ภาษีที่อิงจากการจดทะเบียนในสหภาพยุโรป

หากคุณใช้ Shopify ในการขายสินค้าในสหภาพยุโรปอยู่แล้ว คุณสามารถอัปเดตการตั้งค่าภาษีของสหภาพยุโรปให้แสดงการจดทะเบียนภาษีของคุณได้ การเปลี่ยนแปลงนี้จะไม่มีผลต่อการเรียกเก็บภาษีสินค้าของคุณ

เมื่อคุณอัปเดตการตั้งค่าภาษีของคุณ ระบบจะขอให้คุณระบุหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่ม หลังจากที่เพิ่มหมายเลขดังกล่าวแล้ว Shopify จะกำหนดอัตราภาษีซึ่งมีผลบังคับใช้ในพื้นที่ที่คุณลงทะเบียนไว้โดยอัตโนมัติ

ฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify สามารถช่วยคุณอัปเดตการตั้งค่าภาษีในส่วนผู้ดูแล Shopify ได้ แต่จะไม่สามารถให้คำแนะนำด้านกฎหมายเกี่ยวกับภาษีได้ หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าภาษีของคุณ ให้ติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify ในกรณีที่คุณต้องการความช่วยเหลือในการทำความเข้าใจภาระผูกพันด้านภาษีของคุณ โปรดติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีในพื้นที่ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี

ในหน้านี้

หมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มคืออะไร ฉันต้องมีหรือไม่

หมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VATIN) เป็นตัวระบุที่ใช้ในสหภาพยุโรป ซึ่งจะมอบให้คุณโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีของประเทศสมาชิกหลังจากที่คุณลงทะเบียนกับหน่วยงานเหล่านั้น โดยหมายเลขนี้จะออกโดยประเทศต่างๆ เพื่อให้ผู้ขายสามารถเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มได้

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าฉันต้องลงทะเบียนเพื่อเรียกเก็บภาษีหรือไม่

โดยทั่วไปแล้วหากคุณต้องการขายสินค้าไปยังประเทศอื่นๆ ในสหภาพยุโรปคุณจำเป็นต้องลงทะเบียนกับหน่วยงานจัดเก็บภาษีในประเทศของคุณเพื่อเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม

ฉันต้องลงทะเบียนสำหรับหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มในประเทศอื่นหรือไม่

แล้วแต่กรณี โดยคุณอาจต้องลงทะเบียนในภูมิภาคอื่นรวมถึงประเทศภูมิลำเนาของคุณหากยอดขายรวมในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปของคุณมีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่า 10,000 ยูโร หรือหากคุณมีสถานะทางธุรกิจที่สำคัญในประเทศนั้นๆ เช่น ตำแหน่งที่ตั้งสำหรับการขาย หรือศูนย์จัดการคำสั่งซื้อ

หากยอดขายในประเทศในสหภาพยุโรปอื่นๆ ของคุณเท่ากับหรือมากกว่า 10,000 ยูโร คุณสามารถลงทะเบียนแผน One-Stop Shop (OSS) ได้ แผน OSS ช่วยให้ผู้ขายสามารถเรียกเก็บและโอนภาษีมูลค่าเพิ่มของการขายในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปทั้งหมดแทนการลงทะเบียนสำหรับแต่ละประเทศสมาชิกทีละรายการ คุณสามารถใช้ OSS ได้ก็ต่อเมื่อร้านค้าของคุณใช้ภาษีตามการลงทะเบียนเท่านั้น หากคุณยังไม่ได้อัปเดตการตั้งค่าเพื่อใช้งานภาษีตามการลงทะเบียน ให้อัปเดตอัตราภาษีของคุณด้วยตนเองโดยใช้อัตราภาษีตามตำแหน่งที่ตั้ง

หากคุณมีตัวตนอย่างมีนัยสำคัญในประเทศ คุณควรติดต่อหน่วยงานด้านภาษีของประเทศนั้นเพื่อยืนยันว่าคุณจำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อเก็บภาษีหรือไม่ คุณมีความรับผิดชอบที่จะต้องพิจารณาว่าธุรกิจของคุณขายสินค้าเกินขีดจำกัดด้านระยะทางในการขายหรือไม่

ฉันต้องเรียกเก็บอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มในระดับใด

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2021 เป็นต้นไป ขีดจำกัดในการขายทางไกลสำหรับแต่ละประเทศจะไม่นำมาใช้อีกต่อไป โดยทั้งสหภาพยุโรปจะใช้ขีดจำกัดในการขายทางไกลที่ 10,000 ยูโรเพียงอย่างเดียวแทน

 • สำหรับลูกค้าในประเทศภูมิลำเนาของคุณ จะมีการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มตามอัตราท้องถิ่นของคุณ
 • สำหรับลูกค้าในประเทศใน EU นอกเหนือจากประเทศของคุณ อัตราภาษีจะขึ้นกับว่ารายการของคุณเกินขีดกำจัดการลงทะเบียนหรือไม่
  • หากยอดขายสินค้าไปยังประเทศสมาชิกอื่นๆ ในสหภาพยุโรปมีมูลค่ารวมน้อยกว่า 10,000 EUR คุณสามารถเลือกที่จะเรียกเก็บภาษีภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราของประเทศแม่ของคุณสำหรับประเทศอื่นๆ ในสหภาพยุโรปและโอนภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับรัฐบาลในประเทศแม่ของคุณได้ หากคุณเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราของประเทศแม่ของคุณสำหรับการขายสินค้าในสหภาพยุโรปทั้งหมด คุณอาจต้องยื่นคำร้องขอรับการยกเว้นสำหรับธุรกิจขนาดเล็กกับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่ของคุณ หากคุณไม่แน่ใจว่าคุณต้องยื่นคำร้องหรือไม่ ให้ปรึกษากับหน่วยงานด้านภาษีหรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่
  • หากยอดขายรวมของคุณในประเทศสมาชิกอื่นๆ ในสหภาพยุโรปมีมูลค่าเทียบเท่าหรือมากกว่า 10,000 ยูโร ให้คุณเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราตำแหน่งที่ตั้งของลูกค้าสำหรับการขายในประเทศอื่นๆ ทั้งหมด

ฉันจะลงทะเบียนเพื่อเรียกเก็บภาษีในประเทศในสหภาพยุโรปได้อย่างไร

หากยอดขายในประเทศในสหภาพยุโรปอื่นๆ ของคุณเท่ากับหรือมากกว่า 10,000 ยูโร คุณสามารถลงทะเบียนแผน One-Stop Shop (OSS) ได้ แผน OSS ช่วยให้ผู้ขายสามารถเรียกเก็บและโอนภาษีมูลค่าเพิ่มของการขายในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปทั้งหมดแทนการลงทะเบียนสำหรับแต่ละประเทศสมาชิกทีละรายการ คุณสามารถใช้ OSS ได้ก็ต่อเมื่อร้านค้าของคุณใช้ภาษีตามการลงทะเบียนเท่านั้น หากคุณยังไม่ได้อัปเดตการตั้งค่าเพื่อใช้งานภาษีตามการลงทะเบียน ให้อัปเดตอัตราภาษีของคุณด้วยตนเองโดยใช้อัตราภาษีตามตำแหน่งที่ตั้ง

หากคุณต้องลงทะเบียนเพื่อเรียกเก็บภาษีในบางประเทศในสหภาพยุโรปโดยเฉพาะ คุณสามารถติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีของประเทศนั้นๆได้

หลังจากที่คุณลงทะเบียนแล้ว ให้เพิ่มหมายเลขจดทะเบียนภาษีในหน้าภาษีและอากร

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > ภาษีและอากร
 2. ในส่วนประเทศ/ภูมิภาค ให้คลิก “สหภาพยุโรป
 3. ในส่วนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการขายภายในสหภาพยุโรป ให้คลิก “เพิ่มประเทศ
 4. เลือกประเทศที่คุณได้ลงทะเบียนไว้
 5. ในส่วน หมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ป้อนหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มของคุณ
 6. คลิก “เพิ่มประเทศ
 7. ตัวเลือกเสริม: หากต้องการเพิ่มภูมิภาคและหมายเลขบัญชีผู้ใช้ ให้คลิกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม

คุณสามารถลบหรือเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนหรือหมายเลขบัญชีของคุณได้โดยใช้ปุ่ม ... ถัดจากชื่อประเทศและหมายเลขบัญชีในส่วน การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ฉันจะสามารถกำหนดการตั้งค่าภาษีเองได้หรือไม่

ใช่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบของการกำหนดภาษีเองของสหภาพยุโรปเมื่อคุณอัปเดต ให้ดูที่ การกำหนดภาษีเอง

ฉันสามารถไปเพื่อขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมได้จากที่ใด

ฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify สามารถช่วยเหลือคุณเกี่ยวกับวิธีเปลี่ยนการตั้งค่า แต่ไม่สามารถให้คำแนะนำได้ว่าคุณควรเปลี่ยนการตั้งค่าหรือไม่ หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการตัดสินใจว่าคุณควรลงทะเบียนกับประเทศสมาชิกด้านภาษีมูลค่าเพิ่มและเรียกเก็บภาษีจากลูกค้าของคุณหรือไม่ แหล่งข้อมูลที่ดีที่สุดของคุณคือผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ เช่น นักบัญชี หรือที่ปรึกษาทางการเงิน นอกจากนี้คุณยังสามารถติดต่อหน่วยงานด้านภาษีของแต่ละประเทศได้โดยตรง

ฉันต้องทราบอะไรเกี่ยวกับ Brexit บ้าง

หากคุณขายสินค้าให้แก่ลูกค้าในสหราชอาณาจักร วิธีที่ดีที่สุดในการเรียนรู้ว่า Brexit มีผลอย่างไรต่อธุรกิจของคุณคือการติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่ สำหรับข้อมูลในขั้นต้น กฎหมายต่อไปนี้คือกฎหมายใหม่บางข้อที่มีผลบังคับใช้กับผู้ขายที่ทำการขายสินค้าให้แก่ลูกค้าในสหราชอาณาจักร:

 • การขายสินค้าจากนอกสหราชอาณาจักรให้แก่ลูกค้าภายในสหราชอาณาจักรได้กลายเป็นการนำเข้า (การรับสินค้าจากนอกประเทศหรือสหภาพศุลกากรเข้ามาในประเทศหรือสหภาพศุลกากร) แทนที่จะเป็นการซื้อ (การรับสินค้าจากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปหนึ่งเข้ามายังอีกประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป)
 • คุณอาจต้องมีหมายเลข EORI สำหรับสหราชอาณาจักร
 • กฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่มของสหราชอาณาจักรซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2021 ส่งผลให้เกิดข้อกำหนดทางภาษีมูลค่าเพิ่มใหม่สำหรับการขายที่มีมูลค่าเท่ากับหรือน้อยกว่า 135 ปอนด์สเตอร์ลิง
  • คุณจำเป็นต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในสหราชอาณาจักร หากต้องการขายสินค้าราคาเท่ากับหรือน้อยกว่า 135 ปอนด์สเตอร์ลิง โดยในกรณีนี้ จะมีการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มที่ระบบขายหน้าร้าน และผู้ขายจะเป็นผู้โอนเงินภาษี หากคุณใช้ภาษีตามการลงทะเบียนและได้ทำการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในสหราชอาณาจักร จะมีการปรับใช้ภาษีมูลค่าเพิ่มกับการขายสินค้าของคุณให้ลูกค้าในสหราชอาณาจักร
  • สำหรับการขายสินค้าราคามากกว่า 135 ปอนด์สเตอร์ลิง คุณอาจไม่จำเป็นต้องเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มที่ระบบขายหน้าร้าน โดยในกรณีนี้ ผู้นำเข้าจะเป็นผู้โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มและอากร หากคุณใช้ภาษีตามการลงทะเบียนและได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในสหราชอาณาจักร จะไม่มีการปรับใช้ภาษีมูลค่าเพิ่มกับการขายสินค้าของคุณให้ลูกค้าในสหราชอาณาจักร ซึ่งคุณสามารถเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรจากลูกค้าของคุณในขณะที่ทำการขายได้หากคุณต้องการ จากนั้น ให้มอบเงินเหล่านี้แก่ผู้จัดส่งหรือผู้นำเข้าโดยใช้ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง หรือคุณจะส่งคำสั่งซื้อโดยไม่ต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรก็ได้ และลูกค้าของคุณจะต้องชำระเงินเพิ่มเติมในขณะที่มีการส่งมอบ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการภาษีมูลค่าเพิ่มและอากร

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบของ Brexit ต่อธุรกิจของคุณ

หลังจากที่ฉันอัปเดตการตั้งค่าภาษีของฉันแล้ว ทำไมจำนวนภาษีจึงแตกต่างจากในใบสั่งซื้อของลูกค้าก่อนหน้านี้

ในคำสั่งซื้อบางรายการ คุณอาจสังเกตเห็นความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยในมูลค่าภาษีรวมของคุณหลังจากที่คุณได้อัปเดตการตั้งค่าภาษีของคุณแล้ว ความคลาดเคลื่อนนี้เกิดขึ้นจากการปัดเศษมูลค่าภาษีในระดับสินค้าแต่ละรายการแทนที่จะเป็นระดับใบแจ้งหนี้ คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคำนวณการปัดเศษได้ใน การตั้งค่าภาษีของสหภาพยุโรป

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี