Podatek od wysyłki

Podatek od wysyłki to podatek naliczany od kosztów transportu produktów, a nie od kosztów samych produktów. Obowiązek naliczania podatku od wysyłki zależy od kraju i jurysdykcji podatkowej.

Naliczanie podatku od stawek wysyłki

Jeśli musisz naliczać podatki od stawek wysyłki, możesz zmienić to ustawienie w panelu administracyjnym Shopify.

Ustawienie Naliczanie podatku od stawek wysyłki dotyczy tylko tych krajów i regionów, w których podatek nie jest obliczany automatycznie. W poniższych krajach i regionach wysyłka jest opodatkowana w stosownych przypadkach niezależnie od tego ustawienia:

 • Australia
 • Kanada
 • Kraje Unii Europejskiej
 • Nowa Zelandia
 • Norwegia
 • Szwajcaria
 • Wielka Brytania
 • Stany Zjednoczone

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Podatki i cła.
 2. W sekcji Ustawienia globalne wybierz opcję Nalicz podatki od stawek wysyłki.
 3. Kliknij opcję Zapisz.

Proporcjonalny podatek od wysyłki

Proporcjonalny podatek od wysyłki to kalkulacja, która wpływa na kwotę podatku naliczonego od wysyłki, gdy niektóre pozycje zamówienia nie podlegają opodatkowaniu. Istnieje kilka różnych sposobów obliczania proporcjonalnego podatku od wysyłki. Rodzaj przepisów mających zastosowanie w Twoim przypadku zależy od ustawodawstwa podatkowego kraju lub regionu, w którym znajduje się Twój sklep, oraz ustawodawstwa podatkowego kraju lub regionu, do którego wysyłasz towary. Jeśli nie masz pewności, w jaki sposób należy obliczyć proporcjonalny podatek od wysyłki dla zamówień, które wysyłasz, skonsultuj się z doradcą podatkowym.

 • Proporcjonalny podatek według ilości: Ta metoda obliczania proporcjonalnego podatku od wysyłki opiera się na liczbie pozycji w zamówieniu, które nie podlegają opodatkowaniu. Przykład: wysyłasz zamówienie zawierające 10 pozycji. Cztery z tych pozycji nie podlegają opodatkowaniu. Naliczany jest podatek w wysokości 60% podatku, który normalnie zostałby naliczony za wysyłkę.
 • Proporcjonalny podatek według ceny: Ta metoda obliczania proporcjonalnego podatku od wysyłki opiera się na proporcji całkowitej ceny podlegającej opodatkowaniu. Przykład: wysyłasz zamówienie zawierające dwie pozycje. Jeden produkt ma cenę 5 USD, a drugi - 10 USD. Produkt o cenie 10 USD nie podlega opodatkowaniu, zatem naliczany jest podatek w wysokości 33% podatku, który normalnie zostałby naliczony za wysyłkę.
 • Zwolnienie z podatku od wysyłki na podstawie zamówienia: W krajach i regionach, w których wykorzystywana jest ta metoda, podatek od wysyłki nie jest naliczany, gdy wszystkie pozycje w zamówieniu są zwolnione z podatku.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo