Konfigurowanie podatków w Irlandii Północnej

W związku z Brexitem Irlandia Północna (NI) przyjęła podwójny status i nadal obowiązuje w niej unijny i brytyjski system podatkowy.

Jeśli korzystasz z ustawień podatkowych opartych na rejestracji, podatek VAT jest obliczany na podstawie miejsca nadania zamówienia i jego miejsca docelowego. Brytyjski VAT ma zastosowanie do zamówień wysyłanych z Wielkiej Brytanii do klientów w Irlandii Północnej oraz zamówień wysyłanych z Irlandii Północnej do klientów w Wielkiej Brytanii. Unijny VAT obowiązuje w przypadku zamówień wysyłanych z UE do klientów w Irlandii Północnej oraz zamówień wysyłanych z Irlandii Północnej do klientów w UE.

Zanim rozpoczniesz konfigurowanie podatków unijnych i brytyjskich w Shopify

Musisz ustalić, czy masz obowiązek naliczania podatków. Jeśli nie masz co do tego pewności, skontaktuj się z lokalnym urzędem skarbowym lub doradcą podatkowym. Zazwyczaj w przypadku prowadzenia sprzedaży do krajów w UE należy zarejestrować się w organie podatkowym we własnym kraju, aby naliczać unijny podatek VAT. Jeśli wartość sprzedaży do klientów w Wielkiej Brytanii w okresie 12 miesięcy wynosi co najmniej 85 000 GBP, zazwyczaj należy zarejestrować, aby naliczać brytyjski podatek VAT.

Jeśli przekroczysz określony próg sprzedaży do innego kraju w UE lub jeśli prowadzisz tam działalność na znaczną skalę, możesz zarejestrować się w systemie One-Stop Shop (OSS) bądź skontaktować z jedną z kompetentnych w tym temacie agencji i zarejestrować się za jej pośrednictwem. Proces ten różni się w zależności od lokalizacji firmy i miejsca sprzedaży oraz poszczególnych wymogów administracyjnych. O wysokości opłat, które naliczać będziesz swoim klientom decyduje miejsce, w którym się zarejestrowałeś(-aś), aby pobierać VAT.

 • Dla klientów w Twoim ojczystym kraju naliczany jest lokalny podatek VAT.
 • Dla klientów zamieszkałych w krajach UE, poza Twoim krajem, stawka ustalana jest w zależności od tego, czy przekroczysz próg rejestracji wynoszący 10 000 EUR.
  • Jeśli nie przekroczysz tego progu, naliczany będzie lokalny podatek VAT. Aby naliczać lokalną stawkę podatkową klientom w UE, musisz skorzystać ze zwolnienia dla mikroprzedsiębiorstw.
  • Jeśli przekroczysz ten próg, naliczona zostanie stawka VAT obowiązująca w kraju Twojego klienta. Aby naliczyć stawkę VAT obowiązującą w kraju docelowym, musisz zarejestrować się w tym kraju w systemie OSS, aby otrzymać numer identyfikacji podatkowej VAT.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na znaczną skalę w danym kraju skontaktuj się z organem podatkowym w tym kraju, aby sprawdzić, czy musisz się zarejestrować w celu pobierania podatków. Twoim obowiązkiem jest ustalenie, czy Twoja firma przekracza próg sprzedaży wysyłkowej.

Naliczanie podatku VAT za pomocą OSS

System One-Stop Shop (znany również pod nazwą Unijny OSS) przeznaczony dla sprzedawców z siedzibą w Unii Europejskiej i NI, prowadzących sprzedaż dla klientów w innych krajach członkowskich UE, nakłada na nich obowiązek pobierania i odprowadzania podatku VAT w zależności od krajów docelowych.

Jeśli wartość Twojej rocznej sprzedaży do pozostałych krajów członkowskich UE jest mniejsza niż 10 000 EUR, możesz wykonać jedną z następujących czynności:

 • Skorzystaj ze zwolnienia dla mikroprzedsiębiorstw, aby naliczać lokalną stawkę VAT.
 • Zarejestruj się w systemie OSS, jeśli chcesz naliczać VAT na podstawie lokalizacji swoich klientów.

Możesz korzystać z systemu OSS pod warunkiem, że Twój sklep korzysta z podatków opartych na rejestracji. Jeśli nie zaktualizowałeś(-aś) ustawień umożliwiających korzystanie z podatków opartych na rejestracji, zaktualizuj stawki podatku ręcznie, używając stawek podatku opartych na lokalizacji.

Skonfiguruj rejestracje dla celów VAT dla Wielkiej Brytanii

Po zarejestrowaniu się w urzędzie skarbowym i otrzymaniu brytyjskiej numeru identyfikacji podatkowej VAT możesz skonfigurować swoje brytyjskie podatki. Musisz wykonać to zadanie tylko raz.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Podatki i cła.
 2. W sekcji Kraje/regiony kliknij Wielka Brytania.
 3. W sekcji Pobieranie VAT kliknij Pobierz VAT.
 4. W polu Numer VAT wprowadź swój numer VAT. Jeśli wystąpiłeś(-aś) o numer VAT, ale jeszcze go nie masz, pozostaw to pole puste. Możesz go zaktualizować po otrzymaniu.
 5. Kliknij Pobierz VAT.

Po skonfigurowaniu regionów podatkowych możesz utworzyć nadpisania podatku dla produktów, dla których nie obowiązują domyślne stawki podatku.

Nadpisania podatku ustawione dla Wielkiej Brytanii wpływają na zamówienia w następujących przykładach:

 • Zamówienia złożone przez klienta w Wielkiej Brytanii i wysyłane z Wielkiej Brytanii, w tym z Irlandii Północnej
 • Zamówienia wysyłane z lub do Irlandii Północnej, jeśli wybrano zwolnienie dla mikroprzedsiębiorstw dla Irlandii Północnej, co skutkuje naliczaniem lokalnej stawki VAT sprzedawcy
 • Zamówienia złożone przez klienta w Irlandii Północnej u sprzedawcy w kraju członkowskim UE, jeśli używana jest Rejestracja właściwa dla danego kraju lub Rejestracja w systemie One Stop Shop, co skutkuje naliczaniem lokalnej stawki VAT klienta

Skonfiguruj rejestracje dla celów VAT dla UE

Po zarejestrowaniu się w urzędzie skarbowym i uzyskaniu numer numeru identyfikacji podatkowej VAT UE lub brytyjskiego numeru identyfikacji podatkowej VAT możesz skonfigurować unijne podatki. Musisz wykonać to zadanie tylko raz.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Podatki i cła.
 2. W sekcji Kraje/regiony kliknij Unia Europejska.
 3. Na stronie Podatek VAT od sprzedaży w ramach UE kliknij opcję Pobierz VAT.
 4. Wybierz sposób rejestracji dla celów VAT.

  • Jeśli zarejestrowałeś(-aś) się w systemie OSS i planujesz przesłać pojedynczą deklarację podatku VAT z tytułu wszystkich transakcji sprzedaży do klientów w krajach członkowskich UE, wybierz opcję Rejestracja w systemie One Stop Shop.
  • W sytuacji, gdy Twój sklep odnotowuje roczną sprzedaż w wysokości do 10 000 EUR i planujesz złożyć deklarację VAT w lokalnym urzędzie skarbowym, wybierz opcję Zwolnienie dla mikroprzedsiębiorstw. Nie będziesz mieć możliwości skorzystania ze zwolnienia podatkowego dla mikroprzedsiębiorstw, jeśli masz więcej niż jedną rejestrację dla celów VAT.
  • Jeśli planujesz planujesz złożyć deklarację VAT bezpośrednio w urzędach skarbowych w krajach członkowskich UE, do których wysyłasz zamówienia, wybierz opcję Rejestracja właściwa dla danego kraju.
 5. Kliknij Dalej.

 6. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W przypadku wybrania opcji Rejestracja w systemie One Stop Shop wybierz Protokół dla Irlandii Północnej z listy krajów, a następnie wprowadź numer identyfikacji podatkowej VAT obowiązujący w kraju, w którym dokonałeś(-aś) rejestracji. Kliknij opcję Pobierz VAT. Jeśli potrzebujesz dodać kolejne rejestracje dla celów VAT, kliknij opcję Dodaj kraj dostępną na stronie Podatek VAT od sprzedaży wewnątrz UE.
  • W przypadku wybrania Zwolnienia dla mikroprzedsiębiorstw wybierz Protokół dla Irlandii Północnej z listy krajów, a następnie wprowadź numer identyfikacji podatkowej VAT z kraju swojego pochodzenia. Kliknij opcję Pobierz VAT.
  • Jeśli wybrałeś(-aś) opcję Rejestracja właściwa dla danego kraju, wybierz Protokół Irlandii Północnej z listy krajów, wprowadź numer identyfikacji podatkowej VAT obowiązujący w kraju, w którym dokonałeś(-aś) rejestracji. Kliknij Pobierz VAT. Jeśli potrzebujesz dodać rejestracje do celów VAT, kliknij opcję Dodaj kraj dostępną na stronie Podatek VAT od sprzedaży w ramach UE.

Po skonfigurowaniu regionów podatkowych możesz utworzyć nadpisania podatku dla produktów, dla których nie obowiązują domyślne stawki podatku.

Nadpisania podatku ustawione dla krajów członkowskich UE wpływają na zamówienia w następujących przykładach:

 • Zamówienia złożone w kraju członkowskim UE i wysyłane z kraju członkowskiego UE, w tym z Irlandii Północnej.
 • Zamówienia złożone przez klienta w kraju członkowskim UE u sprzedawcy w Irlandii Północnej, jeśli używana jest Rejestracja właściwa dla danego kraju lub Rejestracja w systemie One Stop Shop, co skutkuje naliczaniem lokalnej stawki VAT klienta.

Zarządzaj rejestracjami dla celów VAT

Jeśli Twój sklep znajduje się w Irlandii Północnej i rozpocząłeś(-ęłaś) naliczanie podatku VAT klientom z UE tuż po wprowadzeniu przepisów podatkowych dotyczących Brexitu, Twoje rejestracje są wprowadzone jako Rejestracja właściwa dla danego kraju. Możesz zmienić swoje rejestracje na Rejestrację w systemie One Stop Shop lub Zwolnienie dla mikroprzedsiębiorstw.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Podatki i cła.
 2. W sekcji Kraje/regiony kliknij Unia Europejska.
 3. W sekcji Podatek VAT od sprzedaży wewnątrz UE kliknij opcję Zmień rejestrację.
 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli zarejestrowałeś(-aś) się w systemie OSS i planujesz przesłać pojedynczą deklarację podatku VAT z tytułu wszystkich transakcji sprzedaży do klientów w krajach członkowskich UE, wybierz Protokół dla Irlandii Północnej z listy krajów, opcję Rejestracja w systemie One Stop Shop, a następnie wprowadź swój numer identyfikacji podatkowej VAT z kraju, w którym dokonałeś(-aś) rejestracji. Kliknij opcję Pobierz VAT.
  • Jeśli wartość sprzedaży w Twoim sklepie wynosi maksymalnie 10 000 EUR i planujesz złożyć deklarację VAT w lokalnym urzędzie skarbowym, wybierz Zwolnienie dla mikroprzedsiębiorców, Protokół dla Irlandii Północnej, a następnie wprowadź numer identyfikacji podatkowej VAT z kraju swojego pochodzenia. Kliknij opcję Pobierz VAT.
 5. Kliknij opcję Zapisz.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo