Registreringsbaserede skatter i EU

Hvis du allerede bruger Shopify til at sælge i Den Europæiske Union, kan du opdatere dine skatteindstillinger for EU, så de afspejler dine skatteregistreringer. Denne ændring påvirker ikke, hvordan der opkræves skatter for dine produkter.

Når du opdaterer dine skatteindstillinger, bliver du bedt om at angive et momsnummer. Når det er blvet tilføjet, angiver Shopify automatisk de skatteprocenter, der gælder i de områder, du er registreret for.

Shopify Support kan hjælpe dig med at opdatere dine skatteindstillinger i Shopify-administrator, men kan ikke yde rådgivning i skatteret. Hvis du har brug for hjælp til at ændre dine skatteindstillinger, skal du kontakte Shopify Support. Hvis du har brug for hjælp til at forstå din skattepligt, skal du kontakte de lokale skattemyndigheder eller en skatterådgiver.

Hvad er et momsnummer? Behøver jeg et?

Et momsnummer, også kaldet et momsregistreringsnummer (VATIN), er en identifikator, der bruges i EU. Du får denne identifikator, når du registrer dig hos skattemyndighederne i et medlemsland. Dette nummer udstedes af lande, så shopejere kan opkræve moms.

Hvordan ved jeg, om jeg skal registrere mig for at opkræve skatter?

Du skal normalt registrere dig hos skattemyndighederne i dit eget land for at kunne opkræve moms, hvis du vil sælge i andre EU-lande.

Skal jeg registrere mig til et momsnummer i andre lande?

Det afhænger af situationen. Du skal muligvis registrere dig i et andet område samt i dit bopælsland, hvis dit kombinerede salg til andre EU-medlemslande er på i alt 10.000 EUR eller derover, eller hvis du har en betydelig virksomhedstilstedeværelse i området, f.eks. en salgslokation eller et distributionscenter.

Hvis dit salg til andre EU-lande er på 10.000 EUR eller derover, kan du tilmelde dig One-Stop Shop-tiltaget (OSS). OSS-tiltaget giver shopejere mulighed for at opkræve og udligne moms for salg i alle EU-medlemslande i stedet for, at de skal registrere sig individuelt for hvert land. Du kan kun bruge OSS, hvis din butik bruger registreringsbaserede skatter. Hvis du ikke har opdateret dine indstillinger til at bruge registreringsbaserede skatter, skal du opdatere dine skatteprocenter manuelt ved hjælp af lokationsbaserede skatteprocenter.

Hvis du har en væsentlig tilstedeværelse i et land, skal du kontakte skattemyndighederne i det pågældende land for at få bekræftet, om du skal registrere dig for at opkræve skatter. Det er dit ansvar at afgøre, om din virksomhed overstiger grænsen for salg på tværs af grænser.

Hvilken momssats skal jeg opkræve?

Grænsen for internationalt salg i individuelle lande gælder ikke fra og med den 1. juli 2021. I stedet gælder der en enkelt grænse for internationalt salg på 10.000 EUR i hele EU.

 • Kunderne i dit bopælsland opkræves den lokale momssats.
 • Hvis du har kunder fra andre EU-lande, afgøres satsen af, om du sælger for mere end registreringsgrænsen.
  • Hvis dine kombinerede salg til alle andre EU-medlemslande er mindre end 10.000 EUR i alt, kan du vælge at opkræve momssatsen i dit bopælsland i andre EU-lande og udligne din momsbetaling hos skattemyndighederne i dit bopælsland. Hvis du vælger at opkræve momssatsen i dit bopælsland for alle EU-salg, skal du muligvis ansøge om en fritagelse for mikrovirksomheder hos dine lokale skattemyndigheder. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du skal ansøge, kan du rådføre dig hos de lokale skattemyndigheder eller en lokal skatterådgiver.
  • Hvis dit kombinerede salg til andre EU-medlemslande samlet er 10.000 EUR eller derover, vil du opkræve momssatsen for kundens lokation for alle salg til andre lande.

Hvordan registrerer mig til at opkræve skatter i et EU-land?

Hvis dit salg til andre EU-lande er på 10.000 EUR eller derover, kan du tilmelde dig One-Stop Shop-tiltaget (OSS). OSS-tiltaget giver shopejere mulighed for at opkræve og udligne moms for salg i alle EU-medlemslande i stedet for, at de skal registrere sig individuelt for hvert land. Du kan kun bruge OSS, hvis din butik bruger registreringsbaserede skatter. Hvis du ikke har opdateret dine indstillinger til at bruge registreringsbaserede skatter, skal du opdatere dine skatteprocenter manuelt ved hjælp af lokationsbaserede skatteprocenter.

Hvis du skal registrere dig til at opkræve skatter i et bestemt EU-land, kan du kontakte skattemyndighederne i dette land.

Når du har registreret dig, skal du tilføje dit momsnummer på siden Skatter og told.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Indstillinger > Skatter og told i Shopify-administrator.
 2. Klik på Den Europæiske Union i afsnittet Lande/områder.
 3. Klik på Tilføj land i afsnittet Moms på salg inden for EU.
 4. Vælg et land, hvor du er registreret.
 5. Angiv dit momsnummer i Momsnummer.
 6. Klik på Tilføj land.
 7. Valgfrit: Klik på Opkræv moms for at tilføje flere områder og kontonumre.

Du kan slette eller ændre dine registreringer eller kontonumre ved hjælp af knappen ... ud for landets navn og kontonummer i afsnittet Skatteregistreringer.

Vil jeg kunne tilsidesætte skatteindstillinger?

Ja. Du kan få mere at vide om, hvordan EU-skattetilsidesættelser påvirkes, når du opdaterer, i Skattetilsidesættelser.

Hvor kan jeg få mere hjælp?

Shopify Support kan hjælpe dig med, hvordan du skal ændre dine indstillinger, men vi kan ikke rådgive dig om, hvorvidt du rent faktisk bør ændre dine indstillinger. Hvis du har brug for hjælp til at afgøre, om du skal registrere dig i medlemslande med moms og opkræve skatter fra dine kunder, er din bedste ressource en lokal ekspert som f.eks. en revisor eller en økonomirådgiver. Du kan også kontakte de enkelte landes skattemyndigheder direkte.

Hvad skal jeg vide om Brexit?

Hvis du sælger til kunder i Storbritannien, er den bedste måde at få oplysninger om, hvordan Brexit påvirker din virksomhed, at kontakte en lokal skatteekspert. Som udgangspunkt gælder følgende nye love, når du sælger til kunder i Storbritannien:

 • Salg af varer uden fra lande uden for Storbritannien til kunder i Storbritannien er blevet import (modtagelse af varer i et land eller en toldunion fra et land eller en toldunion, der ligger uden for det pågældende land eller den pågældende toldunion) i stedet for erhvervelser (modtagelse af varer fra ét EU-medlemsland til et andet EU-medlemsland).
 • Du skal muligvis have et EORI-nummer til Storbritannien.
 • Den nye britiske momslovgivning, der trådte i kraft den 1. januar 2021, medfører nye momskrav for salg, der er mindre eller under 135 GBP.
  • Hvis du sælger varer for 135 GBP eller derunder, skal du momsregistrere dig i Storbritannien. I dette tilfælde opkræves der moms på salgsstedet, som shopejeren overfører betaling for. Hvis du bruger registreringsbaserede skatter og har en momsregistrering i Storbritannien, føjes der moms til dit salg til kunder i Storbritannien.
  • Hvis du sælger varer for over 135 GBP, er du muligvis ikke forpligtet til at opkræve moms på salgsstedet. I dette tilfælde overfører importøren betaling for moms og told. Hvis du bruger registreringsbaserede skatter og har en momsregistrering i Storbritannien, føjes der ikke moms til dit salg til kunder i Storbritannien. Hvis du ønsker det, kan du opkræve moms og told fra kunden på salgstidspunktet og derefter overføre disse penge til fragtfirmaet eller importøren ved hjælp af en fragtlabel. Du kan også vælge at sende ordrerne uden at opkræve moms og told, hvorefter din kunde så skal betale et ekstra gebyr på leveringstidspunktet. Få mere at vide om håndtering af moms og told.

Få mere at vide om, hvordan Brexit påvirker din virksomhed.

Mine skattebeløb på kundeordrer ser anderledes ud, efter jeg opdaterede mine skatteindstillinger. Hvorfor gør de det?

I nogle ordrer vil du måske opleve en lille afvigelse i dine samlede skattebeløb, når du har opdateret dine skatteindstillinger. Denne afvigelse skyldes, at skattebeløbet afrundes på varelinjeniveau i stedet for på fakturaniveau. Du kan få mere at vide om afrundingsberegninger i Opsætning af EU-skatter.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis