Manuell moms

Se till att du tar ut rätt skatt genom att konfigurera dina skatteinställningar på sidan Skatt och Tullavgifter i din Shopify-admin.

Begränsningar i manuell moms

Följande funktioner är inte tillgängliga för Manuell moms:

Om du behöver någon av de här funktionerna ska du läsa igenom tabellen med skattetjänster för att avgöra vilken skattetjänst som passar bäst för dina behov.

Innan du ställer in manuell moms

Om du är nybörjare på Shopify måste du ta reda på om du ska debitera moms innan du börjar sälja. Du kan behöva registrera dig hos olika skattemyndigheter. Därefter kan du ställa in dina skatter i Shopify för att se till att du debiterar rätt summa oavsett vart du säljer i USA.

Läs igenom följande överväganden innan du lägger till skattesatser i din admin i Inställningar > Skatter och Tullavgifter:

  • Du måste avgöra om du ska debitera omsättningsskatt. Om du är osäker, kontakta en amerikansk skattemyndighet eller en skatterådgivare. En översikt över delstatliga skatteregler, finns i hänvisningen till amerikanska skatter.
  • Om du behöver debitera moms i en eller flera amerikanska jurisdiktioner måste du kontakta var och en av de berörda myndigheterna och registrera dig hos dem. Processen varierar beroende på var ditt företag är baserat och vart du säljer samt på de individuella myndigheternas krav. Länkar till olika amerikanska skattebyråer finns i hänvisningen till statlig skatt.

Ställ in manuell skatt

När du har avgjort var du behöver debitera omsättningsskatt kan du manuellt ställa in dina skattesatser.

Steg:

  1. Från Shopify-administratören går du till Inställningar > Skatter och tullavgifter.
  2. I avsnittet Skatteregioner söker du upp USA och klickar på Ställ in.
  3. I avsnittet grundläggande skatter anger du skatterna manuellt för varje stat och region. Du kan välja om en skatt i en region ska användas i stället för en federal skatt, eller läggas till eller slås samman med en federal skatt.
  4. Klicka på Spara.

Ta bort en fysisk närvaro

Även om du kan ta bort fysisk närvaro i din verksamhet måste du behålla minst en fysisk närvaro i den stat som anges i din butiksadress på inställningssidan Inställningar > Butiksuppgifter.

I skatteändamål antas det att du har en fysisk närvaro på din butiksadress. Om du tar bort den fysiska närvaron från sidan Skatter och tullavgifter läggs den platsen automatiskt tillbaka.

Du kan ta bort en fysisk närvaro från avsnittet Läns-, kommunal- och delstatsskatt.

Steg:

  1. Från Shopify-administratören går du till Inställningar > Skatter och tullavgifter.
  2. Klicka på USA i avsnittet Skatteregioner.
  3. Klicka på ikonen för papperskorgen bredvid den fysiska närvaro som du vill ta bort.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis