Basmoms

Se till att du tar ut rätt skatt genom att konfigurera dina skatteinställningar på sidan Skatt och Tullavgifter i din Shopify-admin.

Begränsningar hos Basic Tax

Följande funktioner är inte tillgängliga i Basic Tax:

Om du behöver någon av de här funktionerna ska du läsa igenom tabellen med skattetjänster för att avgöra vilken skattetjänst som passar bäst för dina behov.

Innan du ställer in Basic Tax

Om du är nybörjare på Shopify måste du ta reda på om du ska debitera moms innan du börjar sälja. Du kan behöva registrera dig hos olika skattemyndigheter. Därefter kan du ställa in dina skatter i Shopify för att se till att du debiterar rätt summa oavsett vart du säljer i USA.

Läs igenom följande överväganden innan du lägger till skatteregistreringar i din admin i Inställningar > Skatter och Tullavgifter:

 • Du måste avgöra om du ska debitera omsättningsskatt. Om du är osäker, kontakta en amerikansk skattemyndighet eller en skatterådgivare. En översikt över delstatliga skatteregler, finns i hänvisningen till amerikanska skatter.
 • Om du behöver debitera moms i en eller flera amerikanska jurisdiktioner måste du kontakta var och en av de berörda myndigheterna och registrera dig hos dem. Processen varierar beroende på var ditt företag är baserat och vart du säljer samt på de individuella myndigheternas krav. Länkar till olika amerikanska skattebyråer finns i hänvisningen till statlig skatt.
 • För att säkerställa att dina skattesatser är korrekta bör du skapa en plats för ditt företag om ditt lager distribueras från en plats som skiljer sig från den adress du har angett i Inställningar > Butiksuppgifter i din Shopify-administratör.Om adressen som du anger i adressavsnittet i din Shopify-admin under Inställningar > Butiksinformation skiljer sig från adressen som du anger som en plats används platsadressen för att bestämma nexus, vilken är en fysisk eller ekonomisk anslutning till en stat.Adressen i Butiksuppgifter används inte om du har skapat en plats.

Konfigurera Basic Tax

När du har registrerat dig hos skattemyndigheten och har ett momsregistreringsnummer kan du ställa in dina skatter.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör går du till Inställningar > Skatter och tullavgifter.
 2. Klicka på USA i avsnittet Hantera inhämtning av försäljningsskatt.
 3. Klicka på Inhämta försäljningsskatt i avsnittet Regioner där du inhämtar skatt.
 4. Välj en region eller en stat där du är registrerad.
 5. Ange ditt ID för omsättningsskatt i ID för omsättningsskatt. Lämna det här fältet tomt om du har ansökt om ett ID för omsättningsskatt men inte har fått det än. Du kan uppdatera det när du får ditt ID för omsättningsskatt.
 6. Valfritt: om ditt företag finns i en stat där skattelagstiftningen gällande frakt varierar, kan du välja om du vill debitera skatt på frakt.

  1. Klicka på Avancerade alternativ.
  2. Välj om du vill tillämpa skatt på frakt under Skatt på frakt.
 7. Klicka på Hämta in omsättningsskatt.

 8. Valfritt: Lägg till fler regioner och kontonummer genom att klicka på Hämta in omsättningsskatt.

Lagstiftningen i vissa stater påverkar om det tillkommer skatt på frakt. Om du är registrerad för att debitera skatt i Kalifornien, Colorado, Florida, Illinois, Louisiana, Maine eller Maryland, kan du välja om du vill debitera skatt på frakt.

Om du inte är säker på om du bör debitera skatt på frakt, lämna det här alternativet på standardinställningen och kontrollera med amerikanska statliga skattemyndigheter eller med en lokal skatterådgivare.

Nästa steg

Du kan skapa undantag för skatter för produkter där standardskattesatserna inte tillämpas eller fraktkostnader inte är skattepliktiga för vissa delstater.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis