การเปิดใช้งานแอปภาษี

ก่อนที่คุณจะติดตั้งแอปภาษี โปรดตรวจสอบข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับการใช้แอปภาษีของบุคคลภายนอก

การติดตั้งและเปิดใช้งานแอปภาษีจากภายนอก

ระบบจะใช้การตั้งค่าภาษีที่มีอยู่ในส่วนผู้ดูแล Shopify เพื่อเก็บภาษีจนกว่าคุณดำเนินการขั้นตอนเหล่านี้ให้เสร็จสิ้นและเปิดใช้งานแอปภาษี

ติดตั้งแอปภาษี

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > ภาษีและอากร
 2. ในส่วนแอปภาษี ให้ค้นหาแอปภาษีที่คุณต้องการใช้ จากนั้นคลิก “ติดตั้ง
 3. ตรวจสอบข้อมูลในส่วนเกี่ยวกับและก่อนทำการติดตั้งอย่างละเอียด และตรวจสอบยืนยันว่าคุณสามารถดำเนินการตามขั้นตอนทั้งหมดให้เสร็จสิ้นได้
 4. คลิก ติดตั้ง
 5. ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิ์อนุญาตและความเป็นส่วนตัวของแอป จากนั้นคลิก “ติดตั้งแอป

หลังจากติดตั้งแอปแล้ว ระบบจะเปลี่ยนเส้นทางของคุณไปยังหน้าการเข้าสู่ระบบของพาร์ทเนอร์ด้านภาษีโดยอัตโนมัติ จากนั้นคุณสามารถเชื่อมต่อแอปกับบัญชีผู้ใช้ของคุณกับผู้ให้บริการและกำหนดการตั้งค่าได้ ผู้ให้บริการภายนอกที่ให้บริการแอปจะจัดการข้อมูลประจำตัวสำหรับการเข้าสู่ระบบและการกำหนดการตั้งค่าภาษีของคุณในระบบ หากคุณพบปัญหา ให้ติดต่อผู้ให้บริการแอป

เปิดใช้งานแอปภาษี

 1. ให้กําหนดการตั้งค่าภาษีของคุณในระบบของผู้ให้บริการด้านภาษี
 2. กลับไปยังส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ แล้วคลิก “เปิดใช้งาน” บนแบนเนอร์ในส่วนภาษีและอากร
 3. คลิกเปิดใช้งาน

อัตราสำรองของแอปภาษีจากภายนอก

หากแอปภาษีจากภายนอกพบปัญหาที่ส่งผลให้อัตราภาษีไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว ระบบจะคำนวณภาษีที่เรียกเก็บในร้านค้าออนไลน์ของคุณโดยใช้การตั้งค่าภาษีในส่วนผู้ดูแล Shopify โดยระบบจะกำหนดอัตราภาษีที่ใช้โดยการตั้งค่าที่คำนวณภาษีของคุณก่อนที่จะเปิดใช้งานแอปภาษี

 • หากมีการคำนวณอัตราภาษีของสหรัฐอเมริกาด้วย Basic Tax หรือ Shopify Tax ระบบจะใช้ภาษีตามการจดทะเบียนเพื่อคำนวณภาษีเมื่อแอปภาษีไม่สามารถใช้งานได้
 • ระบบจะใช้การกำหนดภาษีเองสำหรับการจัดส่งหรือสินค้าที่คุณตั้งค่าใน Shopify ทั้งหมด
 • หากการตั้งค่าภาษีของคุณใน Shopify อิงตามการจดทะเบียนภาษี การคำนวณภาษีสำรองจะมีให้ใช้งานในประเทศและภูมิภาคที่คุณมีการจดทะเบียนภาษีอยู่
 • หากการตั้งค่าภาษีของคุณใน Shopify อิงตามตำแหน่งที่ตั้ง การคำนวณภาษีสำรองจะจะมีให้ใช้งานในประเทศและภูมิภาคที่คุณได้เพิ่มอัตราภาษีด้วยตนเอง

การปิดใช้งานและถอนการติดตั้งแอปภาษีจากภายนอก

เมื่อคุณปิดใช้งานหรือถอนการติดตั้งแอปภาษีจากภายนอกที่ใช้งานอยู่ การคำนวณภาษีจะเปลี่ยนกลับเป็นแบบกำหนดโดยการตั้งค่าในส่วนผู้ดูแล Shopify ทันทีโดยส่วนใหญ่แล้ว การตั้งค่าของคุณจะเปลี่ยนกลับเป็นบริการด้านภาษีที่คุณใช้ก่อนเปิดใช้งานแอปภาษี โดยมีข้อยกเว้นดังต่อไปนี้:

 • หากบริการด้านภาษีของสหรัฐอเมริกาที่คุณใช้ก่อนหน้านี้คือ Basic Tax การตั้งค่าของคุณจะเปลี่ยนกลับเป็น Shopify Tax แทน หากคุณต้องการใช้งาน Basic Tax ต่อไป คุณสามารถเปลี่ยนบริการด้านภาษีได้ในส่วนผู้ดูแล Shopify
 • หากคุณเพิ่มหรือลบตำแหน่งที่ตั้งสำหรับภาษีในสหรัฐอเมริกาในขณะที่แอปภาษีเปิดใช้งานอยู่ บริการของคุณอาจมีการเปลี่ยนแปลง
  • หากคุณมีตำแหน่งที่ตั้งในสหรัฐอเมริกาก่อนที่จะเปิดใช้งานแอปภาษี แล้วคุณได้ลบตำแหน่งที่ตั้งทั้งหมดในสหรัฐอเมริกาออกในขณะที่แอปภาษีเปิดใช้งานอยู่ จากนั้นคุณได้ปิดใช้งานแอปภาษีดังกล่าว ดังนั้นการตั้งค่าภาษีของร้านค้าคุณจะเปลี่ยนกลับเป็นบริการด้านภาษีที่ใกล้ที่สุดสำหรับร้านค้าที่ไม่มีตำแหน่งที่ตั้งในสหรัฐอเมริกา
  • หากคุณไม่มีตำแหน่งที่ตั้งในสหรัฐฯ ก่อนเปิดใช้งานแอปภาษี และคุณได้เพิ่มตำแหน่งที่ตั้งขณะกำลังใช้งานแอปภาษีอยู่ จากนั้นจึงปิดใช้งานแอปภาษี ระบบจะเปลี่ยนการตั้งค่าภาษีของร้านค้าคุณกลับไปใช้บริการด้านภาษีสำหรับร้านค้าที่มีตำแหน่งที่ตั้งในสหรัฐฯ ที่ใกล้เคียงที่สุด

การปิดใช้งานแอปภาษีจะหยุดการคํานวณภาษีที่ใช้ในแอปดังกล่าว แต่แอปจะยังคงพร้อมใช้งานในส่วนผู้ดูแล Shopify โดยจะมีการคงการตั้งค่าการกําหนดค่าทั้งหมดไว้ การถอนการติดตั้งแอปภาษีจะลบแอปออกจากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ หากคุณได้ถอนการติดตั้งแอปภาษีแล้วและต้องการใช้แอปดังกล่าวในการคํานวณภาษี คุณจะต้องติดตั้ง กําหนดค่า และเปิดใช้งานแอปภาษีใหม่อีกครั้ง

ปิดใช้งานแอปภาษีจากภายนอก

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > ภาษีและอากร
 2. ในส่วน บริการด้านภาษีปัจจุบัน ให้คลิก “จัดการ
 3. คลิกปิดใช้งาน
 4. ระบุว่าคุณเข้าใจว่าการปิดใช้งานแอปภาษีจะเป็นการใช้การตั้งค่าภาษีของ Shopify โดยทันที
 5. คลิกปิดใช้งาน

ถอนการติดตั้งแอปภาษีจากภายนอก

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > ภาษีและอากร
 2. ในส่วน บริการด้านภาษีปัจจุบัน ให้คลิก “จัดการ
 3. คลิกที่ถอนการติดตั้ง
 4. หากแอปที่คุณกำลังถอนการติดตั้งเปิดใช้งานอยู่ในขณะนี้ แสดงว่าคุณเข้าใจว่าการปิดใช้งานแอปภาษีดังกล่าวจะเป็นการใช้การตั้งค่าภาษีของ Shopify โดยทันที
 5. คลิกที่ถอนการติดตั้ง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี