Data Exporter

Shopify helpt merchants om aan de wetgeving te voldoen, maar de situatie per merchant verschilt. Het is belangrijk dat je lokale juridische professionals raadpleegt om te bepalen of je voldoet aan de lokale wetten en voorschriften. Shopify dient geen belastingregistratie voor je in, maar biedt wel een manier om de gegevens te exporteren zodat je die zelf kunt indienen. Hoe je de belastingregistratie moet indienen, hangt af van je lokale of nationale belastingdienst.

Met de Data Exporter-app kun je je winkelgegevens exporteren, zoals bestellingen, producten en gebruikers, wanneer die gegevens door de belastingdienst worden opgevraagd. De app Data Exporter verzamelt gegevens die specifiek zijn voor elk van de volgende voorschriften:

Exportbeperking

Je kunt enkel gegevens vanaf 1 januari 2019 en later exporteren via de Data exporter-app. Dankzij deze beperking zijn de geëxporteerde gegevens zo nauwkeurig en relevant mogelijk.

Als je gegevens voor kalenderjaren vóór 2019 nodig hebt, kun je de acties Bestellingen exporteren en Producten exporteren, die vergelijkbare gegevens bieden, gebruiken vanuit het Shopify-beheercentrum. Apps van derden voor het exporteren van winkelgegevens zijn ook beschikbaar in de Shopify App Store.

Electronic Sales Suppression Tools (ESST)

Bedrijven met belastingverplichtingen in Australië moeten records van al hun transacties bijhouden, inclusief records die zijn aangemaakt door elektronische Point of Sale (POS)-systemen. Het is niet toegestaan om deze records te veranderen met behulp van Electronic Sales Suppression Tools (ESST) of door op een andere manier inkomsten te rapporteren. De app Data Exporter helpt ervoor te zorgen dat je voldoet aan de toepasselijke belastingregels door je toe te staan om volledige transactiegegevens te exporteren die zijn gemaakt via de Shopify Point of Sale-app.

Ga voor meer informatie over de ESST-regeling naar het verbod op electronic sales suppression tools.

Om je te helpen aan de ESST-voorschriften te voldoen, kun je de data exporter-app gebruiken om de volgende gegevensbestanden uit je winkel te downloaden:

 • order_lines.csv
 • Bestellingen.csv
 • Producten.csv
 • users.csv

Artikel 88

Vanaf 1 januari 2018 heeft de Franse overheid een mandaat gegeven dat alle Merchants die in Frankrijk verkopen en onderworpen zijn aan btw een goedgekeurd systeem van registratie hebben. Deze wet is bedoeld om belastingfraude te voorkomen.

Om in overeenstemming te zijn met artikel 88 in Frankrijk, moet je dit loi-TVA-document downloaden en voltooien en in je administratie bewaren.

Om in overeenstemming te zijn met artikel 88, kun je de Data Exporter app gebruiken om de onderstaande bestanden te downloaden van je winkel:

 • order_lines.csv
 • order_tax_lines.csv
 • Bestellingen.csv
 • Producten.csv
 • tender_transactions.csv
 • users.csv

GoBD

In Duitsland is de GoBD een reeks principes voor het juiste beheer en de opslag van boeken, opnames en documenten in elektronische vorm en voor gegevenstoegang. Hierin worden alle eisen geregeld die de Duitse belastingdienst stelt aan de boekhouding en belastingrelevante gegevens, elektronisch of op papier. De GoBD bevat ook de richtlijnen voor de manier waarop de Duitse belastinginstanties toegang hebben tot elektronische gegevens tijdens belastingcontroles. De GoBD helpt je te achterhalen welke gegevens je voor de belastingdienst dient bij te houden en geeft aan wat de accountant mag doen als onderdeel van een belastingcontrole. De GoBD werd van kracht op 1 januari 2015. Deze vervangt de 'principes inzake gegevenstoegang en controleerbaarheid van digitale documenten' (Principles on Data Access and Verifiability of Digital Documents – GDPdU) en de 'principes van goede geautomatiseerde boekhoudingssystemen' (Principles of Proper Computerised Accounting Systems – GoBS).

Om in overeenstemming te zijn met de GoBD, kun je de Data Exporter app gebruiken om de onderstaande bestanden te downloaden van je winkel:

 • gobd.dtd
 • index.xml
 • order_lines.csv
 • Bestellingen.csv
 • Producten.csv
 • users.csv

Installeer de Data Exporter-app

 1. Ga naar de app-pagina Data Exporter.
 2. Klik op App toevoegen. Als je niet bent ingelogd bij je Shopify-account, word je gevraagd in te loggen.
 3. Klik op Install app.

Exporter winkelgegevens met behulp van de Data Exporter-app

De accounteigenaar of iedereen met toegang tot Apps kan winkelgegevens exporteren met behulp van de Data Exporter-app. Exports worden opgeslagen in een ZIP-bestand en een link om het bestand te downloaden wordt per e-mail naar de accounteigenaar gestuurd. De mogelijkheid om het export zip-bestand te downloaden, vervalt na 7 dagen.

 1. Klik in het Shopify-beheercentrum op Apps.
 2. Klik op Shopify Data Exporter.
 3. Selecteer in de sectie Exporteer winkelgegevens een export-type.
 4. Selecteer het jaar dat je wilt exporteren.
 5. Klik op Exporteren.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis