EU:n verojesi hallinnointi

Kun olet määrittänyt verot, voit hallinnoida veroasetuksiasi, kuten rekisteröintejä, ohituksia ja asiakkaiden verovapautuksia.

Hallinnoi alueita, joissa olet rekisteröitynyt

Voit lisätä, poistaa tai muuttaa rekisteröintejäsi tai tilinumeroitasi milloin tahansa.

Vaiheet:

 1. Siirry Shopify Adminissasi kohtaan Asetukset > Verot ja tullit.
 2. Klikkaa Hallinnoi myyntiverojen perimistä -osiossa Yhdysvallat.
 3. Tee toinen seuraavista toimenpiteistä Alueet, joilla perit veroa -osiossa:

  1. Jos haluat määrittää uuden verorekisteröinnin, klikkaa Peri myyntiveroa.
  2. Jos haluat muokata olemassa olevaa verorekisteröintiä, klikkaa muokattavan alueen vieressä olevaa ... -painiketta.
 4. Päivitä alueesi ja tilinumerosi.

 5. Klikkaa Peri myyntiveroa.

Verojen ohittaminen

Joskus oletusverokannat eivät koske tiettyjä tuotteita. Tietyntyyppiset lastenvaatteet voidaan esimerkiksi vapauttaa veroista tai niillä voi olla pienempi verokanta. Mutta jos oletushintoja ei sovelleta, sinun on luotava ohitus.

Tuoteveron ohituksen luominen

Voit luoda veron ohituksia tuotteille, jos tuoteluokkia hyödyntäviä oletusarvoisia verosääntöjä ei sovelleta. Tuotteen ohituksen luominen on kaksivaiheinen prosessi. Luot ensin kokoelman, joka sisältää ne tuotteet, joilla on eri verokanta. Tämän jälkeen määrität, millä alueella ohitusta sovelletaan, ja käytettävän verokannan.

Lisätietoja kokoelmista saat tutustumalla kohtaan Kokoelmat.

Vaiheet:

 1. Luo kokoelma:

  1. Siirry Shopifyn Admin-sivulta kohtaan Tuotteet > Kokoelmat.
  2. Klikkaa Luo kokoelma -valintaa ja anna sitten kokoelmalle nimi.
  3. Valitse Kokoelman tyyppi -kohdasta Manuaalinen
  4. Klikkaa Tallenna kokoelma.
 2. Luo ohitus:

  1. Siirry kohtaan Asetukset > Verot ja tullit.
  2. Klikkaa Hallinnoi myyntiverojen perimistä -osiossa Yhdysvallat.
  3. Klikkaa Verokannat ja verojen ohitukset -osiossa Lisää tuotteen ohitus.
  4. Valitse kokoelma.
  5. Valitse alue, jossa ohitusta sovelletaan.
  6. Anna kokoelmaan kyseisellä alueella sovellettava verokanta.
  7. Klikkaa Tallenna.

Tuoteluokat

Tuoteluokat ovat merkintöjä, jotka annetaan tuotteille tai tuotekokoelmille. Kauppiaille, jotka myyvät asiakkaille Yhdysvalloissa, ne kertovat asiakkaiden verovelvoitteista ja -vapautuksista, kun he ostavat tiettyjä tuotteita.

Tuoteluokkien käyttäminen parantaa verojen perimisen tarkkuutta Yhdysvalloissa ja vähentää veron ohitusten tarvetta. Tuoteluokat valitaan Shopifyn tuoteluokituksesta, joka on ennalta määritetty, vakiomuotoinen luettelo. Lue lisää tutustumalla tuoteluokkiin.

Jos määrität tuoteluokan tuotteelle, jolla ohitus on käytössä, ohitus ohittaa tuoteluokkien verolaskelmat. Harkitse tuoteluokkiesi kanssa ristiriidassa olevien tuotteiden veron ohitusten poistamista. Jos kuitenkin olet tietoinen verosäännöistä, joita ei lasketa tuoteluokkien mukaan, säilytä tuotteiden veron ohitukset.

Toimitusveron ohituksen luominen

Myös toimituskulujen verot voidaan ohittaa. Ohitus tulee voimaan riippumatta siitä, onko sinulla voimassa oleva verokäytäntö Verot ja tullit -sivulla.

Tee näin

 1. Siirry kohtaan Asetukset > Verot ja tullit.
 2. Klikkaa Hallinnoi myyntiverojen perimistä -osiossa Yhdysvallat.
 3. Klikkaa Verokannat ja verojen ohitukset -osiossa Lisää toimitusohitus.
 4. Valitse alue, jossa ohitusta sovelletaan.
 5. Anna kyseistä aluetta koskeva toimitusvero.
 6. Klikkaa Tallenna.

Verolaskelmiesi hallitseminen

Voit hallinnoida asetuksia, jotka määrittävät, miten tuotteidesi vero lasketaan. Voit esimerkiksi määrittää, sisällytetäänkö verot hintoihisi, veloitetaanko arvonlisäveroa digitaalisista tuotteista ja sovelletaanko veroa toimituskuluihin. Voit hallinnoida näitä asetuksia Verot ja tullit -asetussivulla. Tutustu kohtaan Verojen ohitukset ja vapautukset, jos haluat lisätietoja.

Vaiheet:

 1. Siirry kohtaan Asetukset > Verot ja tullit.
 2. Valitse Yleiset asetukset -osiossa vaihtoehdot, joita sovelletaan.

Veron pyöristys

Aiemmin verot pyöristettiin laskutasolla laskemalla tilauksen välisummaan perustuvat verot ja pyöristämällä sitten tulokset. Kun olet päivittänyt asetuksesi niin, että voit käyttää USA:n vero-ominaisuuksia, verosummat pyöristetään rivikohtaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että kokonaisvero lasketaan soveltamalla verokantaa tilauksen jokaiseen riviin, minkä jälkeen tulos pyöristetään ja välisummat lasketaan yhteen, jolloin saadaan tilauksen kokonaismäärä.

Verojen pyöristysmäärä rivitasolla parantaa erilaisten verokantojen laskentaa ja helpottaa verojen laskemista tilauksista, jotka sisältävät verollisia ja verottomia tuotteita.

Esimerkki verojen pyöristämisestä lasku- ja rivitasolla

Asiakas tilaa 42 tuotetta, joista jokaisen hinta on 14,99 $ ja joihin kaikkiin sovelletaan 13 prosentin veroa. Kunkin tuotteen rivikohtainen vero määritetään kertomalla hinta (14,99 $) verokannalla (0,13), jolloin saadaan tulokseksi 1,9487 $.

Aiemmin kunkin rivikohdan verot laskettiin yhteen ja kokonaissumma pyöristettiin. Tässä tapauksessa yhteenlaskettu kokonaissumma oli 81,8454 $, joka pyöristyksen jälkeen oli 81,85 $.

Verot pyöristetään nyt rivikohtaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että veromäärä pyöristetään jokaisen tuotteen kohdalla erikseen. Rivikohtien veromäärä 1,9487 $ pyöristetään 1,95 dollariin, joka sitten lisätään kokonaissummaan. Tässä tapauksessa veron kokonaissummaksi tulisi 81,90 $.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi