Skatter i Japan

Obs: Denna vägledning gäller handlare som bedriver försäljning i Japan. Det är ditt ansvar att rådfråga lokala skattemyndigheter eller en skatterådgivare för att se till att du debiterar dina kunder korrekta skattesatser och för att försäkra att du deklarerar och skickar in dina skatter korrekt.

Ställa in skatt för butiker baserade i Japan

Japan använder platsbaserade skatter, vilket innebär att skatter beräknas med hjälp av din adress och kundens adress. Du är inte skyldig att ange skatteregistreringsnummer för att debitera dina kunder skatt, men du kan behöva ställa in skattesatserna manuellt.

Aktivera priser inklusive skatt

I Japan måste handlare använda prissättning med inkluderad skatt. Skatt ingår som standard i produktpriserna för nya handlare. Om du inte säljer med priser som inkluderar skatt än så aktiverar du inställningen Inkludera omsättningsskatt i produktpris och fraktkostnad i Shopify-admin.

Steg

 1. Från din Shopify-administratör går du till Inställningar > Skatter och tullavgifter.
 2. Välj Inkludera omsättningsskatt i produktpris och fraktkostnad.
 3. Klicka på Spara.

När du har aktiverat den här inställningen så inkluderar priserna i din butik skatt. Det listade priset för en produkt är det belopp som kunden ska betala och skattedelen av priset beräknas med hjälp av formeln Tax = (Tax Rate X Price) / (1 + Tax Rate). Mer information om att inkludera skatt i produktpriser.

Ändra dina produktpriser

Gör något av följande om du redan har ställt in produktpriser utan skatt och du behöver ändra dem till skatteinkluderande prissättning:

 1. Ändra dina priser manuellt.

  1. Beräkna priset för dina produkter när skatt har lagts till.
  2. Aktivera priser inklusive skatt i Shopify-admin.
  3. Ändra dina produktpriser till det skatteinkluderande värdet. Du kan använda massåtgärder för att ändra alla dina produkter samtidigt eller uppdatera dina produktpriser genom att ladda upp en CSV-fil med dina produkter.
 2. Ändra dina priser med hjälp av en app för redigering av masspriser. Den föreslagna appen är CustomEdit.

Använd CustomEdit

CustomEdit är en app som ändrar priset för dina produkter efter en specifik procentsats. Du kan välja att ändra alla dina produkter eller utvalda produkter och välja om du vill att ändringarna ska träda i kraft omedelbart eller vid en inställd tidpunkt.

Steg

 1. Lägg till appen CustomEdit i din butik från Shopify App Store.
 2. I din Shopify-administratör går du till Appar > CustomEdit.
 3. I fältet Prisändring anger du det procentuella värde som tillämpas för dina produkter. Detta värde ställs in till 10% som standard.
 4. Ställ in prisavrundningsvärdet. Detta värde visar hur många decimaler resultatet avrundas till, med 0 som avrundar till närmaste dollarbelopp. Detta värde är inställt på 2 som standard.
 5. Valfritt: Klicka på Ladda produktserie för att filtrera efter specifika produktserier som ska ändras. Klicka på Ladda artiklar för att filtrera efter specifika produkter.
 6. Kontrollera produkterna som du vill ändra,
 7. Gör något av följande:
  • Om du omedelbart vill byta till alla visade produkter klickar du på Spara alla och sedan på Bekräfta.
  • Om du vill ändra alla visade produkter vid ett senare tillfälle klickar du på Spara alla senare, väljer ett datum och en tidpunkt och klickar sedan på Bekräfta.
  • Om du vill omedelbart vill ändra specifika produkter markerar du produkterna som du vill ändra, klickar på Spara markerade och sedan på Bekräfta.
  • Om du vill ändra specifika produkter vid ett senare tillfälle markerar du produkterna som du vill ändra, klickar på Spara senare, väljer ett datum och en tidpunkt och klickar sedan på Bekräfta.

Det kan uppstå en fördröjning i uppdateringen av dina produkter, beroende på hur många du har valt.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis