Aktivering af skatteapps

Gennemgå overvejelserne for brug af skatteapps for tredjeparter, inden du installerer en skatteapp.

Installering og aktivering af skatteapps fra tredjeparter

Dine eksisterende skatteindstillinger i Shopify-administratoren bruges til at opkræve skat, indtil du har fuldført disse trin og aktiveret en skatteapp.

Installer en skatteapp

 1. Gå til Indstillinger > Skatter og told i din Shopify-administrator.
 2. Find den skatteapp, du vil bruge, i afsnittet Skatteapps, og klik derefter på Installer.
 3. Gennemgå oplysningerne i afsnittene Om og Før du installerer omhyggeligt, og kontrollér, at du kan gennemføre alle trinnene.
 4. Klik på Installer.
 5. Gennemgå appens oplysninger om beskyttelse af personlige oplysninger og tilladelser, og klik derefter på Installer app.

Når appen er installeret, omdirigeres du automatisk til loginsiden for skattepartneren. Du kan derefter knytte appen til din konto hos tjenesteudbyderen og konfigurere dine indstillinger. Den tredjepartstjenesteudbyder, der udbyder appen, administrerer dine legitimationsoplysninger og konfigurationen af dine skatteindstillinger i deres system, så kontakt appudbyderen for at få support, hvis du oplever problemer.

Aktivér en skatteapp

 1. Konfigurer dine skatteindstillinger i skatteudbyderens system.
 2. Gå tilbage til din Shopify-administrator. I banneret i afsnittet Skatter og told klikker du på Aktivér.
 3. Klik på Aktivér.

Alternative priser for skatteapps fra tredjepart

Hvis en skatteapp fra tredjepart oplever et problem, som medfører, at skatteprocenterne ikke længere er tilgængelige midlertidigt, beregnes den opkrævede skat i din webshop ved hjælp af dine skatteindstillinger i Shopify-administratoren. De skatteprocenter, der bruges, bestemmes af de indstillinger, der har beregnet dine skatter, inden du aktiverede en skatteapp.

 • Hvis dine amerikanske skatteprocenter er beregnet af Basic Tax eller Shopify Tax, bruges registreringsbaserede skatter til at beregne skatter, når en skatteapp ikke er tilgængelig.
 • Alle afgiftstilsidesættelser, som du konfigurerer i Shopify til levering eller produkter, bruges.
 • Hvis dine skatteindstillinger i Shopify er baseret på momsregistreringer, leveres der alternative skatteberegninger for lande og områder, hvor du har aktive momsregistreringer.
 • Hvis dine skatteindstillinger i Shopify er baseret på lokationer, angives den alternative skatteberegning for lande og områder, hvor du manuelt har tilføjet skatteprocenter.

Deaktivering og afinstallering af skatteapps fra tredjepart

Når du deaktiverer eller afinstallerer en aktiv skatteapp fra tredjepart, skiftes dine skatteberegninger øjeblikkeligt tilbage til at blive bestemt af dine indstillinger i Shopify-administratoren. I de fleste tilfælde skifter dine indstillinger tilbage til den skattetjeneste, du brugte, før du aktiverede en skatteapp, med følgende undtagelser:

 • Hvis din tidligere skattetjeneste i USA var Basic Tax, skiftes dine indstillinger tilbage til Shopify Tax i stedet. Hvis du foretrækker at fortsætte med at bruge Basic Tax, kan du ændre din skattetjeneste i Shopify-administratoren.
 • Hvis du tilføjer eller fjerner skattelokationer i USA, mens skatteappen er aktiv, kan din tjeneste ændre sig.
  • Hvis du havde en lokation i USA, før du aktiverede en skatteapp, hvis du fjernede alle lokationer i USA, mens skatteappen var aktiv, og du derefter deaktiverede skatteappen, skifter din butiks skatteindstillinger tilbage til den nærmeste skattetjeneste for butikker uden lokationer i USA.
  • Hvis du ikke havde en lokation i USA, før du aktiverede en skatteapp, hvis du har tilføjet en lokation, mens skatteappen var aktiv, og du derefter deaktiverede skatteappen, skifter din butiks skatteindstillinger tilbage til den nærmeste skattetjeneste for butikker med lokationer i USA.

Hvis du deaktiverer en skatteapp, stoppes beregningen af skatter ved hjælp af denne app, men appen er fortsat tilgængelig i din Shopify-administrator, og alle dine konfigurationsindstillinger bevares. Hvis du afinstallerer en skatteapp, fjernes den fra din Shopify-administrator. Hvis du afinstallerer en skatteapp og derefter vil bruge den til at beregne dine skatter, skal duinstallere, konfigurere og aktivere skatteappen igen.

Deaktiver en skatteapp fra tredjepart

 1. Gå til Indstillinger > Skatter og told i din Shopify-administrator.
 2. I afsnittet Aktuel skattetjeneste klikker du på Administrer.
 3. Klik på Deaktiver.
 4. Angiv, at du forstår, at hvis du deaktiverer skatteappen, anvendes Shopifys skatteindstillinger med det samme.
 5. Klik på Deaktiver.

Afinstaller en skatteapp fra tredjepart

 1. Gå til Indstillinger > Skatter og told i din Shopify-administrator.
 2. I afsnittet Aktuel skattetjeneste klikker du på Administrer.
 3. Klik på Afinstaller.
 4. Hvis den app, du afinstallerer, er aktiv i øjeblikket, skal du angive, at du forstår, at deaktivering af skatteappen betyder, at Shopifys skatteindstillinger anvendes med det samme.
 5. Klik på Afinstaller.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis