Aktivere avgiftsapper

Før du installerer en avgiftsapp, bør du gå gjennom hensyn ved bruk av tredjepartsapper for avgifter.

Installere og aktivere avgiftsapper fra tredjeparter

Inntil du har fullført disse trinnene og aktivert en avgiftsapp, brukes de eksisterende skatteinnstillingene i Shopify-administrator til å samle inn avgifter.

Installer en avgiftsapp

 1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Avgifter og tollplikter.
 2. Finn avgiftsappen du vil bruke i seksjonen Avgiftsapper, og klikk på Installer.
 3. Se nøye gjennom informasjonen i seksjonene Om og Før du installerer, og bekreft at du kan gjennomføre alle trinnene.
 4. Klikk på Installer.
 5. Gå gjennom appens personvern- og tillatelsesopplysninger, og klikk deretter på Installer app.

Når appen er installert, omdirigeres du automatisk til skattepartnerens påloggingsside. Deretter kan du koble appen til kontoen din hos tjenesteleverandøren og konfigurere innstillingene. Tredjepartstjenesteleverandøren som leverer appen håndterer påloggingsinformasjonen og konfigurasjonen av skatteinnstillinger i deres system, så du må kontakte appleverandøren for å få hjelp hvis du opplever problemer.

Aktiver en avgiftsapp

 1. Konfigurer skatteinnstillingene i skatteleverandørens system.
 2. Gå tilbake til Shopify-administrator. Klikk på Aktiver på banneret i seksjonen Avgifter og tollplikter.
 3. Klikk på Aktiver.

Reservepriser for avgiftsapper fra tredjeparter

Hvis en avgiftsapp fra en tredjepart har problemer som fører til at avgiftssatsene midlertidig er utilgjengelige, beregnes avgiftene som belastes i nettbutikken ved hjelp av skatteinnstillingene i Shopify-administrator. Skattesatsene som brukes styres av innstillingene som beregnet avgifter før du aktiverte en avgiftsapp.

 • Hvis de amerikanske skattesatsene er beregnet av Basic Tax eller Shopify Tax, brukes registreringsbaserte avgifter til å beregne avgifter når en avgiftsapp er utilgjengelig.
 • Alle endrede skattesatser som du har konfigurert i Shopify for frakt eller produkter brukes.
 • Hvis skatteinnstillingene i Shopify er basert på skatteregistreringer, leveres reserveberegning av avgifter for land og regioner der du har aktive skatteregistreringer.
 • Hvis skatteinnstillingene i Shopify er basert på lokalisasjoner, leveres reserveberegning av avgifter for land og regioner der du har lagt til skattesatser manuelt.

Deaktivere og avinstallere avgiftsapper fra tredjeparter

Når du deaktiverer eller avinstallerer en aktiv avgiftsapp fra en tredjepart, tilbakestilles avgiftsberegningen umiddelbart til å bli styrt av innstillingene i Shopify-administrator. I de fleste tilfeller tilbakestilles innstillingene til den skattetjenesten du brukte før du aktiverte en avgiftsapp, med følgende unntak:

 • Hvis den tidligere amerikanske skattetjenesten var Basic Tax, tilbakestilles innstillingene til Shopify Tax i stedet. Hvis du foretrekker å fortsette å bruke Basic Tax, kan du endre skattetjeneste i Shopify-administrator.
 • Hvis du legger til eller fjerner amerikanske skattelokalisasjoner mens avgiftsappen er aktiv, kan det hende tjenesten endres.
  • Hvis du hadde en amerikansk lokalisasjon før du aktiverte en avgiftsapp, fjernet alle amerikanske lokalisasjoner mens avgiftsappen var aktiv og deretter deaktiverer avgiftsappen, tilbakestilles butikkens skatteinnstillinger til den nærmeste mulige skattetjenesten for butikker uten amerikanske lokalisasjoner.
  • Hvis du ikke hadde en amerikansk lokalisasjon før du aktiverte en avgiftsapp, la til en lokalisasjon mens avgiftsappen var aktiv og deretter deaktiverer avgiftsappen, tilbakestilles butikkens avgiftsinnstillinger til den nærmest mulige skattetjenesten for butikker med amerikanske lokalisasjoner.

Deaktivering av en avgiftsapp stopper beregningen av avgifter med denne appen, men appen vil fortsatt være tilgjengelig i Shopify-administrator og alle konfigurasjonsinnstillinger beholdes. Hvis du avinstallerer en avgiftsapp, fjernes den fra Shopify-administrator. Hvis du avinstallerer en avgiftsapp og deretter ønsker å bruke den for å beregne avgifter, må du installere, konfigurere og aktivere avgiftsappen på nytt.

Deaktiver en avgiftsapp fra tredjeparter

 1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Avgifter og tollplikter.
 2. Klikk på Administrer i seksjonen Gjeldende skattetjeneste.
 3. Klikk på Deaktiver.
 4. Indiker at du forstår at deaktivering av avgiftsappen umiddelbart aktiverer Shopifys skatteinnstillinger.
 5. Klikk på Deaktiver.

Avinstaller en avgiftsapp fra tredjeparter

 1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Avgifter og tollplikter.
 2. Klikk på Administrer i seksjonen Gjeldende skattetjeneste.
 3. Klikk på Avinstaller.
 4. Hvis appen du avinstallerer er aktiv for øyeblikket, må du indikere at du forstår at deaktivering av avgiftsappen umiddelbart aktiverer Shopifys skatteinnstillinger.
 5. Klikk på Avinstaller.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis