จัดการภาษีสหภาพยุโรปของคุณ

หมายเหตุ: คู่มือนี้มีไว้สำหรับผู้ขายที่ขายในสหภาพยุโรป คุณมีหน้าที่ปรึกษากับหน่วยงานด้านภาษีในพื้นที่หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเรียกเก็บอัตราภาษีกับลูกค้าของคุณตามจำนวนที่ถูกต้อง และเพื่อยืนยันว่าคุณยื่นและชำระภาษีอย่างถูกต้อง

หลังจากที่คุณอัปเดตร้านค้าเพื่อใช้ฟีเจอร์ภาษีใหม่ของสหภาพยุโรป คุณสามารถจัดการการตั้งค่าภาษี รวมถึงการลงทะเบียน ภาษีที่กำหนดเอง และการยกเว้นภาษีสำหรับลูกค้าของคุณได้

จัดการภูมิภาคที่คุณได้ลงทะเบียน

คุณสามารถแก้ไขการลงทะเบียนของคุณได้ทุกเมื่อเพื่อเพิ่ม ลบหรือเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนหรือหมายเลขบัญชีของคุณ

ขั้นตอน:

 1. จากหน้า Shopify admin ให้ไปที่การตั้งค่า > ภาษี
 2. ในส่วน ภูมิภาคภาษี ด้านข้าง สหภาพยุโรป ให้คลิกที่ "ตั้งค่า" หรือ "แก้ไข"
 3. ในส่วน การลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  1. หากต้องการตั้งค่าการลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มใหม่ ให้คลิกที่ "เพิ่มการลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม"
  2. หากต้องการแก้ไขการลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่มีอยู่ ให้คลิกที่ปุ่ม "..." ถัดจากภูมิภาคที่คุณต้องการแก้ไข
 4. อัปเดตภูมิภาคและหมายเลขบัญชีของคุณ

 5. คลิกที่บันทึก

แทนที่ภาษี

บางครั้งอัตราภาษีเริ่มต้นจะไม่ถูกนำไปใช้กับสินค้าบางรายการ ตัวอย่างเช่นเสื้อผ้าเด็กบางประเภทอาจได้รับการยกเว้นภาษีหรือมีอัตราภาษีที่ต่ำกว่า หากไม่สามารถใช้อัตราค่าจัดส่งเริ่มต้นได้คุณจำเป็นต้องสร้างการอัตราภาษีแทนที่

สร้างภาษีที่กำหนดเองสำหรับสินค้า

การสร้างภาษีที่กำหนดเองสำหรับสินค้าเป็นกระบวนการสองขั้นตอน ขั้นแรกคือ คุณต้อง สร้างคอลเลกชันสินค้า ที่สินค้ามีอัตราภาษีที่แตกต่างจากสินค้าอื่น จากนั้นจึงระบุภูมิภาคและอัตราภาษีที่จะใช้ภาษีที่กำหนดเอง

ขั้นตอน:

 1. สร้างคอลเลกชันโดยดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่สินค้า > คอลเลกชัน
  2. คลิกสร้างคอลเลกชันจากนั้นป้อนชื่อให้คอลเลกชัน
  3. ใต้ส่วนประเภทคอลเลกชัน ให้เลือกกำหนดเอง
  4. คลิกที่บันทึกคอลเลกชัน
 2. สร้างการกำหนดเองโดยดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. จากหน้า Shopify admin ให้ไปที่การตั้งค่า > ภาษี
  2. ในส่วน ภูมิภาคภาษี ให้คลิกที่ "แก้ไข" ด้านข้างชื่อประเทศที่เหมาะสม
  3. ในส่วน การกำหนดภาษีเอง ให้คลิกที่ เพิ่มภาษีที่กำหนดเองสำหรับสินค้า
  4. เลือกคอลเลกชัน
  5. เลือกภูมิภาคที่จะใช้ภาษีที่กำหนดเอง
  6. ป้อนอัตราภาษีสำหรับคอลเลกชันในภูมิภาคนั้น
  7. คลิกที่บันทึก

จัดการการคำนวณภาษีของคุณ

คุณสามารถจัดการการตั้งค่าต่างๆ ที่กำหนดว่าจะคำนวณภาษีในสินค้าของคุณอย่างไร ตัวอย่างเช่นคุณสามารถกำหนดว่าภาษีจะรวมอยู่ในราคาของคุณ จะเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าดิจิทัลหรือไม่และจะเก็บภาษีจากค่าจัดส่งหรือไม่ คุณจัดการการตั้งค่าเหล่านี้ได้ในหน้าการตั้งค่าภาษี ไปที่ การแทนที่และยกเว้นภาษี เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

ขั้นตอน:

 1. จากหน้า Shopify admin ให้ไปที่การตั้งค่า > ภาษี
 2. ในส่วนการคำนวณภาษีให้เลือกตัวเลือกที่สอดคล้อง
 3. คลิกที่บันทึก

การปัดเศษภาษี

ก่อนหน้านี้ Shopify จะปัดเศษภาษีที่ระดับใบแจ้งหนี้โดยคำนวณภาษีจากยอดรวมย่อยของคำสั่งซื้อ จากนั้นปัดเศษผลลัพธ์ หลังจากที่คุณอัปเดตการตั้งค่าเพื่อใช้คุณลักษณะภาษีของสหภาพยุโรป จำนวนภาษีจะถูกปัดเศษที่ระดับสินค้าเฉพาะรายการ ในกรณีนี้ มูลค่าภาษีทั้งหมดจะคำนวณโดยใช้อัตราภาษีกับแต่ละบรรทัดในคำสั่งปัดเศษผลลัพธ์ จากนั้นเพิ่มผลรวมย่อยเหล่านี้เข้าด้วยกันเพื่อให้ได้ยอดมูลค่ารวมของคำสั่งซื้อ

การปัดเศษภาษีในระดับสินค้าเฉพาะรายการจะช่วยเพิ่มการคำนวณอัตราภาษีที่แตกต่างกัน และทำให้การคำนวณภาษีสำหรับคำสั่งซื้อที่มีสินค้าที่ต้องเสียภาษีและไม่ต้องเสียภาษีได้ง่ายขึ้น

ตัวอย่าง

สมมติว่าลูกค้าทำการสั่งซื้อสินค้าที่แตกต่างกัน 42 รายการ แต่ละรายการมีราคา €14.99 และต้องคิดภาษี 13% ระบบจะคิดภาษีสินค้าเฉพาะรายการสำหรับสินค้าแต่ละรายการโดยคูณราคา (€14.99) ด้วยอัตราภาษี (0.13) ซึ่งจะได้ผลลัพธ์เป็น €1.9487

ก่อนหน้านี้ ระบบจะรวมภาษีของสินค้าแต่ละรายการจะเข้าด้วยกันและปัดเศษยอดรวม ในตัวอย่างนี้ ยอดรวมที่ได้จะเป็น €81.8454 ซึ่งจะปัดเศษเป็น €81.85

Shopify จะปัดเศษมูลค่าภาษีในระดับสินค้าแต่ละรายการ ซึ่งหมายความว่ามูลค่าภาษีสำหรับสินค้าแต่ละชิ้นจะถูกนำมาปัดเศษแยกกัน มูลค่าภาษี €1.9487 ของสินค้ารายการหนึ่งจะถูกปัดเศษเป็น €1.95 ซึ่งจะถูกรวมเข้าด้วยกันเพื่อคำนวนยอดรวม โดยในกรณีนี้ ยอดรวมภาษีจะเป็น €81.90

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี