Birleşik Krallık vergileri ve Brexit

Not: Bu kılavuz, Birleşik Krallık'taki müşterilere satış yapan satıcılar ve Birleşik Krallık dışındaki müşterilere satış yapan Birleşik Krallık satıcıları içindir. Müşterilerinizden doğru vergi oranlarını tahsil ettiğinizi doğrulamak ve vergilerinizi doğru şekilde beyan edip havale ettiğinizden emin olmak için yerel vergi dairelerine veya vergi uzmanına danışmak sizin sorumluluğunuzdur.

Bu kılavuz, Brexit ve 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe giren Birleşik Krallık KDV değişikliklerinden dolayı, işletmeniz için yapmanız gereken değişikliklerin belirlenmesi için bir başlangıç noktası olarak tasarlanmıştır. Bu kılavuzun, Brexit'in tüm etkilerine yönelik kapsamlı bir kılavuz olması amaçlanmamıştır. Daha fazla bilgi edinmek için yerel vergi dairenize veya vergi uzmanınıza danışın.

Brexit Geçiş Dönemi 31 Aralık 2020 tarihinde son buldu. Sonuç olarak, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren, Birleşik Krallık ve AB arasında yapılan satışlarda yeni kurallar geçerli hâle geldi. Bu değişiklik, aşağıdakilerden biri sizi kapsıyorsa vergi işlemlerinizi incelemenizi ve güncellemenizi gerekli hâle getirebilir:

 • Birleşik Krallık satıcısı - İşletmesi Birleşik Krallık'ta bulunan bir satıcıysanız.
 • AB satıcısı - İşletmesi, Birleşik Krallık dışındaki bir Avrupa Birliği üyesi ülkede yer alan bir satıcıysanız.
 • AB dışı satıcı - İşletmesi, Birleşik Krallık ve AB dışındaki bir ülkede bulunan bir satıcıysanız.

Birleşik Krallık'ta bir satıcıysanız ve AB üye ülkelerindeki müşterilere satış yapıyorsanız veya AB'de bulunan bir satıcıysanız ve Birleşik Krallık'taki müşterilere satış yapıyorsanız, işletmenizi çeşitli şekillerde etkileyecek değişiklikler vardır.

KDV

1 Ocak 2021'de, yeni Birleşik Krallık KDV yasaları yürürlüğe girdi. Bu yeni yasalar, Birleşik Krallık'taki müşterilere satış yapan hem AB hem de AB dışı satıcıları etkilemektedir.

AB'deki satıcılar, diğer üye devletlerdeki müşterilere satışları belirli bir eşiği aşmadığı sürece, söz konusu üye ülkelerdeki müşterilere satış yaparken KDV'ye kaydolma ihtiyacını ortadan kaldıran basitleştirilmiş prosedürlerden yararlanmaktadır. Bu eşiğin altında, satıcıların yalnızca kendi bölgelerinde bir KDV numarası için kaydolması gerekir veya kaydolmaya hiç gerek duyulmayabilir.

Geçiş döneminin ardından, AB müşterilerine satış yapan Birleşik Krallık satıcıları ve Birleşik Krallık müşterilerine satış yapan AB satıcıları artık bu basitleştirilmiş prosedürleri kullanamaz. Birleşik Krallık ve AB ülkeleri arasında satış yapan satıcılar, ek ülkelerde KDV kaydını gerekli kılabilir.

Birleşik Krallık, AB ve AB dışı satıcılara yönelik değişiklikler ve gereklilikler
Satıcı konumu Değişiklikler ve gereklilikler
Birleşik Krallık Birleşik Krallık'taki satıcılarının AB müşterilerine yaptığı ürün satışı, sevkiyat (ürünlerin bir AB üyesi ülkeden başka bir AB üye ülkesine gönderilmesi) yerine, ihracat (ürünlerin bir ülkeden veya gümrük birliğinden o ülke veya gümrük birliğinin dışına gönderilmesi) hâline geldi.

Birleşik Krallık'taki satıcıların AB'de KDV'ye kaydolmaları ve ithalat KDV'sini hesaba katmaları gerekebilir.

Tedarik zinciriniz, müşterilerinizin konumu ve ürünlerin nereye teslim edildiği dahil (ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) bir dizi faktöre bağlı olarak birden fazla AB üyesi ülkede KDV kaydı gerekebilir.
Avrupa Birliği AB'deki satıcılarının Birleşik Krallık müşterilerine yaptığı ürün satışı, alım (bir AB üyesi ülkeden gelen ürünlerin başka bir AB üye ülkesi tarafından alınması) yerine, ithalat (bir ülkeden veya gümrük birliğinden gönderilen ürünlerin o ülke veya gümrük birliğinin dışından alınması) hâline geldi.

1 Ocak 2021'de yürürlüğe giren Birleşik Krallık KDV yasaları, 135 GBP'ye eşit veya daha düşük satışlar için yeni KDV gereklilikleriyle sonuçlandı.
 • Yeni yasalara göre, 135 GBP'ye eşit veya daha az olan ürünlerin satışı, Birleşik Krallık'ta KDV'ye kaydolmanızı gerektirir. Bu durumda KDV, satış noktasında tahsil edilir ve satıcı tarafından havale edilir. Kayda dayalı vergiler kullanıyorsanız ve Birleşik Krallık KDV kaydınız varsa, Birleşik Krallık'taki müşterilerinize yaptığınız satışlarda KDV uygulanacaktır.
 • 135 GBP üzerindeki ürünlerin satışı için, satış noktasında KDV tahsil etmeniz gerekmeyebilir. Bu durumda, KDV ve gümrük vergileri ithalatçı tarafından havale edilir. Kayda dayalı vergiler kullanıyorsanız ve Birleşik Krallık KDV kaydınız varsa, Birleşik Krallık'taki müşterilerinize yaptığınız satışlarda KDV uygulanmaz. İsterseniz satış sırasında KDV ile gümrük vergilerini müşterinizden tahsil edebilir ve ardından bu parayı kargo etiketi kullanarak kargo şirketine veya ithalatçıya sağlayabilirsiniz. Alternatif olarak, siparişleri KDV ve gümrük vergileri tahsil etmeden gönderebilirsiniz. Bu durumda müşteriniz, KDV'yi ve gümrük vergilerini teslimat sırasında öder. KDV ve gümrük vergilerini işleme hakkında daha fazla bilgi edinin.
Birleşik Krallık ve AB dışı 1 Ocak 2021'de yürürlüğe giren yeni Birleşik Krallık KDV yasaları, AB dışındaki satıcıların Birleşik Krallık'taki müşterilere yaptığı ürün satışı için geçerlidir. Birleşik Krallık'taki müşterilere satış yapan AB dışındaki satıcıların Birleşik Krallık'ta KDV için kaydolmaları gerekebilir.

1 Ocak 2021'de yürürlüğe giren Birleşik Krallık KDV yasaları, 135 GBP'ye eşit veya daha düşük satışlar için yeni KDV gereklilikleriyle sonuçlandı.
 • Ürünlerin satışı 135 GBP'ye eşit veya daha düşükse, Birleşik Krallık'ta KDV için kaydolmanız gerekir. Bu durumda KDV, satış noktasında tahsil edilir ve satıcı tarafından havale edilir. Kayda dayalı vergiler kullanıyorsanız ve Birleşik Krallık KDV kaydınız varsa, Birleşik Krallık'taki müşterilerinize yaptığınız satışlarda KDV uygulanacaktır.
 • Ürünlerin satışı 135 GBP üzerindeyse, satış noktasında KDV tahsil etmeniz gerekmeyebilir. Bu durumda, KDV ve gümrük vergileri ithalatçı tarafından havale edilir. Kayda dayalı vergiler kullanıyorsanız ve Birleşik Krallık KDV kaydınız varsa, Birleşik Krallık'taki müşterilerinize yaptığınız satışlarda KDV uygulanmaz. İsterseniz satış sırasında KDV ile gümrük vergilerini müşterinizden tahsil edebilir ve ardından bu parayı kargo etiketi kullanarak kargo şirketine veya ithalatçıya sağlayabilirsiniz. Alternatif olarak, siparişleri KDV ve gümrük vergileri tahsil etmeden gönderebilirsiniz. Bu durumda müşteriniz, ek ücretleri teslimat sırasında öder. KDV ve gümrük vergilerini işleme hakkında daha fazla bilgi edinin.

Kuzey İrlanda'da KDV hesaplaması

Brexit uyarınca, Kuzey İrlanda (NI) ikili statüyü benimsedi ve hem AB hem de Birleşik Krallık KDV vergi rejimlerinin bir parçası olarak kabul ediliyor.

Kayda dayalı vergi ayarlarını kullanıyorsanız KDV, siparişin menşeine ve varış yerine göre hesaplanır. Birleşik Krallık KDV'si, Kuzey İrlanda'daki müşterilere Birleşik Krallık içinden gönderilen siparişlere uygulanır. AB KDV'si, Kuzey İrlanda'daki müşterilere AB içinden gönderilen siparişlere uygulanır.

AB, Birleşik Krallık ve Kuzey İrlanda için KDV başvurusu
Sipariş menşei Sipariş varış yeri Ödeme sırasında uygulanan KDV
Birleşik Krallık Birleşik Krallık Birleşik Krallık KDV kaydınız varsa Birleşik Krallık KDV'si tahsil edilir.
Kuzey İrlanda Birleşik Krallık KDV kaydınız varsa Birleşik Krallık KDV'si tahsil edilir.
Avrupa Birliği KDV tahsil edilmez.
Kuzey İrlanda Birleşik Krallık Birleşik Krallık KDV kaydınız varsa Birleşik Krallık KDV'si tahsil edilir.
Kuzey İrlanda Birleşik Krallık KDV kaydınız varsa Birleşik Krallık KDV'si tahsil edilir.
Avrupa Birliği Birleşik Krallık KDV kaydınız varsa Birleşik Krallık KDV'si tahsil edilir.
Avrupa Birliği Birleşik Krallık KDV ücretleri, siparişin maliyetine ve Birleşik Krallık KDV kaydına sahip olup olmadığınıza bağlıdır.
 • Birleşik Krallık KDV kaydınız yoksa KDV tahsil edilmez.
 • Birleşik Krallık KDV kaydınız varsa ve sipariş 135 GBP üzerindeyse KDV tahsil edilmez.
 • Birleşik Krallık KDV kaydınız varsa ve sipariş 135 GBP tutarından düşük veya buna eşitse Birleşik Krallık KDV'si tahsil edilir.
Kuzey İrlanda AB KDV kaydınız varsa AB KDV'si tahsil edilir.
Avrupa Birliği AB KDV kaydınız varsa AB KDV'si tahsil edilir.

Vergi ayarlarınızı güncelleme

Yapmanız gereken güncellemeler, vergilerinizi şu anda nasıl yönettiğinize bağlıdır.

Kayıt bazlı vergi ayarları

Kayıt bazlı vergi ayarları kullanıyorsanız, mevcut kayıtlarınız otomatik olarak güncellenir. Yeni kayıtlar otomatik olarak eklenmez ve başka ülkelerde kayıt yaptırmanız gerektiğinde uyarılmazsınız. Nereye kaydolmanız gerektiği konusunda emin değilseniz yerel bir vergi uzmanıyla iletişime geçin.

Eski vergi ayarları

Henüz kayıt bazlı vergi ayarlarına geçiş yapmadıysanız mevcut vergi ayarlarınız güncellenmez. Vergi ayarlarınızı güncellemek istiyorsanız kayıt bazlı vergi ayarları için güncelleme yapın veya vergi oranlarınızı manuel olarak güncelleyin. Kayıt bazlı vergi hesaplamalarına yapılan güncelleme kalıcı bir değişikliktir ve geri alınamaz.

Not: Kayıt bazlı vergileri kullanmak için güncelleme yapıyorsanız ve şu anda Birleşil Krallık'ta KDV tahsil ediyorsanız, güncellemeden hemen sonra kaydınızı güncellemeniz gerekir.

Vergi hizmetleri

Verginizi yönetmek için Avalara kullanıyorsanız vergi ayarlarınız Avalara'da güncellenir. Yeni kayıtlar otomatik olarak eklenmez. Nereye kaydolmanız gerektiği konusunda emin değilseniz yerel bir vergi uzmanıyla iletişime geçin. Ayrıntılar hakkında sorularınız varsa Avalara'nın destek ekibi ile iletişime geçin.

SSS

Brexit hakkında daha fazla bilgiye nereden ulaşabilirim?

Brexit'in işletmenizi nasıl etkilediği hakkında bilgi almanın en iyi yolu, yerel bir vergi uzmanıyla iletişime geçmektir. Birleşik Krallık'ta bulunuyorsanız, GOV.UK adresinde, başvurabileceğiniz bir dizi bildirim ve bir geçiş kılavuzu bulabilirsiniz.

Mali temsilci nedir? Mali temsilciye ihtiyacım var mı?

Mali temsilciler, yerel vergi yetkilileriyle çalışırken sizi temsil eden yerel şirketler veya kişilerdir. Vergi bildiriminizin ve bazı durumlarda KDV borçlarının yönetiminden sorumludurlar.

Bazı AB üye devletleri, işletmeniz bir AB üye ülkesinde bulunmuyorsa ve o bölgedeki müşterilere satış yapıyorsanız yerel bir temsilcinizin olmasını gerektirir. 1 Ocak 2021'den sonra Birleşik Krallık'taki satıcıların AB müşterilerine satış yaparken bir mali temsilci ataması gerekebilir. Tüm AB üye ülkeleri bir mali temsilciye ihtiyaç duymaz ve e-ticaret satıcıları için gereklilikler daha düşük olabilir.

Bir AB üye ülkesinde mali temsilci atamanız gerekip gerekmediği konusunda emin değilseniz ülkenin vergi dairesi veya yerel bir vergi profesyoneliyle iletişime geçin.

Yeni bir EORI numarasına ihtiyacım var mı?

Duruma göre değişir. Ekonomik Operatör Kayıt ve Kimlik Numarası (EORI); gümrük yetkilerini, onaylarını ve kararlarını izleyip kaydetmek için kullanılan bir kimlik kodudur. Daha önce, hem Birleşik Krallık hem de diğer AB üye ülkelerinde vergi makamları için tek bir EORI numarası kullanılabiliyordu. 1 Ocak 2021'den sonra, Birleşik Krallık ve AB için ayrı EORI numaraları gerekli olacaktır.

AB'ye ürün ithalatı yapıyorsanız ve bir EORI numaranız yoksa veya Birleşik Krallık tarafından verilen, GB ile başlayan bir EORI numaranız varsa, bir AB EORI numarası için başvurmanız gerekir. Bir AB üye ülkesi için EORI numarasına ihtiyacınız varsa ülkenin vergi dairesiyle iletişime geçin.

Birleşik Krallık'a ürün ithalatı yapıyorsanız ve bir EORI numaranız yoksa veya başka bir AB üye ülkesi tarafından verilmiş bir EORI numaranız bulunuyorsa Birleşik Krallık için EORI numarasına kaydolmanız gerekir. İngiltere Gelir ve Gümrük İdaresi ile bir Birleşik Krallık EORI numarası kaydı yapabilirsiniz.

Yeni bir EORI numarasına ihtiyacınız olup olmadığına emin değilseniz yerel bir vergi uzmanına başvurun.

Dijital ürünler satıyorum. Bu, beni etkiler mi?

Duruma göre değişir. KDV Mini One Stop Shop (MOSS) planı iki varyasyon içerir. Birlik planı, AB'de kurulan veya AB üyesi bir ülkede en az bir şube içeren işletmeler için kullanılabilir. Birlik dışı planı, AB'de kurulmayan AB üye ülkelerinde şubeleri olmayan işletmeler için kullanılabilir.

Şu anda dijital ürünler satmak için MOSS planını kullanıyorsanız KDV numarası için nasıl kaydolacağınızı belirlemek üzere vergi dairenizle veya yerel bir vergi uzmanıyla iletişime geçin.

Sipariş 135 GBP'nin üzerindeyse Birleşik Krallık'ta nasıl KDV tahsil ederim?

135 GBP'nin üzerindeki siparişler dahil, Birleşik Krallık'tan verilen tüm siparişler için vergi tahsil etmeniz gerekiyorsa aşağıdaki işlemlerden birini gerçekleştirin:

135 GBP'nin üzerindeki siparişlerde Birleşik Krallık KDV'si tahsil etmek için vergi geçersiz kılma işlemi kullanamazsınız.

Hüküm ve koşullarımı değiştirmem gerekir mi?

Muhtemelen. 1 Ocak 2021'den sonra, Birleşik Krallık ve AB üye ülkeleri arasında yapacağınız ürün ithalatı veya ihracatı sırasında, ürünlerinize ithalat KDV'si ve tarifeleri uygulanabilir. En popüler iki uluslararası ticari terim veya incoterm'ler şunlardır:

 • Teslimat Gümrük Vergisi Ödendi (DDP). Bu terim, satıcının ürünler sınırları aştığında ödenmesi gereken KDV ve gümrük vergileri gibi ithalat masraflarının sorumluluğunu üstlendiğini belirtir. Bu seçenek, müşterinizin ürünleri teslim alırken beklenmedik ücretler veya vergiler ödemesini engeller. Ancak DDP, ithalat sürecini yönetmenizi gerektirir ve KDV kayıt yükümlülükleri oluşturabilir.
 • Yerinde Teslim Edildi (DAP). Gümrük vergisi ödenmeden teslim edildi (DDU) olarak da adlandırılır. Bu terim, satıcının yalnızca ürünün gönderiminden sorumlu olduğunu ve müşterinin KDV, gümrük vergileri ve takas ücretleri gibi ithalat masraflarını ödemesini gerektiğini belirtir. Bu seçenek, ithalat sürecini yönetme zorunluluğunu ortadan kaldırabilir. Ancak DAP, müşteriniz için beklenmedik maliyetler oluşturur ve gecikmiş veya iade edilen kargolarla sonuçlanabilir.

Hangi incoterm'leri kullanacağınıza karar vermek sizin sorumluluğunuzdadır. Ancak çoğu AB üye ülkesi için, müşterinizin sorumlu olabilecekleri tüm ücret ve vergilerden haberdar olmasını sağlamakla yükümlüsünüz.

Armonize Sistem kodu nedir ve nasıl ekleyebilirim?

Armonize Sistem (HS) kodu, vergi ve tarife doğru şekilde uygulanabilmesi için, uluslararası olarak gönderilen ürünleri tanımlamanın bir yoludur. Dünya Gümrük Örgütü, sistem hakkında daha fazla bilgi edinmek için kaynaklar sunar ve buradan ürününüzün HS kodunu bulmak için arama yapabilirsiniz.

Ürününüzün Armonize Sistem kodunu öğrendiğinizde Shopify yöneticinize ekleyebilirsiniz.

İlgili bağlantılar

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene