Hantera dina amerikanska skatter

Obs! Denna vägledning gäller handlare som bedriver försäljning i USA. Det är ditt ansvar att rådfråga lokala skattemyndigheter eller en skatterådgivare för att se till att du debiterar dina kunder korrekta skattesatser och för att försäkra att du deklarerar och skickar in dina skatter korrekt.

När du har uppdaterat din butik så att den använder sig av de nya amerikanska skattefunktionerna kan du hantera dina skatteinställningar, inklusive dina registreringar, åsidosättningar och kundundantag.

Hantera de regioner där du är registrerad

Du kan när som helst redigera dina registreringar för att lägga till, ta bort eller ändra dina registreringar eller kontonummer.

Steg:

 1. Från din Shopify-admin går du till Inställningar > Skatter.
 2. Klicka på Ställ in eller klicka på Redigera i avsnittet Skatteregioner bredvid USA.
 3. Klicka på Lägg till skatteregistrering i avsnittet Skatteregistreringar eller klicka på knappen ... bredvid den region du vill redigera.
 4. Uppdatera dina regioner och kontonummer.
 5. Klicka på Spara.

Åsidosätt skatter

Ibland gäller standardskattesatserna inte för vissa produkter. Till exempel kan vissa typer av barnkläder vara undantagna från skatt eller ha en lägre skattesats. Om standardskatterna inte gäller måste du skapa en åsidosättning.

Skapa ett skatteundantag för produkter

Att skapa en åsidosättning för produkter är en tvåstegsprocess. Du skapar först en kollektion som innehåller de produkter som har en annan skattesats. Sedan anger du i vilken region åsidosättandet ska gälla och dess skattesats.

För mer information om kollektioner, se Produktserier.

Steg:

 1. Skapa en serie:

  1. Från din Shopify-admin går du till Produkter > Produktserier.
  2. Klicka på skapa kollektionoch ange sedan ett namn för den.
  3. Välj manuell i typ av produktserie
  4. Klicka på Spara serie.
 2. Skapa åsidosättningen:

  1. Gå till Inställningar > Skatter.
  2. Klicka på Redigera bredvid USA i avsnittet Skatteregioner.
  3. I avsnittet Ändrad skattesats klickar du på Lägg till åsidosättande av produkt.
  4. Välj kollektionen.
  5. Välj den region där åsidosättandet gäller.
  6. Ange skattesatsen för kollektionen i den regionen.
  7. Klicka på Spara.

Skapa ett skatteundantag för frakt

Det går även att göra skatteundantag för leveranskostnader. Detta kommer att träda i kraft oavsett om du har en befintlig skattepolicy på sidan Skatter.

Steg

 1. Gå till Inställningar > Skatter.
 2. Klicka på Redigera bredvid USA i avsnittet Skatteregioner.
 3. Klicka på Lägg till ett undantag för frakt i avsnittet Skatteundantag.
 4. Välj den region där åsidosättandet gäller.
 5. Ange skattesatsen för frakt i den regionen.
 6. Klicka på Spara.

Hantera dina skattberäkningar

Du kan hantera olika inställningar som avgör hur skatt beräknas på dina produkter. Du kan till exempel ställa in om skatter ingår i dina priser om du vill ta ut moms på digitala varor och om du ska tillämpa skatt på fraktkostnader. Du hanterar dessa inställningar på inställningssidan Skatter . Se Åsidosättande av skatt och undantag för mer information.

Steg:

 1. Gå till Inställningar > Skatter.
 2. I avsnittet Skatteberäkningar väljer du de alternativ som gäller.

Skatteavrundning

Historiskt har skattebeloppen avrundats på fakturanivå. Detta innebär att det totala skattevärdet beräknades genom att lägga till priserna för varje artikel i en order, tillämpa skattesatsen på orderns delsumma och avrunda resultatet.

När du har uppdaterat din butiks inställningar så att den använder de nya amerikanska skattefunktionerna avrundas skattebeloppen på radobjektsnivå istället. Detta innebär att det totala skattevärdet beräknas genom att tillämpa skattesatsen på varje rad i ordern. Resultatet avrundas och sedan slås dessa delsummor ihop för att få fram orderns totala värde.

Anledningen till att denna ändring har gjorts är att avrundning på radnivå hjälper till att tillgodose olika skattesatser eller en blandning av skattepliktiga och icke skattepliktiga produkter.

Exempel

Anta att en kund gör en order på 42 olika varor, var och en med ett pris på 14,99 USD och har för 13 % skatt. Radobjektet skatt för varje produkt bestäms genom att multiplicera priset (14,99 USD) med skattesatsen (0,13), vilket ger ett resultat på 1,9487 USD.

Historiskt sett kommer skatten för varje radobjekt att läggas till tillsammans och den totala summan kommer att avrundas. I det här exemplet skulle den tillagda summan vara 81,8454 USD, vilket skulle rundas av till 81,85 USD.

Shopify avrundar nu skattebeloppen på radobjektsnivå, vilket betyder att skattebeloppet avrundas individuellt för varje produkt. Linjeskattens belopp på 1,9487 avrundas till 1,95 USD som sedan adderas för att få fram det totala beloppet. I det här fallet skulle den totala summan vara 81,90 USD.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis