Podatki od produktów cyfrowych

Towary cyfrowe to pliki do pobrania lub innego rodzaju produkty dostarczane drogą elektroniczną. Konsumenci mieszkający w Unii Europejskiej (UE) muszą zapłacić podatek od wartości dodanej (VAT) od towarów cyfrowych według stawki, która obowiązuje w ich własnym kraju, niezależnie od tego, gdzie znajduje się sprzedawca.

Jednakże w niektórych jurysdykcjach nie musisz naliczać podatku od sprzedaży produktów cyfrowych. Skontaktuj się z lokalnym ekspertem podatkowym, aby upewnić się co wymogów w Twoim regionie.

Zwolnij produkt cyfrowy z podatku

Jeśli masz tylko kilka produktów cyfrowych, które są zwolnione z podatku, możesz uniemożliwić naliczanie podatków od takich pojedynczych produktów. Produkty cyfrowe nie wymagają wysyłki w tradycyjnym znaczeniu, więc możesz wyłączyć funkcję wysyłki.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty.
 2. Kliknij produkt, który chcesz edytować.
 3. W sekcji Ceny usuń zaznaczenie opcji Nalicz podatki dla tego produktu.
 4. W sekcji Wysyłka wybierz opcję To jest produkt fizyczny.
 5. Kliknij opcję Zapisz.

Zwolnij dużą liczbę produktów cyfrowych, dokonując zbiorczej aktualizacji

Jeśli musisz zwolnić dużą liczbę produktów cyfrowych jednocześnie, możesz dokonać zbiorczej aktualizacji. Wykonanie tej procedury wymaga znajomości edycji plików .csv.

Kroki:

 1. Eksportuj produkty, które muszą zostać zaktualizowane jako plik .csv, a następnie edytuj wartości w następujących kolumnach:
Pola do edycji w pliku CSV produktu
Pole CSV Ustawienie
Variant Requires Shipping Ustaw tę wartość na Fałsz.
Variant Taxable Ustaw tę wartość na Fałsz.
Variant Grams Ustaw tę wartość na 0.
 1. Po zakończeniu edycji pliku .csv zaimportuj go do swojego sklepu. Dopilnuj, aby zaznaczona była opcja Zastąp wszystkie obecne produkty z tym samym uchwytem.

Towary cyfrowe w Unii Europejskiej

Towary cyfrowe w UE są zdefiniowane w prawodawstwie jako usługi nadawcze, telekomunikacyjne i usługi dostarczane drogą elektroniczną zamiast wysyłki. Karty prezentowe wysyłane online nie są objęte tą definicją.

Możesz zapoznać się z zasadami dotyczącymi podatku VAT od usług cyfrowych w UE. Skonsultuj się z ekspertem podatkowym, aby dowiedzieć się, w jakim zakresie podlegasz przepisom UE dotyczącym podatku VAT.

VAT oparty na lokalizacji klienta

Jeśli sprzedajesz towary cyfrowe klientom w UE, musisz naliczać podatek VAT na podstawie lokalizacji klientów.

Na przykład, jeśli jesteś holenderskim sprzedawcą i sprzedajesz produkt cyfrowy klientowi w Niemczech, musisz naliczyć klientowi niemiecką stawkę podatku VAT w wysokości 19%. Aby ułatwić ten proces, możesz włączyć funkcję Stawki podatku VAT od towarów cyfrowych w UE.

Rejestracja dla celów VAT

Możesz zarejestrować się jako płatnik VAT na jeden z poniższych sposobów:

 • Zarejestruj się jako płatnik VAT w każdym kraju UE, w którym prowadzisz działalność.
 • Zarejestruj się w systemie Mini One-Stop Shop (Moss) w kraju lub regionie należącym do UE. Twój lokalny urząd podatkowy może dostarczyć Ci więcej szczegółów na temat rejestracji w MOSS.

Dowód lokalizacji kupującego

Jeśli sprzedajesz towary cyfrowe, niektóre organy podatkowe wymagają zebrania i zarejestrowania dwóch dowodów lokalizacji kupującego. Dla każdego zamówienia Shopify zapewnia adres rozliczeniowy i adres IP klienta. Adres rozliczeniowy pojawia się na stronie zamówienia. Możesz zweryfikować adres IP, klikając opcję Wyświetl pełną analizę w sekcji Analiza oszustw.

Jeśli adres IP wydaje się pochodzić z innego kraju niż adres rozliczeniowy, należy postarać się o inny dowód lokalizacji klienta. Skontaktuj się z ekspertem podatkowym, aby upewnić się, że posiadasz wystarczające dowody dla organów podatkowych.

Włącz stawki podatku VAT od towarów cyfrowych

Aby uprościć naliczanie podatku VAT od towarów cyfrowych, możesz wykorzystać funkcję automatycznego przypisywania stawek VAT dla każdego kraju UE.

Jeśli włączysz stawki VAT dla towarów cyfrowych, utworzona zostanie kolekcja i przy każdej sprzedaży produktu z kolekcji automatycznie stosowana będzie właściwa stawka podatku VAT na podstawie adresu rozliczeniowego klienta.

Poprzez włączenie stawek VAT stworzysz ręczną kolekcję produktów z automatycznie przypisanymi ustawieniami VAT dla każdego kraju UE. Domyślna kolekcja nosi nazwę Podatek VAT od towarów cyfrowych, ale możesz ją zmienić i użyć którejkolwiek ze swoich ręcznych kolekcji. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją Zastosuj stawki podatku VAT od towarów cyfrowych do innej kolekcji

Kroki:

Zastosuj stawki podatku VAT od towarów cyfrowych do innej kolekcji

Po utworzeniu początkowej kolekcji Podatek VAT od towarów cyfrowych możesz zastosować stawki do innej kolekcji towarów cyfrowych.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Podatki i cła.
 2. W sekcji Obliczanie podatków kliknij Zmień kolekcję.
 3. Wyszukaj kolekcję, której chcesz użyć lub wybierz kolekcję z listy.
 4. Kliknij opcję Zapisz.

Wyświetl stawki VAT, których używasz

Jeśli funkcja Stawki podatku VAT od towarów cyfrowych została włączona, możesz zobaczyć ustawienia podatku VAT obowiązujące dla każdego kraju w liście przewozowym.

Przed wyświetleniem stawek upewnij się, że każdy kraj znajduje się na Twojej liście stref wysyłki.

Kroki:

Wyłącz stawki podatku VAT od towarów cyfrowych

Jeśli wyłączysz funkcję Stawki podatku VAT od towarów cyfrowych w UE, a następnie ją ponownie włączysz, musisz ponownie przypisać preferowaną kolekcję w przypadku, gdy nie została użyta domyślna kolekcja.

Kroki:

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo