Data Exporter

Shopify hjælper shopejere med at overholde skattelovgivning, men alle shopejere står i forskellige situationer. Det er vigtigt, at du rådfører dig med lokale jurister på området for at finde ud af, om du overholder alle lokale lovgivninger og regulativer. Shopify indsender ikke skatteposteringer for dig, men vi giver dig mulighed for at eksportere disse oplysninger i et format, så du selv kan indsende dem. Bemærk, at måden til indsendelse af dine skatteposteringer afhænger af dine lokale eller nationale skattemyndigheder.

Med Data Exporter-appen kan du eksportere dine butiksdata, f.eks. ordrer, produkter og brugere, når skattemyndighederne anmoder om det. Data Exporter-appen kompilerer de data, der unikke for hver af følgende regulativer:

Begrænsning af eksport

Du kan kun eksportere data fra og med den 1. januar 2019 via appen Data Exporter. Denne begrænsning sikrer, at de eksporterede data er så nøjagtige og relevante som muligt.

Hvis du har brug for data fra kalenderår før 2019, kan du bruge handlingerne eksporter ordrer og eksporter produkter i Shopify admin, som giver lignende data. Der findes også tredjepartsapps til eksport af butiksdata i Shopify App Store.

Electronic Sales Suppression Tools (ESST)

Virksomheder, der er skattepligtige i Australien, skal gemme alle poster for deres transaktioner, herunder poster, der er oprettet via elektroniske POS-systemer. Det er ulovligt at manipulere disse poster ved hjælp af elektroniske værktøjer til manipulation af salgstal (ESST) og/eller at rapportere lavere indtægter på nogen måde. Data Exporter-appen hjælper dig med at sikre, at du overholder den relevante skattelovgivning ved at give dig mulighed for at eksportere fuldstændige transaktionsdata via Shopifys Point of Sale-app.

Få mere at vide om ESST-regulativer under Forbud mod elektroniske værktøjer til manipulation af salgstal.

Du kan bruge Data Exporter-appen til at downloade følgende datafiler fra din butik, så du kan overholde ESST-regulativerne:

 • order_lines.csv
 • ordrer.csv
 • produkter.csv
 • users.csv

Artikel 88

Den franske regering har vedtaget at alle shopejere, der sælger i Frankrig og som er momspligtige, fra og med den 1. januar 2018 skal have et certificeret registreringssystem. Denne lovgivning har til formål at bekæmpe svindel med skat.

Shopejere i Frankrig, som vil overholde Artikel 88, skal downloade og udfylde dette Loi Anti-Fraude TVA-dokument og gemme det til senere brug.

Du kan bruge Data Exporter-appen til at downloade følgende datafiler fra din butik, så du kan overholde Artikel 88:

 • order_lines.csv
 • order_tax_lines.csv
 • ordrer.csv
 • produkter.csv
 • tender_transactions.csv
 • users.csv

GoBD

I Tyskland bruger man GoBD, som er et sæt principper for korrekt administration og opbevaring af bøger, registre og dokumenter i elektronisk form samt dataadgang. GoBD regulerer alle de krav, som de tyske skattemyndigheder har til bogføring og skatterelevante data, uanset om de er elektroniske eller i papirform. GoBD opstiller også retningslinjerne for, hvordan de tyske skattemyndigheder kan få adgang til elektroniske data i forbindelse med skatterevisioner. GoBD hjælper dig med at finde ud af, hvilke data skattemyndighederne kræver, og den giver dig et overblik over, hvad revisorer har lov til at gøre som led i skatterevision. GoBD trådte i kraft den 1. januar 2015. Den erstattede "Principper for dataadgang og verificerbarhed af digitale dokumenter" (GDPdU) og "Principper for systemer til regnskabsoplysninger" (GoBS).

Du kan bruge Data Exporter-appen til at downloade følgende datafiler fra din butik, så du kan overholde GoBD:

 • gobd.dtd
 • index.xml
 • order_lines.csv
 • ordrer.csv
 • produkter.csv
 • users.csv

Installer Data Exporter-appen

 1. Gå til appsiden for Data Exporter.
 2. Klik på Tilføj app. Hvis du ikke er logget ind på din Shopify-konto, bliver du bedt om at logge ind.
 3. Klik på Installer app.

Eksportér butiksdata ved hjælp af Data Exporter-appen

Kontoejeren og alle andre med adgang til apps kan eksportere butiksdata ved hjælp af Data Exporter-appen. Eksporterne gemmes som en ZIP-fil, og kontoejeren modtager en mail med et link til at downloade filen. Muligheden for at downloade den eksporterede ZIP-fil udløber efter 7 dage.

 1. Klik på Apps i din Shopify-administrator.
 2. Klik på Shopify Data Exporter.
 3. Vælg en Eksporttype i afsnittet Eksportér butiksdata.
 4. Vælg det År, du vil eksportere.
 5. Klik på Eksportér.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis