Zarządzaj podatkami w USA

Po aktualizacji sklepu w celu skorzystania z nowych funkcji w zakresie podatków obowiązujących w USA możesz zarządzać ustawieniami podatkowymi, w tym rejestracjami, nadpisaniami i zwolnieniami klientów.

Zarządzaj regionami, w których jesteś zarejestrowany(-a)

Możesz dodać, usunąć lub zmienić rejestracje lub numery kont w dowolnym momencie.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Podatki i cła.
 2. W sekcji Kraje/regiony kliknij Stany Zjednoczone.
 3. W sekcji Pobieranie podatku od sprzedaży wykonaj jedną z następujących czynności:

  1. Aby skonfigurować nową rejestrację podatkową, kliknij opcję Pobierz podatek od sprzedaży.
  2. Aby edytować istniejącą rejestrację podatkową, kliknij przycisk ... obok regionu, który chcesz edytować.
 4. Zaktualizuj swoje regiony i numery kont.

 5. Kliknij opcję Pobierz podatek od sprzedaży.

Nadpisz podatki

Czasami domyślne stawki podatku nie mają zastosowania do niektórych produktów. Na przykład niektóre rodzaje odzieży dziecięcej mogą być zwolnione z podatku lub mają niższą stawkę podatku. Jeśli domyślne stawki nie mają zastosowania, musisz utworzyć nadpisanie.

Utwórz nadpisanie podatku od produktu

Tworzenie nadpisania dla produktów to proces dwuetapowy. Najpierw tworzy się kolekcję, która zawiera produkty z inną stawką podatku. Następnie określa się region, w jakim ma obowiązuje nadpisanie, oraz stawkę podatku do zastosowania.

Szczegółowe informacje na temat kolekcji można znaleźć w sekcji Kolekcje.

Kroki:

 1. Utwórz kolekcję:

 2. Utwórz nadpisanie:

Utwórz nadpisanie podatku od wysyłki

Można również nadpisać podatki od opłat za wysyłkę. Nadpisanie to obowiązywać będzie niezależnie od tego, czy na stronie Podatki i cła umieszczono politykę podatkową.

Kroki

 1. Przejdź do opcji Ustawienia > Podatki i cła.
 2. W sekcji Kraje/regiony kliknij Stany Zjednoczone.
 3. W sekcji Nadpisania podatku kliknij opcję Dodaj nadpisanie wysyłki.
 4. Wybierz region, w którym ma zastosowanie nadpisanie.
 5. Wprowadź stawkę podatku od wysyłki w tym regionie.
 6. Kliknij opcję Zapisz.

Zarządzaj obliczeniami podatkowymi

Możesz zarządzać różnymi ustawieniami, które określają sposób naliczania podatku od Twoich produktów. Na przykład możesz ustawić, czy podatki są wliczone w ceny, czy naliczać podatek VAT na towary cyfrowe i czy uwzględnić podatek od kosztów wysyłki. Tymi ustawieniami zarządza się na stronie ustawień Podatki i cła. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z sekcją Nadpisania podatku i zwolnienia podatkowe.

Kroki:

 1. Przejdź do opcji Ustawienia > Podatki i cła.
 2. W sekcji Obliczenia podatkowe wybierz opcje, które mają zastosowanie.

Zaokrąglanie podatku

Wcześniej podatki były zaokrąglane na poziomie faktury poprzez obliczenie podatków od sumy częściowej zamówienia, a następnie zaokrąglenie wyników. Po zaktualizowaniu ustawień w celu korzystania z funkcji w zakresie podatków obowiązujących w UE kwoty podatku są zaokrąglane na poziomie pojedynczej pozycji. W tym przypadku łączna wartość podatku jest obliczana poprzez zastosowanie stawki podatku do każdej pozycji w zamówieniu, zaokrąglenie wyniku, a następnie dodanie tych sum częściowych do siebie w celu uzyskania całkowitej wartości zamówienia.

Zaokrąglanie podatków na poziomie pozycji optymalizuje obliczanie różnych stawek podatku i ułatwia obliczanie podatków dla zamówień obejmujących produkty podlegające i niepodlegające opodatkowaniu.

Przykładowe zaokrąglenie podatku na poziomie faktury i na poziomie pozycji

Klient składa zamówienie na 42 różne pozycje, a cena każdej z nich wynosi 14,99 USD i podlega podatkowi w wysokości 13%. Podatek od pozycji każdego produktu jest ustalany przez pomnożenie ceny (14,99 USD) przez stawkę podatku (0,13), co daje w wyniku 1,9487 USD.

Wcześniej podatek od każdej pozycji był sumowany, a suma zaokrąglana. W tym przypadku suma wyniosłaby 81,8454 USD, a po zaokrągleniu 81,85 USD.

Obecnie podatek jest zaokrąglany na poziomie pozycji, co oznacza, że kwota podatku jest zaokrąglana indywidualnie dla każdego produktu. Kwota podatku od pozycji 1,9487 USD jest zaokrąglana do kwoty 1,95 USD, która jest następnie dodawana w celu uzyskania sumy. W tym przypadku suma podatku wynosi 81,90 USD.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo