Informacje o podatkach w UE

W krajach Unii Europejskiej i w Wielkiej Brytanii pobierany jest podatek od wartości dodanej czyli VAT. VAT UE jest obliczany na podstawie miejsca docelowego dostawy, co oznacza, że podatek jest naliczany klientowi na podstawie jego lokalizacji. Minimalna wartość tego podatku wynosi 15%, przy czym każdy kraj członkowski ustala własne stawki.

Numer identyfikacji podatkowej VAT, zwany również numerem identyfikacyjnym podatku od wartości dodanej (VATIN), jest wymagany do naliczania podatku VAT. Jest on nadawany przez organ podatkowy kraju członkowskiego po dokonaniu w nim rejestracji.

Począwszy od 1 lipca 2021 r., dla niektórych krajów nie obowiązują już progi podatkowe przy sprzedaży wysyłkowej. Zamiast tego w całej UE obowiązywać będzie jeden próg dla sprzedaży wysyłkowej.

 • Dla klientów w Twoim ojczystym kraju naliczany jest lokalny podatek VAT.
 • Dla klientów w krajach UE spoza Twojego kraju stawka jest określana na podstawie przekroczenia lub nie progu rejestracji.
  • Jeśli Twoja łączna sprzedaż do pozostałych państw członkowskich UE wynosi mniej niż 10 000 EUR, możesz wybrać stawkę VAT obowiązującą w Twoim ojczystym kraju, pobierać ją w innych krajach UE i odprowadzać podatek VAT do urzędu skarbowego swojego kraju. Jeśli zdecydujesz się naliczać podatek VAT według stawki obowiązującej w Twoim kraju ojczystym dla całej sprzedaży w UE, być może będziesz musiał(a) ubiegać się o zwolnienie dla mikroprzedsiębiorstw w lokalnym urzędzie skarbowym. Jeśli nie masz pewności, czy powinieneś/powinnaś złożyć wniosek, skonsultuj się z lokalnym urzędem skarbowym lub doradcą podatkowym.
  • Jeśli Twoja łączna sprzedaż do pozostałych państw członkowskich UE wynosi lub przekracza 10 000 EUR, przy wszystkich transakcjach sprzedaży naliczać musisz podatek VAT według stawki obowiązującej w lokalizacji Twojego klienta.

Nowy system One-Stop Shop (OSS) dostępny będzie od 1 lipca 2021 roku. System OSS umożliwia sprzedawcom pobieranie i odprowadzanie podatku VAT od sprzedaży we wszystkich krajach członkowskich UE, którzy nie muszą się wtedy rejestrować w każdym państwie członkowskim z osobna.

Informacje podatkowe dla krajów członkowskich UE i Wielkiej Brytanii

Europa

Lista krajów członkowskich UE i organów podatkowych
Kraj członkowski Urząd skarbowy
Austria Federalne Ministerstwa Finansów Republiki Austrii
Belgia Federalna Służba Publiczna - Finanse
Bułgaria Krajowy Urząd Skarbowy Republiki Bułgarii
Chorwacja Ministerstwo Finansów Republiki Chorwacji -Administracja Podatkowa
Cypr Departament Podatkowy Cypru
Republika Czeska Administracja finansowa Czech
Dania Duński urząd skarbowy
Estonia Urząd Skarbowy i Celny Republiki Estońskiej
Finlandia Fińska Administracja Podatkowa
Francja Francuskie Ministerstwo Finansów
Niemcy Niemiecki Federalny Urząd Skarbowy
Grecja Niezależny Urząd Przychodów Publicznych
Węgry Krajowa Administracja Skarbowa i Celna
Irlandia Irlandzki Urząd Skarbowo-Celny
Włochy Włoski Urząd Skarbowy
Łotwa Państwowa Służba Skarbowa Łotwy
Litwa Państwowa Inspekcja Podatkowa w Ministerstwie Finansów Republiki Litewskiej
Luksemburg Luksemburski Urząd Skarbowy
Malta Komisarz ds. Przychodów
Holandia Administracja Podatkowa i Celna
Norwegia Norweska Administracja Podatkowa
Polska Krajowa Administracja Skarbowa
Portugalia Portugalski Urząd Skarbowy i Celny
Rumunia Krajowy Urząd Administracji Skarbowej
Słowacja Administracja finansowa Republiki Słowackiej
Słowenia Administracja Finansowa Republiki Słowenii
Hiszpania Hiszpański urząd skarbowy
Szwecja Szwedzki Urząd Skarbowy

Wielka Brytania

Brytyjski urząd skarbowy
Kraj Urząd skarbowy
Wielka Brytania HM Revenue and Customs

Systemy One Stop Shop

Od dnia 1 lipca 2021 roku dostępne są systemy One-Stop Shop, dzięki którym sprzedawcy będą mogli uprościć pobieranie i odprowadzanie podatku VAT od sprzedaży do krajów członkowskich UE.

 • System One-Stop Shop (OSS), zwany również Unijnym OSS, przeznaczony jest dla sprzedawców działających w ramach Unii Europejskiej, których sprzedaż do innych państw członkowskich UE wymaga naliczania i odprowadzania podatku VAT w zależności od krajów docelowych. Po 1 lipca 2021 r. możesz korzystać z systemu OSS, jeśli Twoja roczna sprzedaż do innych państw członkowskich UE wynosi lub przekracza kwotę 10 000 EUR.

  • Jeśli wartość Twojej rocznej sprzedaży do pozostałych krajów członkowskich UE nie przekracza kwoty 10 000 EUR, możesz skorzystać ze zwolnienia podatkowego dla mikroprzedsiębiorstw i naliczać lokalną stawkę VAT lub zarejestrować się w systemie OSS i naliczać stawkę VAT na podstawie lokalizacji swoich klientów.
 • System Import One-Stop Shop (IOSS), zwany również Pozaunijnym OSS, przeznaczony jest dla sprzedawców spoza UE, którzy sprzedają produkty klientom zamieszkałym w dowolnym państwie członkowskim UE. Po 1 lipca 2021 r. możesz korzystać z systemu IOSS, jeśli siedziba Twojej firmy mieści się w kraju poza UE, sprzedajesz produkty klientom zamieszkałym w państwie członkowskim UE i nie chcesz, aby podlegali naliczaniu opłat przy dostawie.

  • Korzystając z IOSS, możesz wybrać pobieranie podatku VAT od zamówień o wartości do 150 EUR włącznie przy realizacji zakupu, aby Twoi klienci nie płacili podatków przy dostawie.

Załóżmy, że masz jedną lokalizację w Szwecji i drugą w Stanach Zjednoczonych. Wysyłkę zamówień ze Szwecji do klientów mieszkających w UE realizujesz, korzystając z systemu OSS, a wysyłkę zamówień ze Stanów Zjednoczonych do klientów mieszkających w UE realizujesz z użyciem systemu IOSS.

W panelu administracyjnym Shopify wprowadzasz rejestrację w OSS. Korzystanie jednocześnie z systemu OSS i IOSS nie jest obsługiwane, zatem opcja pobierania podatku VAT od zamówień wysyłanych spoza UE do klientów w UE za pomocą IOSS jest wyłączona.

Naliczanie, raportowanie i odprowadzanie podatku VAT za pomocą OSS

Kroki:

 1. Zarejestruj się w OSS w urzędzie skarbowym w swoim kraju.
 2. Zaktualizuj swoje rejestracje podatkowe.
 3. Raportuj sprzedaż i odprowadzaj VAT w OSS, zamiast rejestrować się dla celów VAT w poszczególnych krajach członkowskich UE.

Rejestracja w OSS jest opcjonalna. Jeśli nie zarejestrujesz się w OSS, musisz nadal rejestrować się dla celów VAT w poszczególnych krajach członkowskich UE.

Dowiedz się więcej o systemie OSS, odwiedzając stronę ec.europa.eu.

Naliczanie, raportowanie i odprowadzanie podatku VAT za pomocą IOSS

Obecnie, jeśli masz siedzibę w kraju poza UE i prowadzisz sprzedaż w ramach UE, nie musisz pobierać podatku VAT od zamówień o wartości poniżej 22 EUR. Po 1 lipca 2021 r. dla zamówień o wartości równej lub mniejszej niż 150 EUR stosuje się podatek VAT, a dla zamówień o wartości większej niż 150 EUR stosuje się podatek VAT od importu oraz cła.

Nie musisz pobierać podatku VAT niezależnie od kwot zamówienia. Korzystając z IOSS, możesz wybrać pobieranie podatku VAT od zamówień o wartości do 150 EUR włącznie przy realizacji zakupu, aby Twoi klienci nie płacili podatków przy dostawie.

Kroki:

 1. Zarejestruj się w IOSS w urzędzie skarbowym w państwie członkowskim UE.
 2. Naliczanie podatku VAT na podstawie kraju docelowego.
 3. Zgłaszaj sprzedaż i odprowadzaj podatki VAT w IOSS.

Rejestracja w IOSS jest opcjonalna, ale jest wymagana, jeśli zamierzasz naliczać VAT podczas procesu realizacji zakupu. Jeśli nie naliczasz tych podatków przy realizacji zakupu, klient opłaci je przewoźnikowi przy dostawie.

Dowiedz się więcej o systemie OSS, odwiedzając stronę ec.europa.eu

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo