysyłki w tym regionie.
  6. Kliknij opcję Zapisz.

Zarządzaj obliczeniami podatkowymi

Możesz zarządzać różnymi ustawieniami, które określają sposób naliczania podatku od Twoich produktów. Na przykład możesz ustawić, czy podatki są wliczone w ceny, czy naliczać podatek VAT na towary cyfrowe i czy uwzględnić podatek od kosztów wysyłki. Tymi ustawieniami zarządza się na stronie ustawień Podatki i cła. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z sekcją Nadpisania podatku i zwolnienia podatkowe.

Kroki:

  1. Przejdź do opcji Ustawienia > Podatki i cła.
  2. W sekcji Ustawienia globalne wybierz odpowiednie opcje.

Zaokrąglanie podatku

Wcześniej podatki były zaokrąglane na poziomie faktury poprzez obliczenie podatków od sumy częściowej zamówienia, a następnie zaokrąglenie wyników. Po zaktualizowaniu ustawień w celu korzystania z funkcji w zakresie podatków obowiązujących w USA kwoty podatku są zaokrąglane na poziomie pojedynczej pozycji. W tym przypadku łączna wartość podatku jest obliczana poprzez zastosowanie stawki podatku do każdej pozycji w zamówieniu, zaokrąglenie wyniku, a następnie dodanie tych sum częściowych do siebie w celu uzyskania całkowitej wartości zamówienia.

Zaokrąglanie podatków na poziomie pozycji optymalizuje obliczanie różnych stawek podatku i ułatwia obliczanie podatków dla zamówień obejmujących produkty podlegające i niepodlegające opodatkowaniu.

Przykładowe zaokrąglenie podatku na poziomie faktury i na poziomie pozycji

Klient składa zamówienie na 42 różne pozycje, a cena każdej z nich wynosi 14,99 USD i podlega podatkowi w wysokości 13%. Podatek od pozycji każdego produktu jest ustalany przez pomnożenie ceny (14,99 USD) przez stawkę podatku (0,13), co daje w wyniku 1,9487 USD.

Wcześniej podatek od każdej pozycji był sumowany, a suma zaokrąglana. W tym przypadku suma wyniosłaby 81,8454 USD, a po zaokrągleniu 81,85 USD.

Obecnie podatek jest zaokrąglany na poziomie pozycji, co oznacza, że kwota podatku jest zaokrąglana indywidualnie dla każdego produktu. Kwota podatku od pozycji 1,9487 USD jest zaokrąglana do kwoty 1,95 USD, która jest następnie dodawana w celu uzyskania sumy. W tym przypadku suma podatku wynosi 81,90 USD.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo