Verosovellusten aktivointi

Ennen kuin asennat verosovelluksen, tutustu kolmannen osapuolen verosovellusten käyttöön liittyviin seikkoihin.

Kolmannen osapuolen verosovellusten asentaminen ja aktivointi

Verojen perimiseksi käytetään Shopify adminin nykyisiä veroasetuksia, kunnes olet suorittanut nämä vaiheet ja aktivoinut verosovelluksen.

Verosovelluksen asennus

 1. Siirry Shopify Adminissasi kohtaan Asetukset > Verot ja tullit.
 2. Etsi Verosovellukset-osiosta verosovellus, jota haluat käyttää, ja klikkaa sitten Asenna.
 3. Tarkasta huolellisesti Tietoja- ja Ennen asennusta -osioiden tiedot ja varmista, että voit suorittaa kaikki vaiheet.
 4. Klikkaa Asenna.
 5. Tarkista sovelluksen tietosuoja- ja käyttöoikeustiedot ja klikkaa sitten Asenna sovellus.

Kun sovellus on asennettu, sinut uudelleenohjataan automaattisesti veroyhteistyökumppanin kirjautumissivulle. Tämän jälkeen voit liittää sovelluksen tiliisi palveluntarjoajaan ja määrittää asetuksesi. Sovelluksen tarjoavan kolmannen osapuolen palveluntarjoaja hallinnoi kirjautumistunnuksiasi ja veroasetuksiasi omassa järjestelmässään, joten ota yhteyttä sovelluksen tarjoajaan, jos tarvitset ongelmia kohdatessasi tukea.

Verosovelluksen aktivointi

 1. Määritä veroasetuksesi veropalveluiden tarjoajan järjestelmässä.
 2. Palaa Shopify adminiin. Klikkaa Verot ja tullit - osion bannerissa Aktivoi.
 3. Valitse Aktivoi.

Kolmannen osapuolen verosovellusten varalla olevat hinnat

Jos kolmannen osapuolen verosovelluksessa ilmenee ongelma, joka johtaa siihen, että sen verokannat eivät ole väliaikaisesti käytettävissä, verkkokaupassasi veloitettava vero lasketaan käyttämällä Shopify adminin veroasetuksia. Käytetyt verokannat määräytyvät niiden asetusten perusteella, jotka laskivat verosi ennen verosovelluksen aktivointia.

 • Jos Yhdysvaltain verot on laskettu Basic Tax - tai Shopify Tax -vaihtoehtoja käyttäen, rekisteröintiin perustuvia veroja käytetään verojen laskemiseen silloin, kun verosovellus ei ole käytettävissä.
 • Kaikki Shopifyssa toimitusta tai tuotteita varten määrittämäsi veronohitukset ovat käytössä.
 • Jos Shopifyn veroasetuksesi perustuvat verorekisteröinteihin, varalla oleva verolaskelma on käytettävissä maissa ja alueilla, joissa sinulla on aktiivisia verorekisteröintejä.
 • Jos veroasetuksesi Shopifyssa perustuvat sijainteihin, varalla oleva verolaskelma on käytettävissä maissa ja alueilla, joille olet lisännyt verokantoja manuaalisesti.

Kolmannen osapuolen verosovellusten poistaminen käytöstä ja asennetun sovelluksen poistaminen

Kun poistat aktiivisen kolmannen osapuolen verosovelluksen käytöstä tai poistat asennetun sovelluksen, verolaskelmasi palautuvat välittömästi tilaan, jossa Shopify-ylläpitäjäsi asetukset määrittävät ne. Useimmissa tapauksissa asetuksesi palautuvat takaisin siihen veropalveluun, jota käytit ennen verosovelluksen aktivoimista, seuraavilla poikkeuksilla:

 • Jos aiempi Yhdysvaltain veropalvelusi Basic Tax, asetuksesi palautetaan sen asemasta Shopify Tax -palveluun. Jos haluat jatkaa Basic Tax -palvelun käyttöä, voit muuttaa veropalvelusi Shopify adminissa.
 • Jos lisäät tai poistat Yhdysvaltojen verosijainteja verosovelluksen ollessa aktiivinen, palvelusi saattaa muuttua.
  • Jos sinulla oli Yhdysvaltojen sijainti ennen verosovelluksen aktivoimista, poistit kaikki Yhdysvaltojen sijainnit verosovelluksen ollessa aktiivinen, ja kun sitten poistat verosovelluksen käytöstä, kauppasi veroasetukset palautuvat lähimpään mahdolliseen veropalveluun kaupoissa, joilla ei ole Yhdysvaltojen sijainteja.
  • Jos sinulla ei ollut sijaintia Yhdysvalloissa ennen verosovelluksen aktivoimista ja lisäsit sijainnin verosovelluksen ollessa aktiivinen, kun poistat verosovelluksen käytöstä, kauppasi veroasetukset palautuvat lähimpään mahdolliseen veropalveluun kaupoissa, joilla on sijainteja Yhdysvalloissa.

Verosovelluksen deaktivointi lopettaa tätä sovellusta käyttäen tapahtuvan verojen laskemisen, mutta sovellus pysyy saatavilla Shopify adminissa ja kaikki siinä olevat määritysasetuksesi säilyvät. Asennetun verosovelluksen poistaminen poistaa sen Shopify administa. Jos poistat verosovelluksen ja haluat sitten käyttää sitä verojesi laskemiseen, sinun on asennettava, määritettävä ja aktivoitava verosovellus uudelleen.

Kolmannen osapuolen verosovelluksen deaktivoiminen

 1. Siirry Shopify Adminissasi kohtaan Asetukset > Verot ja tullit.
 2. Klikkaa Nykyinen veropalvelu -osiossa Hallinnoi.
 3. Klikkaa Poista aktivointi.
 4. Osoita, että ymmärrät, että verosovelluksen deaktivointi aiheuttaa välittömästi Shopifyn veroasetusten käyttöönoton.
 5. Klikkaa Poista aktivointi.

Kolmannen osapuolen asennetun verosovelluksen poistaminen

 1. Siirry Shopify Adminissasi kohtaan Asetukset > Verot ja tullit.
 2. Klikkaa Nykyinen veropalvelu -osiossa Hallinnoi.
 3. Klikkaa Poista asennus.
 4. Jos sovellus, jota olet poistamassa, on tällä hetkellä aktiivinen, osoita, että ymmärrät, että verosovelluksen deaktivointi aiheuttaa välittömästi Shopifyn veroasetusten käyttöönoton.
 5. Klikkaa Poista asennus.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi