Podatki od produktów cyfrowych

Towary cyfrowe to pliki do pobrania lub innego rodzaju produkty dostarczane drogą elektroniczną. Konsumenci mieszkający w Unii Europejskiej (UE) muszą zapłacić podatek od wartości dodanej (VAT) od towarów cyfrowych według stawki, która obowiązuje w ich własnym kraju, niezależnie od tego, gdzie znajduje się sprzedawca.

Jednakże w niektórych jurysdykcjach nie musisz naliczać podatku od sprzedaży produktów cyfrowych. Skontaktuj się z lokalnym ekspertem podatkowym, aby upewnić się co wymogów w Twoim regionie.

Zwolnij produkt cyfrowy z podatku

Jeśli masz tylko kilka produktów cyfrowych, które są zwolnione z podatku, możesz uniemożliwić naliczanie podatków od takich pojedynczych produktów. Produkty cyfrowe nie wymagają wysyłki w tradycyjnym znaczeniu, więc możesz wyłączyć funkcję wysyłki.

Kroki:

 1. Otwórz produkt.

 2. W sekcji Ceny usuń zaznaczenie opcji Nalicz podatki dla tego produktu.

 3. W sekcji Wysyłka usuń zaznaczenie pola To jest produkt fizyczny.

 4. Kliknij opcję Zapisz.

Zwolnij dużą liczbę produktów cyfrowych, dokonując zbiorczej aktualizacji

Jeśli musisz zwolnić dużą liczbę produktów cyfrowych, możesz dokonać zbiorczej aktualizacji. Wykonanie tej procedury wymaga znajomości edycji plików .csv.

Kroki:

 1. Eksportuj produkty, które muszą zostać zaktualizowane jako plik .csv, a następnie edytuj wartości w następujących kolumnach:
Pola do edycji w pliku CSV produktu
Pole CSV Ustawienie
Variant Requires Shipping Ustaw tę wartość na Fałsz.
Variant Taxable Ustaw tę wartość na Fałsz.
Variant Grams Ustaw tę wartość na 0.
 1. Po zakończeniu edycji pliku .csv zaimportuj go do swojego sklepu. Dopilnuj, aby zaznaczona była opcja Zastąp wszystkie obecne produkty z tym samym uchwytem.

Towary cyfrowe w Unii Europejskiej

Towary cyfrowe w UE są zdefiniowane w prawodawstwie jako usługi nadawcze, telekomunikacyjne i usługi dostarczane drogą elektroniczną zamiast wysyłki. Karty prezentowe wysyłane online nie są objęte tą definicją.

Możesz zapoznać się z zasadami dotyczącymi podatku VAT od usług cyfrowych w UE. Skonsultuj się z ekspertem podatkowym, aby dowiedzieć, w jakim zakresie podlegasz przepisom UE dotyczącym podatku VAT.

VAT oparty na lokalizacji klienta

Jeśli sprzedajesz towary cyfrowe klientom w UE, musisz naliczać podatek VAT na podstawie lokalizacji klientów.

Na przykład, jeśli jesteś holenderskim sprzedawcą i sprzedajesz produkt cyfrowy klientowi w Niemczech, musisz naliczyć klientowi niemiecką stawkę podatku VAT w wysokości 19%. Aby ułatwić ten proces, możesz włączyć funkcję Stawki podatku VAT od towarów cyfrowych w UE.

Rejestracja dla celów VAT

Możesz zarejestrować się jako płatnik VAT na jeden z poniższych sposobów:

 • Zarejestruj się jako płatnik VAT w każdym kraju UE, w którym prowadzisz działalność.
 • Zarejestruj się na potrzeby procedury Mini One-Stop Shop (MOSS) w kraju UE, w którym mieszkasz. Twój lokalny urząd skarbowy (np. HM Revenue & Customs w Wielkiej Brytanii) może dostarczyć Ci więcej informacji na temat sposobu rejestracji na potrzeby MOSS.

Dowód lokalizacji kupującego

Jeśli sprzedajesz towary cyfrowe, niektóre organy podatkowe wymagają zebrania i zarejestrowania dwóch dowodów lokalizacji kupującego. Dla każdego zamówienia Shopify zapewnia adres rozliczeniowy i adres IP klienta. Adres rozliczeniowy pojawia się na stronie zamówienia. Możesz zweryfikować adres IP, klikając opcję Wyświetl pełną analizę w sekcji Analiza oszustw.

Jeśli adres IP wydaje się pochodzić z innego kraju niż adres rozliczeniowy, należy postarać się o inny dowód lokalizacji klienta. Skontaktuj się z ekspertem podatkowym, aby upewnić się, że posiadasz wystarczające dowody dla organów podatkowych.

Włącz stawki VAT dla towarów cyfrowych

Aby uprościć naliczanie podatku VAT od towarów cyfrowych, możesz wykorzystać funkcję automatycznego przypisywania stawek VAT dla każdego kraju UE.

Jeśli włączysz stawki VAT dla towarów cyfrowych, utworzona zostanie kolekcja i przy każdej sprzedaży produktu z kolekcji automatycznie stosowana będzie właściwa stawka podatku VAT na podstawie adresu rozliczeniowego klienta.

Kroki:

 1. W sekcji Ustawienia podatkowe kliknij opcję Włącz:

  Włącz stawki podatku VAT od towarów cyfrowych w UE w Ustawieniach podatkowych

 2. W oknie dialogowym kliknij opcję Włącz podatki VAT dla towarów cyfrowych w UE:

  Potwierdź i włącz Stawki podatku od towarów cyfrowych w UE

  W ten sposób utworzona zostanie ręczna kolekcja produktów z automatycznie przypisanymi ustawieniami VAT dla każdego kraju UE. Kolekcja nosi nazwę Podatek VAT od towarów cyfrowych (możesz też użyć którejkolwiek ze swoich kolekcji).

 3. W polu wyboru Nalicz podatki VAT od towarów cyfrowych w UE kliknij opcję Podatek VAT od towarów cyfrowych lub otwórz kolekcję na stronie Kolekcje:

  Kliknij podatek VAT od towarów cyfrowych, aby otworzyć kolekcję

 4. W sekcji Produkty kliknij opcję Dodaj produkty, a następnie wybierz produkty cyfrowe z menu rozwijanego:

  Kliknij opcję Dodaj produkty, aby wybrać produkty cyfrowe do kolekcji

 5. Po dodaniu produktów cyfrowych kliknij opcję Zapisz.

Zastosuj stawki podatku VAT od towarów cyfrowych do innej kolekcji

Po utworzeniu początkowej kolekcji Podatek VAT od towarów cyfrowych możesz zastosować stawki do innej kolekcji towarów cyfrowych.

Kroki:

 1. Kliknij opcję Ustawienia, a następnie Podatki.

 2. W sekcji Ustawienia podatkowe poniżej pola wyboru Nalicz podatki VAT od towarów cyfrowych w UE kliknij opcję Wybierz alternatywną kolekcję:

  Wyszukaj inną kolekcję, aby naliczyć dla niej podatki VAT od towarów cyfrowych w UE

 3. Wybierz kolekcję, której chcesz użyć dla towarów cyfrowych sprzedawanych w UE:

  Wybierz kolekcję, której chcesz użyć

 4. Kliknij opcję Zapisz kolekcję.

Wyświetl stawki VAT, których używasz

Jeśli funkcja Stawki podatku VAT od towarów cyfrowych została włączona, możesz zobaczyć ustawienia podatku VAT obowiązujące dla każdego kraju w liście przewozowym.

Przed wyświetleniem stawek upewnij się, że każdy kraj znajduje się na liście stref wysyłki.

Kroki:

 1. W sekcji Stawki podatku kliknij nazwę kraju europejskiego. Podatek VAT od towarów cyfrowych jest wyświetlany w sekcji Nadpisania podatku:

  Stawki podatku VAT od towarów cyfrowych znajdują się w sekcji Nadpisania podatku

Wyłącz stawki podatku VAT od towarów cyfrowych

Jeśli wyłączysz funkcję Stawki podatku VAT od towarów cyfrowych w UE, a następnie ją ponownie włączysz, musisz ponownie przypisać preferowaną kolekcję w przypadku, gdy nie została użyta domyślna kolekcja.

Kroki:

 1. W sekcji Ustawienia podatkowe usuń zaznaczenie opcji Nalicz podatki VAT od towarów cyfrowych w UE:

  Usuń zaznaczenie opcji Nalicz podatki VAT od towarów cyfrowych w UE w Ustawieniach podatkowych

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo