Britisk skat og Brexit

Overgangsperioden for Brexit sluttede den 31. december 2020. Som følge heraf trådte en ny lovgivning for salg mellem Storbritannien og EU i kraft den 1. januar 2021. Denne ændring kan medføre, at du skal gennemgå og opdatere dine skatteprocesser, hvis du er en af følgende:

 • En britisk shopejer – du er en shopejer, som har en virksomhed i Storbritannien.
 • En EU-shopejer – du er en shopejer, som har en virksomhed i et EU-medlemsland, undtaget Storbritannien.
 • En international shopejer – du er en shopejer, som har en virksomhed i et land uden for Storbritannien og EU.

Hvis du er en britisk shopejer, og du sælger til kunder i EU-medlemslande, eller du er EU-shopejer og sælger til kunder i Storbritannien, er der nogle ændringer, som har betydning for flere aspekter af din virksomhed.

Moms

Der er ny britisk momslovgivning, som trådte i kraft den 1. januar 2021. Disse nye love påvirker såvel EU-shopejere som internationale shopejere, som sælger til britiske kunder.

EU-shopejere nyder godt af de forenklede processer, der fjerne behovet for momsregistrering i forbindelse med salg til kunder i andre medlemslande, medmindre salget til kunder i et medlemsland overstiger en bestemt grænse. Under denne grænse behøver shopejere kun at registrere sig til et momsnumre i deres egne områder eller slet ikke foretage sig noget.

Efter overgangsperioden kan britiske shopejere, som sælger til EU-kunder, og EU-shopejere, der sælger til britiske kunder, ikke længere bruge disse forenklede processer. Shopejere, som sælger mellem Storbritannien og EU-lande, skal muligvis have momsregistrering i flere lande.

Ændringer og krav til sælgere i Storbritannien, EU og internationalt
Shopejerens lokation Ændringer og krav
Storbritannien Salg af varer fra britiske shopejere til EU-kunder er blevet til eksport(afsendelse af varer fra et land eller en toldunion, der ligger uden det pågældende land eller den pågældende toldunion) i stedet for afsendelser (afsendelse af varer fra ét EU-medlemsland til et andet EU-medlemsland).

Britiske shopejere skal muligvis erhverve sig en momsregistrering og konto for importmoms i EU.

Momsregistrering kan være nødvendigt i flere EU-medlemslande afhængigt af en række faktorer, herunder (men ikke begrænset til) din forsyningskæde, dine kunders lokation, og hvor varerne leveres.
Den Europæiske Union Salg af varer fra EU-shopejere til britiske kunder er blevet import (modtagelse af varer fra et land eller en toldunion uden for modtagelseslandet eller dennes toldunion) i stedet for erhvervelse (modtagelse af varer fra én EU-medlemsstat til en anden EU-medlemsstat).

Den nye britiske momslovgivning, der trådte i kraft den 1. januar 2021, medfører nye momskrav for salg, der er mindre eller under 135 GBP.
 • I henhold til den nye lovgivning kræver salg af varer for 135 GBP eller derunder, at du momsregistrerer dig i Storbritannien. I dette tilfælde opkræves der moms på POS-lokationen, som shopejeren overfører betaling for. Hvis du bruger registreringsbaserede skatter og har en momsregistrering i Storbritannien, føjes der moms til dit salg til kunder i Storbritannien.
 • Ved salg af varer for over 135 GBP er du muligvis ikke forpligtet til at opkræve moms på POS-lokationen. I dette tilfælde overfører importøren betaling for moms og told. Hvis du bruger registreringsbaserede skatter og har en momsregistrering i Storbritannien, føjes der ikke moms til dit salg til kunder i Storbritannien. Hvis du ønsker det, kan du opkræve moms og told fra kunden på salgstidspunktet og derefter overføre disse penge til fragtmanden eller importøren ved hjælp af en fragtlabel. Du kan også vælge at sende ordrerne uden at opkræve moms og told, hvorefter din kunde så skal betale moms og told ved levering. Få mere at vide om håndtering af moms og told.
Uden for Storbritannien og EU Den nye britiske momslovgivning, der trådte i kraft den 1. januar 2021 og gælder salg af varer fra internationale shopejere (uden for EU) til britiske kunder. Internationale shopejere, som sælger til britiske kunder, skal muligvis momsregistreres i Storbritannien.

Den nye britiske momslovgivning, der trådte i kraft den 1. januar 2021, medfører nye momskrav for salg, der er mindre eller under 135 GBP.
 • Hvis du sælger varer for 135 GBP eller derunder, skal du momsregistrere dig i Storbritannien. I dette tilfælde opkræves der moms på salgsstedet, som shopejeren overfører betaling for. Hvis du bruger registreringsbaserede skatter og har en momsregistrering i Storbritannien, føjes der moms til dit salg til kunder i Storbritannien.
 • Hvis du sælger varer for over 135 GBP, er du muligvis ikke forpligtet til at opkræve moms på salgsstedet. I dette tilfælde overfører importøren betaling for moms og told. Hvis du bruger registreringsbaserede skatter og har en momsregistrering i Storbritannien, føjes der ikke moms til dit salg til kunder i Storbritannien. Hvis du ønsker det, kan du opkræve moms og told fra kunden på salgstidspunktet og derefter overføre disse penge til fragtfirmaet eller importøren ved hjælp af en fragtlabel. Du kan også vælge at sende ordrerne uden at opkræve moms og told, hvorefter din kunde så skal betale et ekstra gebyr på leveringstidspunktet. Få mere at vide om håndtering af moms og told.

Momsberegning i Nordirland

I forbindelse med Brexit har Nordirland (NI) fået dobbelt status, og landet indgår derfor både i skattereglerne for EU og Storbritannien.

Hvis du bruger registreringsbaserede skatteindstillinger, beregnes moms ud fra ordrens oprindelse og destination. Britisk moms er gældende for ordrer fra Storbritannien til kunder i Nordirland. EU-moms er gældende for ordrer fra EU til kunder i Nordirland.

Momsanvendelse for Storbritannien og Nordirland
Ordrens oprindelse Ordrens destination Moms, der anvendes ved betaling
Storbritannien Storbritannien Hvis du har en momsregistrering i Storbritannien, opkræves der britisk moms.
Nordirland Hvis du har en momsregistrering i Storbritannien, opkræves der britisk moms.
Den Europæiske Union Der opkræves ikke moms.
Nordirland Storbritannien Hvis du har en momsregistrering i Storbritannien, opkræves der britisk moms.
Nordirland Hvis du har en momsregistrering i Storbritannien, opkræves der britisk moms.
Den Europæiske Union Hvis du har en momsregistrering i EU, opkræves der moms i EU.
Den Europæiske Union Storbritannien Momsopkrævninger afhænger af ordrens værdi, og om du har en britisk momsregistrering.

 • Hvis du ikke har en britisk momsregistrering, opkræves der ikke moms.
 • Hvis du har en britisk momsregistrering, og ordren har en værdi af mere end 135 GBP, opkræves der ikke moms.
 • Hvis du har en britisk momsregistrering, og ordren har en værdi på eller under 135 GBP, opkræves der britisk GBP.
Nordirland
 • Hvis du har en EU-registrering (One Stop Shop) (OSS) eller en momsregistrering for Nordirland, opkræves der moms for Storbritannien.
 • Hvis du har en indenrigsmomsregistrering, opkræves der EU-moms til den lokale momssats.
 • Hvis du ikke har en EU-registrering, opkræves der ikke moms.
Den Europæiske Union Hvis du har en momsregistrering i EU, opkræves der moms i EU.

Grænsen for individuelle lande gælder ikke fra og med den 1. juli 2021. Der vil i stedet gælde en enkelt grænse for hele EU.

 • Kunderne i dit bopælsland opkræves den lokale momssats.
 • Hvis du har kunder fra andre EU-lande, afgøres satsen af, om du sælger for mere end registreringsgrænsen.
  • Hvis dit kombinerede salg til alle andre EU-lande samlet er mindre end 10.000 EUR, vil du opkræve momssatsen for dit eget område.
  • Hvis dit kombinerede salg til alle andre EU-medlemslande samlet er 10.000 EUR eller derover, vil du opkræve momssatsen for kundens lokation for alle salg til andre lande eller områder.

Et nyt One-Stop Shop-tiltag (OSS) er tilgængeligt fra og med den 1. juli 2021. OSS-tiltaget giver shopejere mulighed for at opkræve og udligne moms i forbindelse med salg i alle EU-medlemslande, så de ikke længere behøver at registrere dig i hvert enkelt medlemsland.

Shopejere med lokationer i Nordirland bruger OSS-tiltaget, ikke Import One-Stop Shop (IOSS).

Sådan opdaterer du dine skatteindstillinger

De opdateringer, som du skal foretage, afhænger af, hvordan du administrerer dine skatter på nuværende tidspunkt.

Registreringsbaserede skatteindstillinger

Hvis du bruger registreringsbaserede skatteindstillinger, opdateres dine eksisterende registreringer automatisk. Der tilføjes ikke nye registreringer automatisk, og du får ikke besked, hvis du skal have en registrering i et andet land. Hvis du er i tvivl om, hvor du skal registreres, skal du kontakte en lokal skatteekspert.

Tidligere skatteindstillinger

Hvis du ikke har migreret til registreringsbaserede skatteindstillinger endnu, opdateres dine eksisterende skatteindstillinger ikke. Hvis du vil opdatere dine skatteindstillinger, skal du enten opdatere til registreringsbaserede skatteindstillinger eller opdatere dine skatteprocenter manuelt. Opdatering til registreringsbaserede skatteberegninger er en permanent ændring og kan ikke fortrydes.

Skattetjenester

Hvis du administrerer dine skatter via Avalara, opdateres dine skatteindstillinger her. Der tilføjes ikke nye registreringer automatisk. Hvis du er i tvivl om, hvor du skal registreres, skal du kontakte en lokal skatteekspert. Hvis du har spørgsmål om detaljerne, skal du kontakte Avalaras supportteam.

Ofte stillede spørgsmål

Hvor kan jeg finde flere oplysninger om Brexit?

Den bedste måde at få oplysninger om, hvordan Brexit påvirker din virksomhed, er at kontakte en lokal skatteekspert.

Hvad er en skatterepræsentant? Skal jeg have en?

Skatterepræsentanter er lokale firmaer eller personer, der repræsenterer dig under interaktion med de lokale skattemyndigheder. De er ansvarlige for at administrere din rapportering af skat og, i nogle tilfælde, momsgæld.

Nogle EU-medlemslande kræver, at du har en lokal repræsentant, hvis din virksomhed ikke er baseret i en EU-medlemsstat, og du sælger til kunder i EU-medlemslande. Efter den 1. januar 2021 skal britiske shopejere muligvis have en skatterepræsentant, hvis de sælger til EU-kunder. Det er ikke alle EU-medlemslande, der kræver en skatterepræsentant, og kravene kan være lavere for e-handel.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har brug for at ansætte en skatterepræsentant i en EU-medlemsstat, skal du kontakte skattemyndighederne i landet eller en lokal skatteekspert.

Skal jeg have et nyt EORI-nummer?

Det afhænger af situationen. Et Economic Operator Registration and Identification Number (EORI) er en id-kode, som bruges til at spore og registrere godkendelse og beslutninger vedrørende told. Tidligere kunne der bruges ét EORI-nummer til skattemyndighederne i Storbritannien og EU-medlemslande. Efter den 1. januar 2021 skal du have separate EORI-numre for Storbritannien og EU.

Hvis du importerer varer til EU og ikke har et EORI-nummer, eller du har et EORI-nummer, der starter med GB, og som er udstedt af Storbritannien, skal du ansøge om et EORI til EU. Hvis du har brug for et EORI-nummer til en EU-medlemsstat, skal du kontakte skattemyndighederne i dette land.

Hvis du importerer varer til Storbritannien og ikke har et EORI-nummer, eller du har et EORI-nummer, der er udstedt af en anden EU-medlemsstat, skal du registreres til et britisk EORI. Du kan registrere dig til et britisk EORI-nummer hos HM Revenue and Customs (de britiske skattemyndigheder).

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har brug for et nyt EORI-nummer, skal du kontakte en lokal skatteekspert.

Jeg sælger digitale produkter. Bliver jeg påvirket?

Det afhænger af situationen. Momssystemet Mini One Stop Shop (MOSS) har to varianter. Unionssystemet er tilgængeligt for virksomheder, der er grundlagt i EU eller som har mindst én afdeling i en EU-medlemsstat. Ikke-EU-systemet er tilgængeligt for virksomheder, der ikke er grundlagt i EU og som ikke har afdelinger EU-medlemslande.

Hvis du bruger MOSS-ordningen til at sælge digitale produkter på nuværende tidspunkt, skal du kontakte de lokale skattemyndigheder eller en lokal skatteekspert for at afgøre, hvordan du skal registreres til et momsnummer.

Hvordan opkræver jeg moms i Storbritannien, hvis ordren har en værdi af mere end 135 GBP?

Hvis du skal opkræve skatter for alle ordrer, der afgives fra Storbritannien, herunder ordrer med en værdi af mere end 135 GBP, skal du gøre et af følgende:

Du kan ikke opkræve britisk moms for ordrer med en værdi af mere end 135 GBP ved hjælp af en skattetilsidesættelse.

Skal jeg ændre mine vilkår og betingelser?

Højst sandsynligt. Efter den 1. januar 2021 skal du muligvis opkræve moms og afgifter på dine produkter, når du importerer eller eksporterer varer mellem Storbritannien og EU-medlemslande. De to mest populære internationale kommercielle termer eller incotermer er:

 • Delivered Duty Paid (DDP). Denne term indikerer, at sælgeren påtager sig ansvaret for eventuelle importomkostninger, såsom moms og told, der skal betales ved salg over grænsen. Denne mulighed betyder, at dine kunder slipper for uventede gebyrer eller skatter ved modtagelse af varerne, men DDP kræver, at du administrerer importprocessen og muligvis opretter en forpligtelse for momsregistrering.
 • Delivered At Place (DAP). Dette kaldes også delivered duty unpaid (DDU). Denne term indikerer, at sælgeren kun påtager sig ansvaret for levering af produktet og kræver, at kunden betaler eventuelle importomkostninger, såsom moms, told og gebyrer. Denne mulighed betyder, at du slipper for at administrere importprocessen, men DAP medfører uventede omkostninger for dine kunder og kan resultere i forsinkede eller returnerede forsendelser.

Du er ansvarlig for at beslutte, hvilke incoterms, du vil bruge. I de fleste EU-medlemslande er du dog forpligtet til at sikre dig, at kunden er bekendt med alle opkrævninger og skatter, som denne kan være ansvarlig for.

Hvad er en HS-kode? Skal jeg have en?

En harmoniseret systemkode (HS-kode) er en metode, der bruges til at identificere produkter, der sendes internationalt, så forsendelserne kan blive pålagt de korrekte skatter og afgifter. Verdenstoldorganisationen tilbyder ressourcer, hvor du kan få mere at vide om systemet. Du kan også søge efter dit produkts HS-kode her.

Når du kender dine produkters HS-kode, kan du tilføje den i din Shopify-administrator.

Hvad skal jeg vide om momsændringerne i EU?

Hvis du sælger til kunder i EU, kan du være ansvarlig for opkrævning af moms. I øjeblikket er du ikke underlagt at opkræve moms for ordrer med en værdi på under 22 EUR, hvis du befinder dig uden for EU og sælger til kunder i EU. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du skal opkræve moms fra dine kunder i EU, kan du kontakte skattemyndighederne i kundens land eller område. Du kan også kontakte en lokal skatterådgiver.

Fra og med den 1. juli 2021 vil alle ordrer med en værdi på 150 EUR eller derunder blive pålagt moms. Ordrer med en værdi på over 150 EUR pålægges moms og told i forbindelse med import. Hvis du ikke opkræver moms og told ved betalingsprocessen, skal din kunde betale dem til fragtfirmaet ved levering.

EU har indført Import One-Stop Shop-ordningen (IOSS) for at hjælpe dig med at administrere den komplekse proces omkring registrering af et momsnummer, indrapportering af salg og udligning af moms. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du skal sende en ansøgning til IOSS, kan du kontakte en lokal skatterådgiver.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis