Informacje o podatkach w UE

W krajach Unii Europejskiej i w Wielkiej Brytanii pobierany jest podatek od wartości dodanej czyli VAT. VAT UE jest obliczany na podstawie miejsca docelowego dostawy, co oznacza, że podatek jest naliczany klientowi na podstawie jego lokalizacji. Minimalna wartość tego podatku wynosi 15%, przy czym każdy kraj członkowski ustala własne stawki.

Numer identyfikacji podatkowej VAT, zwany również numerem identyfikacyjnym podatku od wartości dodanej (VATIN), jest wymagany do naliczania podatku VAT. Jest on nadawany przez organ podatkowy kraju członkowskiego po dokonaniu w nim rejestracji.

Informacje podatkowe dla krajów członkowskich UE i Wielkiej Brytanii

Zazwyczaj, jeśli zamierzasz prowadzić sprzedaż do innych krajów w UE, musisz zarejestrować się w urzędzie skarbowym we własnym kraju, aby móc naliczać VAT. W przypadku prowadzenia znaczącej działalności gospodarczej w innym kraju w UE lub przekroczenia określonego progu sprzedaży do takiego kraju możesz podlegać obowiązkowi rejestracji również w tym kraju. Próg ten może się różnić w zależności od kraju.

Europa

Lista krajów członkowskich UE
Austria Belgia Bułgaria Chorwacja Cypr
Republika Czeska Dania Estonia Finlandia Francja
Niemcy Grecja Węgry Irlandia Włochy
Łotwa Litwa Luksemburg Malta Holandia
Polska Portugalia Rumunia Słowacja Słowenia
Hiszpania Szwecja

Wielka Brytania

Wielka Brytania
Wielka Brytania

Austria

Informacje podatkowe dotyczące Austrii.
Strona internetowa dotycząca podatków w kraju członkowskim Próg podatku VAT dla sprzedaży wysyłkowej
Federalne Ministerstwa Finansów Republiki Austrii 35 000 EUR

Belgia

Informacje podatkowe dotyczące Belgii.
Strona internetowa dotycząca podatków w kraju członkowskim Próg podatku VAT dla sprzedaży wysyłkowej
Federalna Służba Publiczna - Finanse 35 000 EUR

Bułgaria

Informacje podatkowe dotyczące Bułgarii.
Strona internetowa dotycząca podatków w kraju członkowskim Próg podatku VAT dla sprzedaży wysyłkowej
Krajowy Urząd Skarbowy Republiki Bułgarii 70 000 BGN

Chorwacja

Informacje podatkowe dotyczące Chorwacji.
Strona internetowa dotycząca podatków w kraju członkowskim Próg podatku VAT dla sprzedaży wysyłkowej
Ministerstwo Finansów Republiki Chorwacji -Administracja Podatkowa 270 000 HRK

Cypr

Informacje podatkowe dotyczące Cypru.
Strona internetowa dotycząca podatków w kraju członkowskim Próg podatku VAT dla sprzedaży wysyłkowej
Departament Podatkowy Cypru 35 000 EUR

Republika Czeska

Informacje podatkowe dotyczące Czech.
Strona internetowa dotycząca podatków w kraju członkowskim Próg podatku VAT dla sprzedaży wysyłkowej
Administracja Finansami Czech 1 140 000 CZK

Dania

Informacje podatkowe dotyczące Danii.
Strona internetowa dotycząca podatków w kraju członkowskim Próg podatku VAT dla sprzedaży wysyłkowej
Duński urząd skarbowy 280 000 DKK

Estonia

Informacje podatkowe dotyczące Estonii.
Strona internetowa dotycząca podatków w kraju członkowskim Próg podatku VAT dla sprzedaży wysyłkowej
Urząd Skarbowy i Celny Republiki Estońskiej 35 000 EUR

Finlandia

Informacje podatkowe dotyczące Finlandii.
Strona internetowa dotycząca podatków w kraju członkowskim Próg podatku VAT dla sprzedaży wysyłkowej
Fińska Administracja Podatkowa 35 000 EUR

Francja

Informacje podatkowe dotyczące Francji.
Strona internetowa dotycząca podatków w kraju członkowskim Próg podatku VAT dla sprzedaży wysyłkowej
Francuskie Ministerstwo Finansów 35 000 EUR

Niemcy

Informacje podatkowe dotyczące Niemiec.
Strona internetowa dotycząca podatków w kraju członkowskim Próg podatku VAT dla sprzedaży wysyłkowej
Niemiecki Federalny Urząd Skarbowy 100 000 EUR

Grecja

Informacje podatkowe dotyczące Grecji.
Strona internetowa dotycząca podatków w kraju członkowskim Próg podatku VAT dla sprzedaży wysyłkowej
Niezależny Urząd Przychodów Publicznych 35 000 EUR

Węgry

Informacje podatkowe dotyczące Węgier.
Strona internetowa dotycząca podatków w kraju członkowskim Próg podatku VAT dla sprzedaży wysyłkowej
Krajowa Administracja Skarbowa i Celna 8 800 000 HUF

Irlandia

Informacje podatkowe dotyczące Irlandii.
Strona internetowa dotycząca podatków w kraju członkowskim Próg podatku VAT dla sprzedaży wysyłkowej
Irlandzki Urząd Skarbowo-Celny 35 000 EUR

Włochy

Informacje podatkowe dotyczące Włoch.
Strona internetowa dotycząca podatków w kraju członkowskim Próg podatku VAT dla sprzedaży wysyłkowej
Włoski Urząd Skarbowy 35 000 EUR

Łotwa

Informacje podatkowe dotyczące Łotwy.
Strona internetowa dotycząca podatków w kraju członkowskim Próg podatku VAT dla sprzedaży wysyłkowej
Państwowa Służba Skarbowa Łotwy 35 000 EUR

Litwa

Informacje podatkowe dotyczące Litwy.
Strona internetowa dotycząca podatków w kraju członkowskim Próg podatku VAT dla sprzedaży wysyłkowej
Państwowa Inspekcja Podatkowa w Ministerstwie Finansów Republiki Litewskiej 35 000 EUR

Luksemburg

Informacje podatkowe dotyczące Luksemburga.
Strona internetowa dotycząca podatków w kraju członkowskim Próg podatku VAT dla sprzedaży wysyłkowej
Luksemburski Urząd Skarbowy 100 000 EUR

Malta

Informacje podatkowe dotyczące Malty.
Strona internetowa dotycząca podatków w kraju członkowskim Próg podatku VAT dla sprzedaży wysyłkowej
Komisarz ds. Przychodów 35 000 EUR

Holandia

Informacje podatkowe dotyczące Holandii.
Strona internetowa dotycząca podatków w kraju członkowskim Próg podatku VAT dla sprzedaży wysyłkowej
Administracja Podatkowa i Celna 100 000 EUR

Norwegia

Informacje podatkowe dotyczące Norwegii.
Strona internetowa dotycząca podatków w kraju członkowskim Próg podatku VAT dla sprzedaży wysyłkowej
Norweska Administracja Podatkowa Nie dotyczy

Polska

Informacje podatkowe dotyczące Polski.
Strona internetowa dotycząca podatków w kraju członkowskim Próg podatku VAT dla sprzedaży wysyłkowej
Krajowa Administracja Skarbowa 160 000 PLN

Portugalia

Informacje podatkowe dotyczące Portugalii.
Strona internetowa dotycząca podatków w kraju członkowskim Próg podatku VAT dla sprzedaży wysyłkowej
Portugalski Urząd Skarbowy i Celny 35 000 EUR

Rumunia

Informacje podatkowe dotyczące Rumunii.
Strona internetowa dotycząca podatków w kraju członkowskim Próg podatku VAT dla sprzedaży wysyłkowej
Krajowy Urząd Administracji Skarbowej 118 000 RON

Słowacja

Informacje podatkowe dotyczące Słowacji.
Strona internetowa dotycząca podatków w kraju członkowskim Próg podatku VAT dla sprzedaży wysyłkowej
Administracja finansowa Republiki Słowackiej 35 000 EUR

Słowenia

Informacje podatkowe dotyczące Słowenii.
Strona internetowa dotycząca podatków w kraju członkowskim Próg podatku VAT dla sprzedaży wysyłkowej
Administracja Finansowa Republiki Słowenii 35 000 EUR

Hiszpania

Informacje podatkowe dotyczące Hiszpanii.
Strona internetowa dotycząca podatków w kraju członkowskim Próg podatku VAT dla sprzedaży wysyłkowej
Hiszpański urząd skarbowy 35 000 EUR

Szwecja

Informacje podatkowe dotyczące Szwecji.
Strona internetowa dotycząca podatków w kraju członkowskim Próg podatku VAT dla sprzedaży wysyłkowej
Szwedzki Urząd Skarbowy 320 000 SEK

Wielka Brytania

Informacje podatkowe dotyczące Wielkiej Brytanii.
Strona internetowa dotycząca podatków w kraju członkowskim Próg podatku VAT dla sprzedaży wysyłkowej
HM Revenue and Customs Nie dotyczy.

Dowiedz się więcej o podatkach brytyjskich i Brexicie.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo