Belastingapps

Je kunt een belastingapp van derden gebruiken om de manier te beheren waarop je belasting in rekening brengt bij klanten in plaats van de belastinginstellingen van Shopify te gebruiken. Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot het belastingplatform van Shopify en het gebruik van belastingapps van externe partijen.

Lees de volgende aandachtspunten voordat je een belastingapp van derden installeert:

  • Je hebt een account nodig bij de belastingserviceprovider voordat je apps van derden kunt activeren in het Shopify-beheercentrum. Stel een account in bij de service die een belastingapp biedt en houd je inloggegevens gereed voordat je de app installeert.
  • Voor belastingapps is een volledig herkomstadres van verzending vereist om belastingen te berekenen. Ga na of de adressen van de locaties volledig zijn voordat je een belastingapp installeert.
  • Als een belastingapp tijdelijk niet beschikbaar is, worden de belastinginstellingen in het Shopify-beheercentrum gebruikt als back-up voor het innen van belasting. Breng je belastinginstellingen voor Shopify up-to-date voordat je een belastingapp installeert.
  • Als je winkel B2B gebruikt en een bedrijf heeft met opgeslagen belastinggegevens, worden deze gegevens verzonden naar de belastingapp-provider om belastingvrijstellingen te berekenen.
  • Belastingapps kunnen omzetbelasting berekenen in alle landen en regio's ter vervanging van de meeste instellingen in het Shopify-beheercentrum. Sommige instellingen in Shopify blijven echter actief wanneer je een belastingapp gebruikt:

In deze sectie

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis