Podatki brytyjskie i Brexit

Uwaga: Okres przejściowy procesu Brexitu zakończył się 31 grudnia 2020 roku. W związku z tym od dnia 1 stycznia 2021 roku transakcje sprzedaży zawierane pomiędzy firmami z Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej podlegają nowym przepisom. Ta zmiana może spowodować konieczność przeglądu i aktualizacji procesów podatkowych, jeśli dotyczy Cię jedno z poniższych określeń:

 • Sprzedawca w Wielkiej Brytanii - jesteś sprzedawcą, którego firma znajduje się w Wielkiej Brytanii.
 • Sprzedawca w UE - jesteś sprzedawcą, którego firma znajduje się w państwie członkowskim Unii Europejskiej innym niż Wielka Brytania.
 • Sprzedawca spoza UE - jesteś sprzedawcą, którego firma znajduje się w kraju spoza Wielkiej Brytanii i UE.

Jeśli jesteś sprzedawcą w Wielkiej Brytanii i sprzedajesz produkty klientom w krajach członkowskich UE, lub jeśli jesteś sprzedawcą w UE i sprzedajesz produkty klientom w Wielkiej Brytanii, istnieją zmiany, które mają wpływ na kilka aspektów Twojej firmy.

VAT

Dnia 1 stycznia 2021 roku weszły w życie nowe brytyjskie przepisy dotyczące VAT. Mogą one dotyczyć sprzedawców z UE i spoza UE, którzy sprzedają produkty klientom w Wielkiej Brytanii.

Obecnie sprzedawcy w UE korzystają z uproszczonych procedur, które znoszą konieczność rejestracji dla celów VAT przy sprzedaży klientom w innych krajach członkowskich, o ile ich sprzedaż w danym państwie członkowskim nie przekracza określonego progu. Poniżej tego progu sprzedawcy muszą zarejestrować się dla celów VAT jedynie we własnych regionach lub taka rejestracja nie jest wcale wymagana.

Po okresie przejściowym sprzedawcy z Wielkiej Brytanii, którzy sprzedają produkty klientom z UE i sprzedawcom z UE, którzy sprzedają klientom z Wielkiej Brytanii, nie mogą korzystać z tych uproszczonych procedur. Sprzedawcy, którzy prowadzą sprzedaż między Wielką Brytanią a krajami UE, mogą podlegać wymogowi rejestracji dla celów VAT w dodatkowych krajach.

Zmiany i wymagania dotyczące sprzedawców w Wielkiej Brytanii, UE i spoza UE
Lokalizacja sprzedawcy Zmiany i wymagania
Wielka Brytania Sprzedaż towarów przez sprzedawców z Wielkiej Brytanii klientom z UE stała się wywozem (wysyłanie towarów z kraju lub unii celnej do miejsc poza tym krajem lub unią celną) i nie jest już traktowana jako wysyłka (wysyłanie towarów z jednego kraju członkowskiego UE do innego kraju członkowskiego UE).

Sprzedawcy z Wielkiej Brytanii mogą być zobligowani do rejestracji dla celów VAT i rozliczania podatku VAT od przywozu w UE.

Rejestracje dla celów VAT mogą być wymagane w wielu krajach członkowskich UE w zależności od szeregu czynników, w tym między innymi od łańcucha dostaw, lokalizacji klientów i miejsca dostawy towarów.
Unia Europejska Sprzedaż towarów przez sprzedawców z UE klientom z Wielkiej Brytanii stała się przywozem (przyjęcie towarów w kraju lub unii celnej z zagranicy lub spoza unii celnej) i nie jest już traktowana jako nabycie (przyjęcie towarów z jednego kraju członkowskiego UE w innym kraju członkowskim UE).

Brytyjskie przepisy dotyczące podatku VAT, które weszły w życie 1 stycznia 2021 roku, wprowadzają nowe wymogi dotyczące podatku VAT od sprzedaży towarów o wartości nieprzekraczającej 135 GBP.
 • Zgodnie z nowymi przepisami sprzedaż towarów o wartości nieprzekraczającej kwoty 135 GBP wymaga rejestracji dla celów VAT w Wielkiej Brytanii. W tym przypadku podatek VAT jest pobierany w punkcie sprzedaży i odprowadzany przez sprzedawcę. Jeśli stosujesz podatki na podstawie rejestracji i dokonałeś(-aś) rejestracji dla celów VAT w Wielkiej Brytanii, od Twojej sprzedaży klientom w Wielkiej Brytanii naliczany będzie podatek VAT.
 • W przypadku sprzedaży towarów o wartości powyżej 135 GBP pobranie podatku VAT w punkcie sprzedaży może nie być wymagane. W takim przypadku podatek VAT i cła są opłacane przez importera. Jeśli stosujesz podatki na podstawie rejestracji i dokonałeś(-aś) rejestracji dla celów VAT w Wielkiej Brytanii, podatek VAT od Twojej sprzedaży klientom w Wielkiej Brytanii nie będzie naliczany. Jeśli chcesz, możesz naliczać klientowi podatek VAT i cła w momencie sprzedaży, a następnie przekazywać te środki spedytorowi lub importerowi, używając etykiety wysyłkowej. Alternatywnie możesz wysyłać zamówienia bez naliczania podatku VAT i ceł, a klient zapłaci VAT i cła w momencie dostawy. Dowiedz się więcej o obsłudze podatku VAT i ceł.
Poza Wielką Brytanią i UE Nowe brytyjskie przepisy dotyczące podatku VAT, które weszły w życie 1 stycznia 2021 roku, mają zastosowanie do sprzedaży towarów klientom z Wielkiej Brytanii przez sprzedawców spoza UE. Sprzedawcy spoza UE, którzy sprzedają towary klientom w Wielkiej Brytanii, mogą być zobowiązani do rejestracji dla celów VAT w Wielkiej Brytanii.

Brytyjskie przepisy dotyczące podatku VAT, które weszły w życie 1 stycznia 2021 roku, wprowadzają nowe wymogi dotyczące podatku VAT od sprzedaży towarów o wartości nieprzekraczającej 135 GBP.
 • Jeśli wartość sprzedanych towarów nie przekracza 135 GBP, musisz zarejestrować się dla celów VAT w Wielkiej Brytanii. W tym przypadku podatek VAT jest pobierany w punkcie sprzedaży i odprowadzany przez sprzedawcę. Jeśli stosujesz podatki na podstawie rejestracji i dokonałeś(-aś) rejestracji dla celów VAT w Wielkiej Brytanii, od Twojej sprzedaży klientom w Wielkiej Brytanii naliczany będzie podatek VAT.
 • Jeśli wartość sprzedanych towarów przekracza 135 GBP, pobranie podatku VAT w punkcie sprzedaży może nie być wymagane. W takim przypadku podatek VAT i cła są opłacane przez importera. Jeśli stosujesz podatki na podstawie rejestracji i dokonałeś(-aś) rejestracji dla celów VAT w Wielkiej Brytanii, podatek VAT od Twojej sprzedaży klientom w Wielkiej Brytanii nie będzie naliczany. Jeśli chcesz, możesz naliczać klientowi podatek VAT i cła w momencie sprzedaży, a następnie przekazywać te środki spedytorowi lub importerowi, używając etykiety wysyłkowej. Alternatywnie możesz wysyłać zamówienia bez naliczania podatku VAT i ceł, a klient będzie dokonywać dodatkowych opłat w momencie dostawy. Dowiedz się więcej o obsłudze podatku VAT i ceł.

Obliczanie VAT w Irlandii Północnej

W związku z Brexitem Irlandia Północna (NI) przyjęła podwójny status i nadal obowiązuje w niej unijny i brytyjski system podatkowy.

Jeśli korzystasz z ustawień podatkowych opartych na rejestracji, podatek VAT jest obliczany na podstawie miejsca nadania zamówienia i jego miejsca docelowego. Brytyjski VAT ma zastosowanie do zamówień wysyłanych z Wielkiej Brytanii do klientów w Irlandii Północnej. Unijny VAT obowiązuje w przypadku zamówień wysyłanych z UE do klientów w Irlandii Północnej.

Zastosowanie podatku VAT w Wielkiej Brytanii, Unii Europejskiej i Irlandii Północnej
Miejsce nadania zamówienia Miejsce docelowe zamówienia Podatek VAT stosowany przy realizacji zakupu
Wielka Brytania Wielka Brytania W przypadku dokonania rejestracji dla celów VAT w Wielkiej Brytanii naliczany jest brytyjski podatek VAT.
Irlandia Północna W przypadku dokonania rejestracji dla celów VAT w Wielkiej Brytanii naliczany jest brytyjski podatek VAT.
Unia Europejska Podatek VAT nie jest naliczany.
Irlandia Północna Wielka Brytania W przypadku dokonania rejestracji dla celów VAT w Wielkiej Brytanii naliczany jest brytyjski podatek VAT.
Irlandia Północna W przypadku dokonania rejestracji dla celów VAT w Wielkiej Brytanii naliczany jest brytyjski podatek VAT.
Unia Europejska Jeśli posiadasz rejestrację dla celów VAT UE, wówczas naliczany jest VAT UE.
Unia Europejska Wielka Brytania Naliczanie podatku VAT zależy od kosztu zamówienia i faktu dokonania rejestracji dla celów VAT w Wielkiej Brytanii.

 • W przypadku braku rejestracji dla celów VAT w Wielkiej Brytanii podatek VAT nie jest naliczany.
 • W przypadku dokonania rejestracji dla celów VAT w Wielkiej Brytanii i kosztu zamówienia wyższego niż 135 GBP podatek VAT nie jest naliczany.
 • W przypadku dokonania rejestracji dla celów VAT w Wielkiej Brytanii i kosztu nieprzekraczającego 135 GBP podatek VAT w Wielkiej Brytanii jest naliczany.
Irlandia Północna
 • Jeśli posiadasz One-Stop-Shop (OSS) w UE lub zarejestrowałeś(-aś) się dla celów VAT w Irlandii Północnej, naliczony zostanie brytyjski podatek VAT.
 • Jeśli posiadasz krajową rejestrację dla celów VAT, podatek VAT w UE jest naliczany po lokalnej stawce.
 • W przypadku braku rejestracji w UE e nalicza się podatku VAT.
Unia Europejska Jeśli posiadasz rejestrację dla celów VAT UE, wówczas naliczany jest VAT UE.

Począwszy od 1 lipca, nie obowiązują już progi dla poszczególnych krajów. Zamiast tego, dla całej UE stosowany będzie jeden próg.

 • Dla klientów w Twoim ojczystym kraju naliczany jest lokalny podatek VAT.
 • Dla klientów w krajach UE spoza Twojego kraju stawka jest określana na podstawie przekroczenia lub nie progu rejestracji.
  • Jeśli Twoja łączna sprzedaż do pozostałych krajów członkowskich UE nie przekracza łącznie kwoty 10 000 EUR, naliczasz stawkę VAT dla własnego regionu.
  • Jeśli Twoja łączna sprzedaż do pozostałych państw członkowskich UE wynosi lub przekracza kwotę 10 000 EUR, to przy wszystkich transakcjach sprzedaży do innych krajów naliczasz podatek VAT według stawki obowiązującej w lokalizacji Twojego klienta.

Nowy system One-Stop Shop (OSS) będzie dostępny od 1 lipca 2021 roku. System OSS umożliwia sprzedawcom pobieranie i odprowadzanie podatku VAT od sprzedaży we wszystkich krajach członkowskich UE, którzy nie muszą się wtedy rejestrować w każdym państwie członkowskim z osobna.

Sprzedawcy z lokalizacjami w Irlandii Północnej korzystają z OSS, a nie z systemu Import One-Stop Shop (IOSS).

Aktualizowanie własnych ustawień podatkowych

Aktualizacje, które musisz wprowadzić, zależą od tego, jak obecnie zarządzasz podatkami.

Ustawienia podatkowe oparte na rejestracji

Jeśli korzystasz z ustawień podatkowych opartych na rejestracji, Twoje dotychczasowe rejestracje zostaną automatycznie zaktualizowane. Nowe rejestracje nie zostaną automatycznie dodane i nie zostaniesz ostrzeżony(-a), jeśli będziesz potrzebować rejestracji w innych krajach. Jeśli nie masz pewności, gdzie musisz się zarejestrować, skontaktuj się z lokalnym doradcą podatkowym.

Starsze ustawienia podatkowe

Jeśli migracja do ustawień podatkowych opartych na rejestracji nie została jeszcze dokonana, dotychczasowe ustawienia podatkowe nie zostaną zaktualizowane. Aby zaktualizować ustawienia podatkowe, dokonaj zmiany na ustawienia oparte na rejestracji lub ręcznie zaktualizuj stawki podatku. Przejście na kalkulacje podatkowe oparte na rejestracji jest stałą zmianą i nie można jej cofnąć.

Usługi podatkowe

Jeśli korzystasz z Avalara do zarządzania podatkami, Twoje ustawienia podatkowe zostaną tam zaktualizowane. Nowe rejestracje nie zostaną automatycznie dodane. Jeśli nie masz pewności, gdzie powinieneś(-aś) się zarejestrować, skontaktuj się z lokalnym doradcą podatkowym. Jeśli masz pytania dotyczące szczegółów, skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej Avalara.

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie mogę uzyskać więcej informacji na temat Brexitu?

Najlepszym sposobem na uzyskanie informacji o wpływie Brexitu na Twoją firmę jest skontaktowanie się z lokalnym ekspertem podatkowym.

Co to jest przedstawiciel podatkowy? Czy potrzebuję takiej osoby?

Przedstawiciele podatkowi to lokalne firmy lub osoby, które reprezentują Cię w kontaktach z lokalnymi urzędami podatkowymi. Są odpowiedzialni za zarządzanie sprawozdawczością podatkową, a w niektórych przypadkach za długi VAT.

Niektóre państwa członkowskie UE wymagają, aby firma posiadała lokalnego przedstawiciela, jeśli nie ma siedziby w państwie członkowskim UE i prowadzi sprzedaż do tamtejszych klientów. Po 1 stycznia 2021 r. sprzedawcy z Wielkiej Brytanii, którzy sprzedają towary klientom w UE, mogą być zobowiązani do wyznaczenia przedstawiciela podatkowego. Nie wszystkie państwa członkowskie UE wymagają przedstawiciela podatkowego, a wymagania dla sprzedawców e-commerce mogą być niższe.

Jeśli nie masz pewności, czy musisz wyznaczyć przedstawiciela podatkowego w państwie członkowskim UE, skontaktuj się z odpowiednim urzędem podatkowym lub lokalnym specjalistą podatkowym.

Czy potrzebuję nowego numeru EORI?

To zależy. Rejestracja i numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego (EORI) to kod identyfikacyjny, który jest używany do śledzenia i rejestracji zezwoleń celnych, zatwierdzeń i decyzji. Wcześniej używać można było jednego numeru EORI dla urzędów skarbowych, zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w innych państwach członkowskich UE. Po 1 stycznia 2021 r. konieczne będzie używanie osobnych numerów EORI – brytyjskiego i unijnego.

Jeśli importujesz towary do UE i nie masz numeru EORI, lub jeśli masz numer EORI zaczynający się od liter GB, który został wydany przez Wielką Brytanię, musisz ubiegać się o numer EORI UE. Jeśli potrzebujesz numeru EORI dla państwa członkowskiego UE, skontaktuj się z jego urzędem podatkowym.

Jeśli importujesz towary do Wielkiej Brytanii i nie masz numeru EORI, lub jeśli masz numer EORI wydany przez inne państwo członkowskie UE, musisz zarejestrować się, aby uzyskać brytyjski numer EORI. Możesz zarejestrować się do brytyjskiego EORI w Wielkiej Brytanii, korzystając z formularza HM Revenue and Customs.

Jeśli nie masz pewności, czy potrzebujesz nowego numeru EORI, skontaktuj się z lokalnym doradcą podatkowym.

Sprzedaję produkty cyfrowe, czy te zasady mnie dotyczą?

To zależy. System podatkowy VAT – Mini One Stop Shop (Moss) ma dwa warianty. System unijny – dostępny dla firm mających siedzibę w UE lub co najmniej jedną filię w państwie członkowskim UE. System nieunijny – dostępny dla firm, które nie mają siedziby w UE i nie mają żadnych filii w państwach członkowskich UE.

Jeśli obecnie korzystasz z systemu MOSS do sprzedaży produktów cyfrowych, skontaktuj się ze swoim urzędem podatkowym lub lokalnym doradcą podatkowym, aby ustalić, jak zarejestrować się do celów VAT.

Jak naliczać VAT w Wielkiej Brytanii, jeśli kwota zamówienia przekracza 135 GBP?

Jeśli musisz naliczać podatki dla wszystkich zamówień składanych w Wielkiej Brytanii, w tym tych, których kwota przekracza 135 GBP, wykonaj jedną z następujących czynności:

Nie możesz użyć nadpisania podatku, aby naliczać brytyjski podatek VAT dla zamówień na kwotę przekraczającą 135 GBP.

Czy muszę zmienić moje zasady i warunki?

Prawdopodobnie tak. Po 1 stycznia 2021 r. Twoje produkty mogą podlegać cłom przywozowym i podatkowi VAT, jeśli importujesz lub eksportujesz towary między Wielką Brytanią i państwami członkowskimi UE. Dwa najbardziej popularne międzynarodowe warunki handlowe lub Incoterms to:

 • Dostarczone, cło opłacone (DDP). Termin ten wskazuje, że sprzedawca przejmuje odpowiedzialność za wszelkie koszty importu, takie jak podatek VAT i cła, które mogą być płatne, gdy towary przekraczają granice. Ta opcja chroni klienta przed płaceniem nieoczekiwanych opłat lub podatków przy odbiorze towarów, ale DDP wymaga zarządzania procesem importu i może tworzyć obowiązek rejestracji do celów VAT.
 • Dostarczone do miejsca (DAP). Inna nazwa: dostarczone, cło nieopłacone (DDU). Termin ten wskazuje, że sprzedawca bierze odpowiedzialność tylko za wysyłkę produktu i wymaga od klienta uiszczenia wszelkich kosztów importu, takich jak podatek VAT, cła i opłaty rozliczeniowe. W przypadku tej opcji nie musisz zarządzać procesem importu, ale DAP wiąże się z nieoczekiwanymi kosztami dla klienta i może skutkować opóźnieniami lub zwrotami przesyłek.

Ty decydujesz o tym, których warunków Incoterms będziesz używać. Jednak w większości państw członkowskich UE musisz osobiście dopilnować, by Twój klient został poinformowany o wszelkich opłatach i podatkach, jakie mogą mu zostać naliczone.

Co to jest kod HS? Jak go dodać?

Kod zharmonizowanego systemu (HS) to sposób identyfikacji produktów wysyłanych za granicę, zapewniający dokładność naliczania podatków i taryf celnych dla przesyłek. Światowa Organizacja Celna oferuje zasoby udostępniające więcej informacji o systemie. Kod HS swojego produktu możesz wyszukać tutaj.

Znając kod HS swojego produktu, możesz go dodać w panelu administracyjnym Shopify.

Co muszę wiedzieć o zmianach dotyczących podatku VAT w UE?

Jeśli prowadzisz sprzedaż dla klientów w Unii Europejskiej, możesz mieć obowiązek naliczania podatku VAT. Obecnie, jeśli masz siedzibę poza UE i sprzedajesz klientom w UE, to nie musisz pobierać podatku VAT od zamówień poniżej 22 EUR. Jeśli nie masz pewności, czy powinieneś/powinnaś naliczać VAT swoim klientom w UE, skontaktuj się z urzędem skarbowym w kraju lub regionie klienta lub z lokalnym specjalistą ds. podatków.

Po 1 lipca 2021 roku do zamówień o wartości równej lub mniejszej niż 150 EUR doliczany jest podatek VAT, a do zamówień o wartości większej niż 150 EUR doliczany jest podatek VAT od importu oraz cło. Jeśli nie naliczysz podatku VAT i cła podczas procesu realizacji zakupu, klient zapłaci te opłaty przewoźnikowi przy dostawie.

Aby pomóc Ci przy zawiłościach towarzyszących rejestracji dla celów VAT, składania raportów dotyczących sprzedaży i odprowadzania podatku VAT, UE wprowadziła system Import One-Stop Shop (IOSS). Jeśli nie masz pewności, czy powinieneś/powinnaś zgłosić się do IOSS, skontaktuj się z lokalnym doradcą podatkowym.

Powiązane linki

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo