Aktywacja aplikacji podatkowych

Przed zainstalowaniem aplikacji podatkowej zapoznaj się z zagadnieniami dotyczącymi korzystania z aplikacji podatkowych firm zewnętrznych.

Instalowanie i aktywacja aplikacji podatkowych firm zewnętrznych

Dopóki nie wykonasz tych kroków i nie aktywujesz aplikacji podatkowej, pobieranie podatku będzie odbywać się zgodnie z istniejącymi ustawieniami podatkowymi w panelu administracyjnym Shopify.

Instalowanie aplikacji podatkowej

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Podatki i cła.
 2. W sekcji Aplikacje podatkowe znajdź aplikację podatkową, której chcesz używać, a następnie kliknij opcję Zainstaluj.
 3. Przejrzyj uważnie informacje w sekcji Informacje i Przed instalacją i sprawdź, czy możesz wykonać wszystkie kroki.
 4. Kliknij opcję Instaluj.
 5. Przejrzyj szczegóły dotyczące prywatności i uprawnień aplikacji, a następnie kliknij opcję Zainstaluj aplikację.

Po zainstalowaniu aplikacji nastąpi automatyczne przekierowanie do strony logowania partnera podatkowego. Następnie możesz podłączyć aplikację do swojego konta u dostawcy usług i skonfigurować swoje ustawienia. Zewnętrzny dostawca zapewniający aplikację zarządza poświadczeniami logowania i konfiguracją ustawień podatkowych w systemie, więc w przypadku problemów skontaktuj się z dostawcą aplikacji w celu uzyskania pomocy.

Aktywowanie aplikacji podatkowej

 1. W systemie dostawcy usług podatkowych skonfiguruj swoje ustawienia podatkowe.
 2. Wróć do panelu administracyjnego Shopify. Na banerze w sekcji Podatki i cła kliknij opcję Aktywuj.
 3. Kliknij Aktywuj.

Zapasowe stawki dla aplikacji podatkowych firm zewnętrznych

Jeśli aplikacja podatkowa firmy innej napotka problem, który będzie skutkował chwilowym brakiem dostępności stawek podatku, podatek naliczany w Twoim sklepie online będzie obliczany na podstawie ustawień podatkowych w panelu administracyjnym Shopify. Używane stawki podatku są określane zgodnie z ustawieniami, które wykorzystywano do obliczania Twoich podatków przed aktywacją aplikacji podatkowej.

 • Jeśli Twoje stawki podatków w USA były obliczane za pomocą opcji Basic Tax lub Shopify Tax, wówczas w przypadku braku dostępności aplikacji podatkowej do obliczania podatków wykorzystuje się podatki oparte na rejestracji.
 • Używane są wszystkie nadpisania podatku ustawione w Shopify dla wysyłki lub produktów.
 • Jeśli Twoje ustawienia podatkowe w Shopify są oparte na rejestracjach podatkowych, dla krajów i regionów, w których masz aktywne rejestracje podatkowe zapewniane jest zastępcze obliczanie podatku.
 • Jeśli Twoje ustawienia podatkowe w Shopify są oparte na lokalizacjach, dla krajów i regionów, w których ręcznie dodano stawki podatku, zapewniane jest zastępcze obliczanie podatku.

Dezaktywacja i odinstalowywanie aplikacji podatkowych firm zewnętrznych

Po dezaktywacji lub odinstalowaniu aktywnej aplikacji podatkowej firmy zewnętrznej Twoje obliczenia podatkowe ponownie są ustalane na podstawie ustawień w panelu administracyjnym Shopify. W większości przypadków przywrócone zostaną ustawienia usługi podatkowej używanej przed aktywacją aplikacji podatkowej z następującymi wyjątkami:

 • Jeśli Twoją wcześniejszą usługą podatkową w USA była Basic Tax, przywrócone zostaną ustawienia Shopify Tax. Jeśli wolisz kontynuować korzystanie z opcji Basic Tax, możesz zmienić swoją usługę podatkową w panelu administracyjnym Shopify.
 • Jeśli dodasz lub usuniesz lokalizacje podatkowe w USA w czasie, gdy aplikacja podatkowa jest aktywna, Twoja usługa może się zmienić.
  • Jeśli przed aktywacją aplikacji podatkowej Twoja firma miała lokalizację w USA, usunięto lokalizacje, gdy aplikacja podatkowa była aktywna, a następnie dezaktywowano aplikację podatkową, ustawienia podatkowe sklepu zostaną przywrócone do najbliższej możliwej usługi podatkowej dla sklepów bez lokalizacji w USA.
  • Jeśli przed aktywacją aplikacji podatkowej nie było lokalizacji w USA, dodano lokalizację, gdy aplikacja podatkowa była aktywna, a następnie dezaktywowano aplikację podatkową, ustawienia podatkowe sklepu zostaną przywrócone do najbliższej możliwej usługi podatkowej dla sklepów z lokalizacjami w USA.

Wyłączenie aplikacji podatkowej zatrzymuje obliczanie podatków za pomocą tej aplikacji, ale aplikacja pozostaje dostępna w panelu administracyjnym Shopify ze wszystkimi ustawieniami konfiguracji. Odinstalowanie aplikacji podatkowej powoduje jej usunięcie z panelu administracyjnego Shopify. Jeśli odinstalowano aplikację podatkową i chcesz jej użyć do obliczenia podatków, musisz ponownie zainstalować, skonfigurować i aktywować aplikację podatkową.

Dezaktywacja aplikacji podatkowej firmy zewnętrznej

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Podatki i cła.
 2. W sekcji Bieżąca obsługa podatków kliknij opcję Zarządzaj.
 3. Kliknij Dezaktywuj.
 4. Potwierdź, że rozumiesz, że dezaktywacja aplikacji podatkowej natychmiast ma zastosowanie do ustawień podatkowych Shopify.
 5. Kliknij Dezaktywuj.

Odinstalowanie aplikacji podatkowej firmy zewnętrznej

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Podatki i cła.
 2. W sekcji Bieżąca obsługa podatków kliknij opcję Zarządzaj.
 3. Kliknij Odinstaluj.
 4. Jeśli aplikacja, którą odinstalowujesz, jest obecnie aktywna, potwierdź, że rozumiesz, że dezaktywacja tej aplikacji podatkowej natychmiast ma zastosowanie do ustawień podatkowych Shopify.
 5. Kliknij Odinstaluj.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo