Administrer dine EU-skatter

Når du har opdateret din butik til at bruge de nye EU-skattefunktioner, kan du administrere dine skatteindstillinger, herunder dine registreringer, tilsidesættelser og kundefritagelser.

Administration af de områder, hvor du er registreret

Du kan til enhver tid tilføje, slette eller ændre dine registreringer eller kontonumre.

Hvis du har en fritagelse for en mikrovirksomhed og senere får brug for momsregistrering i andre lande, er du ikke længere kvalificeret til fritagelse. Yderligere momsregistreringer understøttes ikke sammen med fritagelsen for mikrovirksomheder. Hvis du har brug for at tilføje yderligere registreringer, skal du først ændre din registreringstype til One-Stop Shop-registrering eller Landespecifik registrering.

Bemærk: Overgangsperioden for Brexit sluttede den 31. december 2020. Som følge heraf trådte en ny lovgivning for salg mellem Storbritannien og EU i kraft den 1. januar 2021. Få mere at vide om, hvad det betyder for din virksomhed.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Indstillinger > Skatter og told i din Shopify-administrator.
 2. Klik på Den Europæiske Union i afsnittet Lande/områder.
 3. Gør et af følgende i afsnittet Moms på salg inden for EU:

  • Hvis du vil redigere en eksisterende momsregistrering, skal du klikke på knappen ... ud for det område, du vil redigere.
  • Klik på Tilføj land for at opsætte en ny momsregistrering.
  • Hvis du vil ændre din registreringstype, skal du klikke på Rediger registrering.
 4. Opdater dine områder og kontonumre.

 5. Klik på Gem.

Tilsidesættelse af skatter

Nogle gange gælder standardskatteprocenterne ikke for bestemte produkter. For eksempel kan visse typer af børnetøj være fritaget for skatter eller have en lavere skatteprocent. Hvis standardpriserne ikke er relevante, skal du oprette en tilsidesættelse.

Opret en skattetilsidesættelse for et produkt

Oprettelse af en tilsidesættelse for produkter er en totrinsproces. Du starter med at oprette en kollektion, der indeholder produkter, der har en anden skatteprocent. Derefter angiver du, i hvilket område tilsidesættelsen gælder, og den skatteprocent der skal anvendes.

Fremgangsmåde:

 1. Opret en kollektion ved at gøre følgende:

  1. Gå til Produkter > Kollektioner i din Shopify-administrator.
  2. Klik på Opret kollektion, og giv kollektionen et navn.
  3. Vælg Manuel under Kollektionstype.
  4. Klik på Gem kollektion.
 2. Opret tilsidesættelsen ved at gøre følgende:

  1. Gå til Indstillinger > Skatter og told i din Shopify-administrator.
  2. Klik på det område, du vil oprette en tilsidesættelse for, i afsnittet Lande/områder.
  3. Klik på Tilføj produkttilsidesættelse i afsnittet Skattetilsidesættelser.
  4. Vælg kollektionen.
  5. Vælg den region, som tilsidesættelsen gælder for.
  6. Indtast skatteprocenten for kollektionen i denne region.
  7. Klik på Tilføj tilsidesættelse.

Administration af dine skatteberegninger

Du kan administrere forskellige indstillinger for, hvordan skatter beregnes for dine produkter. Du kan f.eks. angive, om der skal inkluderes skatter i dine priser, om du vil opkræve skat/moms for digitale varer, og om du skal anvende skatter på leveringsomkostninger. Du administrerer disse indstillinger på indstillingssiden Skatter og told. Se Skattetilsidesættelser og -undtagelser for at få mere at vide.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Indstillinger > Skatter og told i din Shopify-administrator.
 2. Vælg de relevante valgmuligheder i afsnittet Skatteberegninger.
 3. Klik på Gem.

Skatteafrunding

Tidligere blev skatter afrundet på fakturaniveau ved at beregne skatterne på ordrens subtotal og derefter afrunde resultaterne. Når du opdaterer dine indstillinger til at bruge de europæiske skattefunktioner, afrundes skattebeløbene i stedet på varelinjeniveau. I disse tilfælde beregnes den samlede skatteværdi ved at anvende skatteprocenten på hver linje i ordren, afrunde resultatet og derefter lægge disse subtotaler sammen for at nå frem til ordrens samlede værdi.

Afrunding af skatter på varelinjeniveau forbedrer beregningen af forskellige skatteprocenter og gør det nemmere at beregne skatter for ordrer, der indeholder afgiftspligtige og ikke-afgiftspligtige produkter.

Eksempel på skatteafrunding på fakturaniveau og på varelinjeniveau

En kunde afgiver en ordre på 42 forskellige varer, som hver har en pris på 14,99 EUR og er underlagt 20 % skat. Varelinjeskatten for hvert produkt bestemmes ved at gange prisen (14,99 EUR) med skatteprocenten (0,20), hvilket giver et resultat på 2,998 EUR.

Tidligere blev skatten for hver varelinje lagt sammen, og totalen blev afrundet. I dette tilfælde var det samlede totalbeløb 125,916 EUR, som blev afrundet til 125,92 EUR.

Skat afrundes nu på varelinjeniveau, hvilket betyder, at skattebeløbet afrundes individuelt for hvert produkt. Skattebeløbet på varelinjeniveau på 2,998 EUR afrundes til 3,00 EUR, som derefter lægges sammen for at få totalen. I dette tilfælde er den samlede skat 126,00 EUR.

Fritagelse for omvendt betalingspligt i EU

Fritagelsen for omvendt betalingspligt i EU fritager fuldstændigt for moms for alle ordrer, der sendes til en B2B-kunde i EU, til et land, som ikke er det land, du klargør ordren i. Fritagelsen gælder f.eks. for en ordre, der sendes til en B2B-kunde i Irland fra en klargøringslokation i Frankrig. Dette er baseret på din klargøringslokation og ikke butiksadressen i dine butiksoplysninger.

Der kræves en aktiv EU-lokation, for at fritagelsen for omvendt betalingspligt i EU kan fungere korrekt. Hvis du har flere klargøringslokationer, kan du ændre en ordres klargøringslokation til en anden lokation uden for kundens leveringsland for at tillade, at fritagelsen fungerer efter hensigten.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis