Podatki oparte na rejestracji w UE

Jeśli korzystasz już z platformy Shopify w celu prowadzenia sprzedaży w Unii Europejskiej, możesz zaktualizować ustawienia podatków obowiązujących w UE, aby odzwierciedlić swoje rejestracje podatkowe. Ta zmiana nie ma wpływu na sposób naliczania podatku od Twoich produktów.

W przypadku aktualizacji ustawień podatkowych zostaniesz poproszony(-a) o podanie numeru identyfikacji podatkowej VAT. Po jego dodaniu Shopify automatycznie ustawi stawki podatku obowiązujące w obszarach, w których dokonałeś(-aś) rejestracji.

Pomoc techniczna Shopify zapewnia wsparcie w zakresie aktualizacji ustawień podatkowych w panelu administracyjnym Shopify, ale nie oferuje porady prawno-podatkowej. Jeśli potrzebujesz pomocy w zmianie ustawień podatkowych, skontaktuj się z Pomocą techniczną Shopify. Jeżeli potrzebujesz pomocy w ustaleniu swoich obowiązków podatkowych, skontaktuj się z organami podatkowymi lub doradcą podatkowym.

Co to jest numer identyfikacji podatkowej VAT? Czy go potrzebuję?

Numer identyfikacji podatkowej VAT, zwany również numerem identyfikacyjnym podatku od wartości dodanej (VATIN), jest identyfikatorem używanym w Unii Europejskiej. Jest on nadawany przez krajowy organ podatkowy po dokonaniu w nim rejestracji. Organy takie nadają ten numer, aby umożliwić sprzedawcom naliczanie podatku VAT.

Skąd mam wiedzieć, czy muszę się zarejestrować, aby naliczać podatki?

Zazwyczaj, jeśli zamierzasz sprzedawać do innych krajów w UE, musisz zarejestrować się w organie podatkowym we własnym kraju, aby naliczać podatek VAT.

Czy muszę zarejestrować się w innych krajach, aby uzyskać numer identyfikacji podatkowej VAT?

To zależy. W przypadku prowadzenia znaczącej działalności gospodarczej w innym kraju w UE lub przekroczenia określonego progu sprzedaży do takiego kraju możesz podlegać obowiązkowi rejestracji zarówno w tym regionie, jak i w Twoim ojczystym kraju. Próg ten może się różnić w zależności od kraju.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na znaczną skalę w danym kraju skontaktuj się z organem podatkowym w tym kraju, aby sprawdzić, czy musisz się zarejestrować w celu pobierania podatków. Twoim obowiązkiem jest ustalenie, czy Twoja firma przekracza próg sprzedaży wysyłkowej.

Jaką stawkę VAT mam naliczać?

Stawka VAT, którą naliczasz jest ustalana w zależności od lokalizacji klienta.

 • Dla klientów w Twoim ojczystym kraju naliczany jest lokalny podatek VAT.
 • Dla klientów w krajach UE spoza Twojego kraju stawka jest określana na podstawie przekroczenia lub nie progu rejestracji. - Jeśli nie przekroczysz tego progu, naliczony zostanie lokalny podatek VAT.
  • Jeśli przekroczysz ten próg, naliczony zostanie podatek VAT w kraju Twojego klienta. W celu naliczenia stawki VAT w kraju docelowym należy zarejestrować się w tym kraju, aby uzyskać numer VAT.

Jak zarejestrować się, aby naliczać podatki w kraju UE?

Jeśli musisz zarejestrować się, aby naliczać podatki w kraju UE, możesz skontaktować się z organami podatkowymi tego kraju.

Po zarejestrowaniu dodaj swój numer identyfikacji podatkowej VAT na stronie Podatki.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Podatki.
 2. W sekcji Regiony podatkowe obok Unii Europejskiej kliknij opcję Konfiguruj.
 3. W sekcji Pobieranie VAT kliknij Pobierz VAT.
 4. Wybierz kraj w którym jesteś zarejestrowany(-a).
 5. W polu Numer identyfikacji podatkowej VAT wprowadź swój numer identyfikacji podatkowej VAT.
 6. Kliknij Pobierz VAT.
 7. Opcjonalnie: Aby dodać więcej regionów i numerów kont, kliknij opcję Pobierz VAT.

Możesz usunąć lub zmienić rejestracje lub numery kont za pomocą przycisku ... obok nazwy kraju i numeru konta w sekcji Rejestracje podatkowe.

Czy będę mieć możliwość nadpisania ustawień podatkowych?

Tak. Aby uzyskać więcej informacji na temat wpływu aktualizacji na nadpisania podatku w UE, zapoznaj się z sekcją Nadpisania podatku.

Gdzie mogę uzyskać więcej pomocy?

Pomoc techniczna Shopify może zapewnić Ci wsparcie w zakresie sposobu zmiany ustawień, ale nie udziela porad na temat konieczności wprowadzenia takich zmian. Jeśli potrzebujesz pomocy w ustaleniu, czy podlegasz obowiązkowi rejestracji w krajach członkowskich, w których obowiązuje podatek VAT, i naliczania podatków klientom, zwróć się do lokalnego eksperta, np. księgowego lub doradcy finansowego. Możesz również zasięgnąć informacji bezpośrednio w urzędach skarbowych w poszczególnych krajach.

Co muszę wiedzieć na temat Brexitu?

Jeśli sprzedajesz towary klientom w Wielkiej Brytanii, najlepszym sposobem na uzyskanie informacji o tym, jak Brexit wpływa na Twoją firmę, jest skontaktowanie się z lokalnym doradcą podatkowym. Jako punkt wyjścia należy przyjąć niektóre z nowych przepisów prawnych, które obowiązują sprzedawców prowadzących sprzedaż klientom w Wielkiej Brytanii:

 • Sprzedaż towarów spoza terytorium Wielkiej Brytanii klientom w Wielkiej Brytanii stała się importem (przyjęcie towarów do kraju lub Unii Celnej z zagranicy lub spoza unii celnej) zamiast nabycia (przyjęcie towarów z jednego państwa członkowskiego UE do innego państwa członkowskiego UE).
 • Możesz potrzebować numeru EORI UK.
 • Brytyjskie przepisy dotyczące podatku VAT, które weszły w życie 1 stycznia 2021 roku, wprowadzają nowe wymogi dotyczące podatku VAT od sprzedaży towarów o wartości nieprzekraczającej 135 GBP. - Jeśli wartość sprzedanych towarów nie przekracza 135 GBP, musisz zarejestrować się dla celów VAT w Wielkiej Brytanii. W tym przypadku podatek VAT jest pobierany w punkcie sprzedaży i odprowadzany przez sprzedawcę. Jeśli stosujesz podatki na podstawie rejestracji i dokonałeś(-aś) rejestracji dla celów VAT w Wielkiej Brytanii, od Twojej sprzedaży klientom w Wielkiej Brytanii naliczany będzie podatek VAT.
  • Jeśli wartość sprzedanych towarów przekracza 135 GBP, pobranie podatku VAT w punkcie sprzedaży może nie być wymagane. W takim przypadku podatek VAT i cła są opłacane przez importera. Jeśli stosujesz podatki na podstawie rejestracji i dokonałeś(-aś) rejestracji dla celów VAT w Wielkiej Brytanii, podatek VAT od Twojej sprzedaży klientom w Wielkiej Brytanii nie będzie naliczany. Jeśli chcesz, możesz naliczać klientowi podatek VAT i cła w momencie sprzedaży, a następnie przekazać te środki spedytorowi lub importerowi, używając etykiety wysyłkowej. Alternatywnie możesz wysyłać zamówienia bez naliczania podatku VAT i ceł, a klient będzie dokonywać dodatkowych opłat w momencie dostawy. Dowiedz się więcej o obsłudze podatku VAT i ceł.

Dowiedz się więcej na temat konsekwencji Brexitu dla Twojej firmy.

Dlaczego po aktualizacji ustawień podatkowych kwoty podatku różnią się od wcześniejszych kwot na zamówieniach klientów?

W niektórych zamówieniach można zauważyć niewielkie odchylenie całkowitych kwot podatku po zaktualizowaniu ustawień podatkowych. Odchylenie to wynika z zaokrąglenia kwot podatku na poziomie pozycji, a nie na poziomie faktury. Możesz dowiedzieć się więcej o zaokrągleniach obliczeń w sekcji Konfigurowanie podatków UE.

Powiązane linki

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo