Data Exporter

Shopify ger handlare möjligheten att följa skattelagstiftning, men varje handlares situation är unik. Det är viktigt att rådgöra med lokala jurister för att avgöra om du följer alla lokala lagar och förordningar. Shopify skickar inte in skatteregister åt dig, men vi tillhandahåller ett sätt att exportera informationen i ett format som du kan skicka på egen hand. Hur du skickar in skatteuppgifter beror på din lokala eller nationella skattemyndighet.

Med Data Exporter-appen kan du exportera dina butiksdata, till exempel ordrar, produkter och användare, när den datan begärs av skattemyndigheter. Data Exporter-appen sammanställer data som är specifika för var och en av följande förordningar:

Exportbegränsning

Du kan exportera data endast från och med den 1 januari 2019 och framåt via appen Data Exporter. Denna begränsning säkerställer att exporterade data är så korrekta och relevanta som möjligt.

Om du behöver data för kalenderår före 2019 kan du använda åtgärderna exportera ordrar och exportera produkter i din Shopify-administratör. Då får då liknande data. Tredjepartsappar för export av butiksdata är också tillgängliga från Shopify App Store.

Elektroniska försäljningsverktyg (Electronic Sales Suppression Tools, ESST)

Företag med skyldighet att betala skatt i Australien måste föra register över alla sina transaktioner, inklusive poster som skapats av elektroniska Point of sale-system (POS). Det är ett brott att manipulera dessa poster med ett elektroniskt försäljningsverktyg (ESST) eller att på annat sätt rapportera intäkter. Data Exporter-appen hjälper till att säkerställa att du följer tillämpliga skatteregler, genom att låta dig exportera fullständiga transaktionsdata som gjorts via Shopify Point of Sale-appen.

För mer information om ESST-regler, se Förbud mot elektroniska försäljningsverktyg.

För att hjälpa dig att följa ESST-regler kan du använda Data Exporter-appen för att ladda ner följande datafiler från din butik:

 • order_lines.csv
 • orders.csv
 • products.csv
 • users.csv

Artikel 88

Från och med den 1 januari 2018 har den franska regeringen beslutat att alla handlare som säljer i Frankrike och som är föremål för moms har ett certifierat dokumentationssystem. Den här lagen är avsedd att bidra till att förhindra skattebedrägeri.

För att följa artikel 88 i Frankrike måste du ladda ner och slutföra detta Loi Anti-Fraude TVA-dokument och förvara det i ditt register.

För att hjälpa dig att följa artikel 88 kan du använda Data Exporter-appen för att ladda ner följande datafiler från din butik:

 • order_lines.csv
 • order_tax_lines.csv
 • orders.csv
 • products.csv
 • tender_transactions.csv
 • users.csv

GoBD

I Tyskland är GoBD en uppsättning principer för korrekt hantering och lagring av räkenskaper, register och dokument i elektroniskt format samt för dataåtkomst. Den reglerar alla krav som tyska skattemyndigheter har på bokföring och skatteuppgifter, antingen elektroniskt eller i pappersformat. GoBD anger också riktlinjerna för hur tyska skattemyndigheter kan få tillgång till elektronisk information vid skatterevisioner. GoBD hjälper dig att ta reda på vilka uppgifter skattemyndigheten kräver att du förvarar och beskriver vad revisorn tillåts göra som en del av en skatterevision. GoBD trädde i kraft från och med 1 januari 2015. Den ersatte principerna om tillgång till data och verifierbarhet av digitala dokument (GDPdU) och principerna för korrekta datoriserade redovisningssystem (GoBS).

För att hjälpa dig att följa GoBD kan du använda Data Exporter-appen för att ladda ner följande datafiler från din butik:

 • gobd.dtd
 • index.xml
 • order_lines.csv
 • orders.csv
 • products.csv
 • users.csv

Installera Data Exporter-appen

 1. Gå till appsidan Data Exporter.
 2. Klicka på Lägg till app. Om du inte är inloggad på ditt Shopify-konto, blir du uppmanad att logga in.
 3. Klicka på Installera app.

Exportera butiksdata med hjälp av Data Exporter-appen

Kontoägaren, eller någon med åtkomst till appar, kan exportera butiksdata med hjälp av Data Exporter-appen. Exporter sparas i en ZIP-fil och en länk för att ladda ner filen skickas via e-post till kontoägaren. Möjligheten att ladda ner den exporterade ZIP-filen löper ut efter 7 dagar.

 1. I din Shopify-admin, klicka på Appar.
 2. Klicka på Shopify Data Exporter.
 3. I avsnittet Exportera butiksdata väljer du en Exporttyp.
 4. Välj det År du vill exportera.
 5. Klicka på Exportera.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis