Podatki oparte na rejestracji w UE

Jeśli korzystasz już z platformy Shopify w celu prowadzenia sprzedaży w Unii Europejskiej, możesz zaktualizować ustawienia podatków obowiązujących w UE, aby odzwierciedlić swoje rejestracje podatkowe. Ta zmiana nie ma wpływu na sposób naliczania podatku od Twoich produktów.

W przypadku aktualizacji ustawień podatkowych zostaniesz poproszony(-a) o podanie numeru identyfikacji podatkowej VAT. Po jego dodaniu Shopify automatycznie ustawi stawki podatku obowiązujące w obszarach, w których dokonałeś(-aś) rejestracji.

Pomoc techniczna Shopify zapewnia wsparcie w zakresie aktualizacji ustawień podatkowych w panelu administracyjnym Shopify, ale nie oferuje porady prawno-podatkowej. Jeśli potrzebujesz pomocy w zmianie ustawień podatkowych, skontaktuj się z Pomocą techniczną Shopify. Jeżeli potrzebujesz pomocy w ustaleniu swoich obowiązków podatkowych, skontaktuj się z organami podatkowymi lub doradcą podatkowym.

Co to jest numer identyfikacji podatkowej VAT? Czy go potrzebuję?

Numer identyfikacji podatkowej VAT, zwany również numerem identyfikacyjnym podatku od wartości dodanej (VATIN), jest identyfikatorem używanym w Unii Europejskiej. Jest on nadawany przez krajowy organ podatkowy po dokonaniu w nim rejestracji. Organy takie nadają ten numer, aby umożliwić sprzedawcom naliczanie podatku VAT.

Skąd mam wiedzieć, czy muszę się zarejestrować, aby naliczać podatki?

Zazwyczaj, jeśli zamierzasz sprzedawać do innych krajów w UE, musisz zarejestrować się w organie podatkowym we własnym kraju, aby naliczać podatek VAT.

Czy muszę zarejestrować się w innych krajach, aby uzyskać numer identyfikacji podatkowej VAT?

To zależy. Jeśli Twoja łączna sprzedaż do pozostałych państw członkowskich UE wynosi lub przekracza kwotę 10 000 EUR lub prowadzisz tam działalność gospodarczą na znaczną skalę, np. posiadasz lokalizację sprzedaży lub centrum realizacji, być może będziesz musiał(-a) zarejestrować się w innym regionie.

Jeśli Twoja sprzedaż do innych krajów UE wynosi lub przekracza 10 000 EUR, możesz zarejestrować się w systemie One-Stop Shop (OSS). System OSS umożliwia sprzedawcom pobieranie i odprowadzanie podatku VAT od sprzedaży we wszystkich krajach członkowskich UE, zamiast rejestrowania się w każdym kraju członkowskim z osobna. Możesz korzystać z systemu OSS tylko wtedy, gdy Twój sklep stosuje podatki oparte na rejestracji. Jeśli nie zaktualizowałeś(-aś) ustawień uprawniających Cię do korzystania z podatków opartych na rejestracji, zaktualizuj stawki podatku ręcznie, używając stawek podatku opartych na lokalizacji.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na znaczną skalę w danym kraju skontaktuj się z organem podatkowym w tym kraju, aby sprawdzić, czy musisz się zarejestrować w celu pobierania podatków. Twoim obowiązkiem jest ustalenie, czy Twoja firma przekracza próg sprzedaży wysyłkowej.

Jaką stawkę VAT mam naliczać?

Począwszy od 1 lipca 2021 r., dla niektórych krajów nie obowiązują już progi podatkowe przy sprzedaży wysyłkowej. Zamiast tego w całej UE będzie obowiązywał jeden próg dla sprzedaży wysyłkowej wynoszący 10 000 EUR.

 • Dla klientów w Twoim ojczystym kraju naliczany jest lokalny podatek VAT.
 • Dla klientów w krajach UE spoza Twojego kraju stawka jest określana na podstawie przekroczenia lub nie progu rejestracji.
  • Jeśli Twoja łączna sprzedaż do pozostałych państw członkowskich UE wynosi mniej niż 10 000 EUR, możesz wybrać stawkę VAT obowiązującą w Twoim ojczystym kraju, pobierać ją w innych krajach UE i odprowadzać podatek VAT do urzędu skarbowego swojego kraju. Jeśli zdecydujesz się naliczać podatek VAT według stawki obowiązującej w Twoim kraju ojczystym dla całej sprzedaży w UE, być może będziesz musiał(a) ubiegać się o zwolnienie dla mikroprzedsiębiorstw w lokalnym urzędzie skarbowym. Jeśli nie masz pewności, czy powinieneś/powinnaś złożyć wniosek, skonsultuj się z lokalnym urzędem skarbowym lub doradcą podatkowym.
  • Jeśli Twoja łączna sprzedaż do innych państw członkowskich UE wynosi lub przekracza 10 000 EUR, przy wszystkich transakcjach sprzedaży naliczać musisz podatek VAT według stawki obowiązującej w lokalizacji Twojego klienta.

Jak zarejestrować się, aby naliczać podatki w kraju UE?

Jeśli Twoja sprzedaż do innych krajów UE wynosi lub przekracza 10 000 EUR, możesz zarejestrować się w systemie One-Stop Shop (OSS). System OSS umożliwia sprzedawcom pobieranie i odprowadzanie podatku VAT od sprzedaży we wszystkich krajach członkowskich UE, zamiast rejestrowania się w każdym kraju członkowskim z osobna. Możesz korzystać z systemu OSS tylko wtedy, gdy Twój sklep stosuje podatki oparte na rejestracji. Jeśli nie zaktualizowałeś(-aś) ustawień uprawniających Cię do korzystania z podatków opartych na rejestracji, zaktualizuj stawki podatku ręcznie, używając stawek podatku opartych na lokalizacji.

Jeśli potrzebujesz się zarejestrować, by móc pobierać podatki w danym kraju UE, możesz skontaktować się z organami podatkowymi tego kraju.

Po zarejestrowaniu dodaj swój numer identyfikacji podatkowej VAT na stronie Podatki i cła.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Podatki i cła.
 2. W sekcji Kraje/regiony kliknij Unia Europejska.
 3. W sekcji Podatek VAT od sprzedaży w ramach UE kliknij opcję Dodaj kraj.
 4. Wybierz kraj w którym jesteś zarejestrowany(-a).
 5. W polu Numer identyfikacji podatkowej VAT wprowadź swój numer identyfikacji podatkowej VAT.
 6. Kliknij Dodaj kraj.
 7. Opcjonalnie: Aby dodać więcej regionów i numerów kont, kliknij opcję Pobierz VAT.

Możesz usunąć lub zmienić rejestracje lub numery kont za pomocą przycisku ... obok nazwy kraju i numeru konta w sekcji Rejestracje podatkowe.

Czy będę mieć możliwość nadpisania ustawień podatkowych?

Tak. Aby uzyskać więcej informacji na temat wpływu aktualizacji na nadpisania podatku w UE, zapoznaj się z sekcją Nadpisania podatku.

Gdzie mogę uzyskać więcej pomocy?

Pomoc techniczna Shopify może zapewnić Ci wsparcie w zakresie sposobu zmiany ustawień, ale nie udziela porad na temat konieczności wprowadzenia takich zmian. Jeśli potrzebujesz pomocy w ustaleniu, czy podlegasz obowiązkowi rejestracji w krajach członkowskich, w których obowiązuje podatek VAT, i naliczania podatków klientom, zwróć się do lokalnego eksperta, np. księgowego lub doradcy finansowego. Możesz również zasięgnąć informacji bezpośrednio w urzędach skarbowych w poszczególnych krajach.

Co muszę wiedzieć na temat Brexitu?

Jeśli sprzedajesz towary klientom w Wielkiej Brytanii, najlepszym sposobem na uzyskanie informacji o tym, jak Brexit wpływa na Twoją firmę, jest skontaktowanie się z lokalnym doradcą podatkowym. Jako punkt wyjścia należy przyjąć niektóre z nowych przepisów prawnych, które obowiązują sprzedawców prowadzących sprzedaż klientom w Wielkiej Brytanii:

 • Sprzedaż towarów spoza terytorium Wielkiej Brytanii klientom w Wielkiej Brytanii zyskała status importu (czyli przyjęcia towarów do kraju lub unii celnej z zagranicy lub spoza unii celnej) zamiast nabycia (czyli przyjęcia towarów z jednego państwa członkowskiego UE do innego państwa członkowskiego UE).
 • Możesz potrzebować numeru EORI UK.
 • Brytyjskie przepisy dotyczące podatku VAT, które weszły w życie 1 stycznia 2021 roku, wprowadzają nowe wymogi dotyczące podatku VAT od sprzedaży towarów o wartości nieprzekraczającej 135 GBP.
  • Jeśli wartość sprzedanych towarów nie przekracza 135 GBP, musisz zarejestrować się dla celów VAT w Wielkiej Brytanii. W tym przypadku podatek VAT jest pobierany w punkcie sprzedaży i odprowadzany przez sprzedawcę. Jeśli stosujesz podatki na podstawie rejestracji i dokonałeś(-aś) rejestracji dla celów VAT w Wielkiej Brytanii, od Twojej sprzedaży klientom w Wielkiej Brytanii naliczany będzie podatek VAT.
  • Jeśli wartość sprzedanych towarów przekracza 135 GBP, pobranie podatku VAT w punkcie sprzedaży może nie być wymagane. W takim przypadku podatek VAT i cła są opłacane przez importera. Jeśli stosujesz podatki na podstawie rejestracji i dokonałeś(-aś) rejestracji dla celów VAT w Wielkiej Brytanii, podatek VAT od Twojej sprzedaży klientom w Wielkiej Brytanii nie będzie naliczany. Jeśli chcesz, możesz naliczać klientowi podatek VAT i cła w momencie sprzedaży, a następnie przekazać te środki spedytorowi lub importerowi, używając etykiety wysyłkowej. Alternatywnie możesz wysyłać zamówienia bez naliczania podatku VAT i ceł, a klient będzie dokonywać dodatkowych opłat w momencie dostawy. Dowiedz się więcej o obsłudze podatku VAT i ceł.

Dowiedz się więcej na temat konsekwencji Brexitu dla Twojej firmy.

Dlaczego po aktualizacji ustawień podatkowych kwoty podatku różnią się od wcześniejszych kwot na zamówieniach klientów?

W niektórych zamówieniach można zauważyć niewielkie odchylenie całkowitych kwot podatku po zaktualizowaniu ustawień podatkowych. Odchylenie to wynika z zaokrąglenia kwot podatku na poziomie pozycji, a nie na poziomie faktury. Możesz dowiedzieć się więcej o zaokrągleniach obliczeń w sekcji Konfigurowanie podatków UE.

Powiązane linki

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo