Belasting-apps activeren

Controleer voordat je een belasting-app installeert de aandachtspunten voor het gebruik van belasting-apps van externe partijen.

Belastingapps van derden installeren en activeren

Je bestaande belastinginstellingen in het Shopify-beheercentrum worden gebruikt om belasting te innen totdat je deze stappen volledig hebt voltooid en een belastingapp activeert.

Een belastingapp installeren

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Belastingen en douanerechten.
 2. Zoek de belastingapp die je wilt gebruiken in de sectie Belastingapps en klik vervolgens op Installeren.
 3. Controleer de informatie in de secties Over en Voordat je installeert zorgvuldig en controleer of je alle stappen kunt voltooien.
 4. Klik op Installeren.
 5. Controleer de privacy- en machtigingsgegevens van de app en klik vervolgens op App installeren.

Nadat je de app hebt geïnstalleerd, word je automatisch omgeleid naar de loginpagina voor belastingpartners. Je kunt de app vervolgens koppelen aan je account bij de serviceprovider en je instellingen configureren. De externe serviceprovider die de app verstrekt, beheert je inloggegevens en de configuratie van je belastinginstellingen in hun systeem, dus neem contact op met de app-provider voor ondersteuning als je problemen ondervindt.

Een belasting-app activeren

 1. Configureer je belastinginstellingen in het systeem van de belastingprovider.
 2. Keer terug naar het Shopify-beheercentrum. Klik in de banner in de sectie Belastingen en douanerechten op Activeren.
 3. Klik op Activeren.

Back-uptarieven voor belastingapps van derden

Als er zich een probleem voordoet bij een belastingapp van derden waardoor de belastingtarieven tijdelijk niet beschikbaar zijn, wordt de belasting die in je webshop in rekening wordt gebracht, berekend op basis van je belastinginstellingen in het Shopify-beheercentrum. De gebruikte belastingtarieven zijn dan afhankelijk van de instellingen waarmee de belastingen werden berekend voordat je een belastingapp activeerde.

 • Als je belastingtarieven in de VS zijn berekend door Basic Tax of Shopify Tax, worden op registratie gebaseerde belastingen gebruikt om belastingen te berekenen wanneer een belastingapp niet beschikbaar is.
 • Alle alternatieve belastingtarieven die je in Shopify hebt ingesteld voor verzending of producten worden gebruikt.
 • Als je belastinginstellingen in Shopify zijn gebaseerd op belastingregistraties, wordt een back-up voor de berekening van belastingen geboden voor landen en regio's waar je actieve belastingregistraties hebt.
 • Als je belastinginstellingen in Shopify zijn gebaseerd op locaties, wordt een back-up voor de berekening van belastingen geboden voor landen en regio's waar je handmatig belastingtarieven hebt toegevoegd.

Belastingapps van derden deactiveren en verwijderen

Wanneer je een actieve belastingapp van derden deactiveert of verwijdert, wordt de manier waarop belastingen worden berekend weer onmiddellijk afhankelijk van je instellingen in het Shopify-beheercentrum. Meestal worden je instellingen teruggezet op die van de belastingservice die je gebruikte voordat je een belastingapp activeerde, met de volgende uitzonderingen:

 • Als je vorige belastingservice voor de VS Basic Tax was, worden je instellingen teruggezet naar die van Shopify Tax. Als je liever Basic Tax blijft gebruiken, kun je de belastingservice wijzigen in het Shopify-beheercentrum.
 • Als je belastinglocaties in de VS toevoegt of verwijdert terwijl de belastingapp actief is, kan de service veranderen.
  • Als je een locatie in de VS had voordat je een belastingapp activeerde, je alle locaties in de VS hebt verwijderd terwijl de belastingapp actief was en je vervolgens de belastingapp deactiveert, worden de belastinginstellingen van je winkel teruggezet naar die van de meest toepasselijke belastingservice voor winkels zonder locaties in de VS.
  • Als je geen locatie in de VS had voordat je een belastingapp activeerde, je een locatie hebt toegevoegd terwijl de belastingapp actief was en je vervolgens de belastingapp deactiveert, worden de belastinginstellingen van je winkel teruggezet naar die van de dichtst mogelijke belastingservice voor winkels met locaties in de VS.

Als je een belastingapp deactiveert, wordt de berekening van belastingen met behulp van die app gestopt, maar blijft de app beschikbaar in het Shopify-beheercentrum met al je configuratie-instellingen. Als je de installatie van een belastingapp ongedaan maakt, wordt deze verwijderd uit het Shopify-beheercentrum. Installeer, configureer en activeer de belastingapp opnieuw als je dit hebt gedaan en je deze vervolgens wilt gebruiken om belastingen te berekenen.

Een belastingapp van derden deactiveren

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Belastingen en douanerechten.
 2. Klik in de sectie Huidige belastingservice op Beheren.
 3. Klik op Deactiveren.
 4. Geef aan dat je begrijpt dat de belastinginstellingen van Shopify onmiddellijk van toepassing worden als je de belastingapp deactiveert.
 5. Klik op Deactiveren.

Een belastingapp van derden verwijderen

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Belastingen en douanerechten.
 2. Klik in de sectie Huidige belastingservice op Beheren.
 3. Klik op Verwijderen.
 4. Als de app die je verwijdert momenteel actief is, geef je aan dat je begrijpt dat de belastinginstellingen van Shopify onmiddellijk van toepassing worden als je de belastingapp deactiveert.
 5. Klik op Verwijderen.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis