Opsætning af skatter i Nordirland

I forbindelse med Brexit har Nordirland (NI) fået dobbelt status, og landet indgår derfor både i skattereglerne for EU og Storbritannien.

Hvis du bruger registreringsbaserede skatteindstillinger, beregnes moms ud fra ordrens oprindelse og destination. Britisk moms er gældende for ordrer fra Storbritannien til kunder i Nordirland og for ordrer fra Nordirland til kunder i Storbritannien. EU-moms er gældende for ordrer fra EU til kunder i Nordirland og for ordrer fra Nordirland til EU.

Før du begynder at opsætte skatter for EU og Storbritannien i Shopify

Du er nødt til at afgøre, om du skal opkræve skatter. Hvis du er i tvivl, skal du rådføre dig med de lokale skattemyndigheder eller en skatterådgiver. Hvis du planlægger at sælge til lande i EU, skal du normalt registrere dig hos skattemyndighederne i dit eget land for at kunne opkræve EU-moms. Hvis dit salg til kunder i Storbritannien er på 85.000 GBP eller derover inden for en periode på 12 måneder, skal du normalt registrere dig for at opkræve britisk moms.

Hvis du sælger over en bestemt grænse til et EU-land, eller din virksomhed har en betydelig tilstedeværelse i dette land, skal du muligvis tilmelde dig One-Stop Shop (OSS)-ordningen eller kontakte de relevante myndigheder og registrere dig hos dem. Processen varierer, afhængigt af, hvor din virksomhed er placeret, hvor du sælger samt kravene hos de respektive myndigheder. Hvor du er registreret til at opkræve moms, afgør de satser du opkræver fra dine kunder.

 • Kunderne i dit bopælsland opkræves den lokale momssats.
 • Hvis du har kunder fra andre EU-lande, afgøres satsen af, om du sælger for mere end registreringsgrænsen på 10.000 EUR.
  • Hvis du ikke overstiger grænsen, vil din lokale momssats blive opkrævet. Hvis du vil opkræve din lokale skatteprocent fra kunder i EU, skal du bruge fritagelsen for mikrovirksomheder.
  • Hvis du sælger for mere, opkræves momssatsen for kundens eget land. Hvis du vil opkræve momssatsen i kundens land, skal du registrere dig til et momsnummer hos OSS eller hos myndighederne i dette land.

Hvis du har en væsentlig tilstedeværelse i et land, skal du kontakte skattemyndighederne i det pågældende land for at få bekræftet, om du skal registrere dig for at opkræve skatter. Det er dit ansvar at afgøre, om din virksomhed overstiger grænsen for salg på tværs af grænser.

Opkræv moms med OSS

One-Stop Shop-ordningen, også kaldet Union OSS, er for shopejere med lokationer i EU og Nordirland, der sælger til kunder i andre EU-medlemslande, hvor de skal opkræve og udligne moms baseret på destinationslandet.

Hvis dit årlige salg til alle andre EU-medlemslande er mindre end 10.000 EUR, kan du gøre ét af følgende:

 • Du kan bruge fritagelsen for mikrovirksomheder for at opkræve din lokale momssats.
 • Du kan registrere dig til OSS, hvis du vil opkræve moms baseret på dine kunders lokation.

Du kan kun bruge OSS, hvis din butik bruger registreringsbaserede afgifter. Hvis du ikke har opdateret dine indstillinger til at bruge registreringsbaserede afgifter, skal du opdatere dine afgiftssatser manuelt ved hjælp af lokationsbaserede afgiftssatser.

Opsæt din momsregistrering for Storbritannien

Du kan opsætte dine britiske skatter, når du har registreret dig hos en skattemyndighed og har fået dit britiske momsnummer. Du skal kun gøre dette én gang.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Indstillinger > Skatter og told i Shopify-administrator.
 2. Klik på Storbritannien i afsnittet Lande/områder.
 3. Klik på Opkræv moms i afsnittet Opkrævning af moms.
 4. Angiv dit momsnummer i Momsnummer. Hvis du har ansøgt om et momsnummer, men ikke har fået et endnu, skal du ikke udfylde dette felt. Du kan opdatere det senere, når du har modtaget dit nummer.
 5. Klik på Opkræv moms.

Når du har opsat dine skatteområder, kan du oprette skattetilsidesættelser for produkter, hvor standardskatteprocenterne ikke er relevante.

Skattetilsidesættelser, der er angivet for Storbritannien, påvirker ordrer i følgende tilfælde:

 • Ordrer, der er afgivet af en kunde i Storbritannien, og som afsendes fra Storbritannien, inklusive Nordirland
 • Ordrer, der er afgivet til eller fra Nordirland, hvis Fritagelsen for mikrovirksomheder er valgt for Nordirland. Dette medfører, at shopejerens lokale momssats opkræves
 • Ordrer, der er afgivet af en kunde i Nordirland til en shopejer i et EU-medlemsland, hvis Landespecifik registrering eller One-Stop Shop-registrering er anvendt. Dette medfører, at kundens lokale momssats opkræves

Opsæt dine momsregistreringer for EU

Du kan opsætte dine EU-skatter, når du har registreret dig hos en skattemyndighed og har fået dit EU-momsnummer eller dit britiske momsnummer. Du skal kun gøre dette én gang.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Indstillinger > Skatter og told i Shopify-administrator.
 2. Klik på Den Europæiske Union i afsnittet Lande/områder.
 3. Klik på Opkræv moms på siden Moms på salg inden for EU.
 4. Vælg, hvordan du er momsregistreret.

  • Hvis du har tilmeldt dig OSS-tiltaget og planlægger at indsende en enkelt momsangivelse for alle salg til kunder i EU-medlemslande, skal du vælge One-Stop Shop-registrering.
  • Hvis din butik har en årlig omsætning på 10.000 EUR eller derunder, og du planlægger at indsende en enkelt momsangivelse til dine lokale skattemyndigheder, skal du vælge Fritagelse for mikrovirksomheder. Fritagelsen for mikrovirksomheder er ikke tilgængelig, hvis du har mere end én momsregistrering.
  • Hvis du planlægger at indsende din momsangivelse direkte til skattemyndighederne i de EU-medlemslande, som du sender til, skal du vælge Landespecifik registrering.
 5. Klik på Næste.

 6. Gør et af følgende:

  • Hvis du har valgt One-Stop Shop-registrering, skal du vælge Protokollen om Nordirland på listen over lande. Angiv derefter dit momsnummer fra det land, hvor du er registreret. Klik på Opkræv moms. Hvis du vil tilføje yderligere momsregistreringer, skal du klikke på Tilføj land på siden Moms på salg inden for EU.
  • Hvis du har valgt Fritagelse for mikrovirksomheder, skal du vælge Protokollen om Nordirland på listen over lande. Angiv derefter momsnummeret fra dit bopælsland. Klik på Opkræv moms.
  • Hvis du har valgt Landespecifik registrering, skal du vælge Protokollen om Nordirland på listen over lande. Angiv derefter dit momsnummer fra det land, hvor du er registreret. Klik på Opkræv moms. Hvis du vil tilføje yderligere momsregistreringer, skal du klikke på Tilføj land på siden Moms på salg inden for EU.

Når du har opsat dine skatteområder, kan du oprette skattetilsidesættelser for produkter, hvor standardskatteprocenterne ikke er relevante.

Skattetilsidesættelser, der er angivet for EU-medlemslande, påvirker ordrer i følgende tilfælde:

 • Ordrer, der er afgivet i et EU-medlemsland, og som afsendes fra et EU-medlemsland, inklusive Nordirland.
 • Ordrer, der er afgivet af en kunde i et EU-medlemsland til en shopejer i Nordirland, hvis Landespecifik registrering eller One-Stop Shop-registrering er anvendt. Dette medfører, at kundens lokale momssats opkræves.

Administrer dine momsregistreringer

Hvis din butik ligger i Nordirland, og du begyndte at opkræve moms fra kunder i EU, da skattereglerne for Brexit trådte i kraft, er dine registreringer angivet som Landespecifik registrering. Du kan ændre dine registreringer til One-Stop Shop-registrering eller Fritagelse for mikrovirksomheder.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Indstillinger > Skatter og told i din Shopify-administrator.
 2. Klik på Den Europæiske Union i afsnittet Lande/områder.
 3. Klik på Rediger registrering i afsnittet Moms på salg inden for EU.
 4. Gør et af følgende:

  • Hvis du har registreret dig til OSS-tiltaget og planlægger at indsende en enkelt momsangivelse for alle salg til kunder i EU-medlemslande, skal du vælge Protokollen om Nordirland på listen over lande, vælge One-Stop Shop-registrering og derefter angive dit momsnummer fra det land, hvor du er registreret. Klik på Opkræv moms.
  • Hvis din butik har en årlig omsætning på 10.000 EUR eller derunder, og du planlægger at indsende en enkelt momsangivelse til dine lokale skattemyndigheder, skal du vælge Fritagelse for mikrovirksomheder, vælge Protokollen om Nordirland på listen over lande og derefter angive dit momsnummer fra dit bopælsland. Klik på Opkræv moms.
 5. Klik på Gem.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis