Hantera dina amerikanska skatter

När du har ställt in dina skatter kan du hantera dina skatteinställningar, inklusive dina registreringar, åsidosättanden och kundundantag.

Hantera de regioner där du är registrerad

Du kan när som helst lägga till, ta bort eller ändra dina registreringar eller kontonummer.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör går du till Inställningar > Skatter och tullavgifter.
 2. Klicka på USA i avsnittet Hantera inhämtning av försäljningsskatt.
 3. Gör något av följande i avsnittet Regioner du samlar in i:

  1. För att ställa in en ny skatteregistrering, klicka på Ta upp omsättningsskatt.
  2. Om du vill redigera en befintlig skatteregistrering klickar du på knappen ... bredvid den region du vill redigera.
 4. Uppdatera dina regioner och kontonummer.

 5. Klicka på Hämta in omsättningsskatt.

Åsidosätt skatter

Ibland gäller standardskattesatserna inte för vissa produkter. Till exempel kan vissa typer av barnkläder vara undantagna från skatt eller ha en lägre skattesats. Om standardskatterna inte gäller måste du skapa en åsidosättning.

Skapa en ändring av skattesats för produkter

Du kan skapa åsidosättanden av skatter för produkter om standardreglerna som använder produktkategorier inte tillämpas. Att skapa en åsidosättning för produkter är en tvåstegsprocess. Först skapar du en kategori som innehåller de produkter som har en annan skattesats. Sedan anger du i vilken region som åsidosättandet ska gälla och vilken skattesats som ska användas.

För mer information om kollektioner, se Produktserier.

Steg:

 1. Skapa en serie:

  1. Från din Shopify-admin går du till Produkter > Produktserier.
  2. Klicka på skapa kollektionoch ange sedan ett namn för den.
  3. Välj manuell i typ av produktserie
  4. Klicka på Spara serie.
 2. Skapa åsidosättningen:

  1. Gå till Inställningar > Skatter och tullavgifter.
  2. Klicka på USA i avsnittet Hantera inhämtning av försäljningsskatt.
  3. Klicka på Lägg till åsidosättande av produkt i avsnittet Skattesatser och undantag.
  4. Välj kollektionen.
  5. Välj den region där åsidosättandet gäller.
  6. Ange skattesatsen för kollektionen i den regionen.
  7. Klicka på Spara.

Produktkategorier

Produktkategorier är etiketter som tilldelas till produkter eller produktkollektioner. För handlare som säljer till kunder i USA, indikerar de skatteskyldigheter och -undantag för kunder som köper de specifika produkterna.

Om du använder produktkategorier kan du beräkna skatt för USA mer exakt, och behöver inte ändra skattesatserna lika ofta. Produktkategorierna väljs från Shopifys produkt-taxonomi, som är en fördefinierad och standardiserad lista. Se Produktkategorier för mer information.

Om du ställer in en produktkategori för en produkt som har ett åsidosättande av skatt konfigurerat har åsidosättandet företräde framför beräkningar av produktkategoriskatt. Överväg att ta bort åsidosättanden av produktskatt som inte stämmer överens med dina produktkategorier. Om du däremot känner till skatteregler som inte beräknas av produktkategorier kan du behålla dina åsidosättanden av produktskatt.

Skapa ett skatteundantag för frakt

Det går även att göra skatteundantag för leveranskostnader. Detta kommer att träda i kraft oavsett om du har en befintlig skattepolicy på sidan Skatter och tullavgifter.

Steg

 1. Gå till Inställningar > Skatter och tullavgifter.
 2. Klicka på USA i avsnittet Hantera inhämtning av försäljningsskatt.
 3. Klicka på Lägg till åsidosättande av frakt i avsnittet Skattesatser och undantag.
 4. Välj den region där åsidosättandet gäller.
 5. Ange skattesatsen för frakt i den regionen.
 6. Klicka på Spara.

Hantera dina skattberäkningar

Du kan hantera olika inställningar som avgör hur skatt beräknas på dina produkter. Du kan till exempel ställa in om skatter ingår i dina priser, om du vill ta ut moms på digitala varor och om du ska tillämpa skatt på leveranskostnader. Du hanterar dessa inställningar på inställningssidan Skatter och tullavgifter. Se Ändring av skattesats och undantag för mer information.

Steg:

 1. Gå till Inställningar > Skatter och tullavgifter.
 2. I avsnittet Globala inställningar väljer du de tillämpliga alternativen.

Skatteavrundning

Tidigare rundades skatter av på fakturanivå genom att beräkna skatterna på orderns delsumma och sedan avrunda resultaten. När du har uppdaterat dina inställningar för att använda EU:s skattefunktioner avrundas skattebeloppen på postnivå. I det här fallet beräknas det totala skattevärdet genom att tillämpa skattesatsen på varje rad i ordern. Resultatet avrundas och sedan slås dessa delsummor ihop för att få fram orderns totala värde.

Avrundning av skatter på radnivå förbättrar beräkningen av olika skattesatser och gör det enklare att beräkna skatter för ordrar som inkluderar skattepliktiga och icke skattepliktiga produkter.

Exempel på skatteavrundning på fakturanivå och på radobjektsnivå

En kund lägger en order på 42 olika artiklar, var och en med ett pris på 14,99 USD och omfattas av 13 % skatt. Radobjektsskatten för varje produkt bestäms genom att multiplicera priset (14,99 USD) med skattesatsen (0,13), vilket ger ett resultat på 1,9487 USD.

Tidigare lades skatten för varje radobjekt ihop och totalen avrundades. I detta fall var totalen 81,8454 USD, vilket avrundades till 81,85 USD.

Skatten avrundas nu på radobjektsnivå, vilket innebär att skattebeloppet avrundas individuellt för varje produkt. Linjeskattens belopp på 1,9487 USD avrundas till 1,95 USD som sedan adderas för att få fram det totala beloppet. I detta fall är den totala skatten 81,90 USD.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis