ฟีเจอร์ภาษีใหม่ของสหภาพยุโรป

หมายเหตุ: คู่มือนี้มีไว้สำหรับผู้ขายที่ขายในสหภาพยุโรป คุณมีหน้าที่ปรึกษากับหน่วยงานด้านภาษีในพื้นที่หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเรียกเก็บอัตราภาษีกับลูกค้าของคุณตามจำนวนที่ถูกต้อง และเพื่อยืนยันว่าคุณยื่นและชำระภาษีอย่างถูกต้อง

หากคุณใช้ Shopify ในการขายสินค้าในสหภาพยุโรปอยู่แล้ว คุณสามารถอัปเดตการตั้งค่าภาษีของสหภาพยุโรปเพื่อแสดงการลงทะเบียนภาษีของคุณได้ การเปลี่ยนแปลงนี้จะไม่มีผลต่อการเรียกเก็บภาษีในร้านค้าของคุณ

เมื่อคุณอัปเดตการตั้งค่าภาษีของคุณ ระบบจะขอให้คุณระบุหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่ม หลังจากที่เพิ่มหมายเลขดังกล่าวแล้ว Shopify จะกำหนดอัตราภาษีซึ่งมีผลบังคับใช้ในพื้นที่ที่คุณลงทะเบียนไว้โดยอัตโนมัติ

ฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify สามารถช่วยคุณอัปเดตการตั้งค่าภาษีในส่วน Shopify admin ได้ แต่จะไม่สามารถให้คำแนะนำด้านภาษีตามกฎหมาย หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าภาษีของคุณ ให้ ติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify ในกรณีที่คุณต้องการความช่วยเหลือในการทำความเข้าใจภาระผูกพันด้านภาษี โปรดติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีในพื้นที่ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี

หมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มคืออะไร ฉันต้องมีหรือไม่

หมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VATIN) เป็นตัวระบุที่ใช้ในสหภาพยุโรป ซึ่งจะมอบให้คุณโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีของประเทศสมาชิกหลังจากที่คุณลงทะเบียนกับหน่วยงานเหล่านั้น หมายเลขนี้จะออกโดยประเทศต่างๆ เพื่อเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าฉันต้องลงทะเบียนเพื่อเรียกเก็บภาษีหรือไม่

โดยทั่วไปแล้วหากคุณต้องการขายสินค้าไปยังประเทศอื่นๆ ในสหภาพยุโรปคุณจำเป็นต้องลงทะเบียนกับหน่วยงานจัดเก็บภาษีในประเทศของคุณเพื่อเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม

ฉันต้องลงทะเบียนสำหรับหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มในประเทศอื่นหรือไม่

แล้วแต่กรณี โดยคุณอาจต้องลงทะเบียนในภูมิภาคอื่นรวมถึงประเทศต้นทางของคุณหากยอดขายของคุณเกินขีดจำกัดในประเทศอื่นในสหภาพยุโรปหรือหากคุณทำธุรกิจเป็นปริมาณมากอยู่ที่นั่น ขีดจำกัดนี้อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

หากคุณมีตัวตนอย่างมีนัยสำคัญในประเทศ คุณควรติดต่อหน่วยงานด้านภาษีเพื่อยืนยันว่าคุณจำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อเก็บภาษีหรือไม่ เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะพิจารณาว่าธุรกิจของคุณค้าขายเกินขีดจำกัดด้านระยะทางในการขายหรือไม่

ฉันต้องเรียกเก็บอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มในระดับใด

อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่คุณเรียกเก็บจะมาจากตำแหน่งที่ตั้งของลูกค้าของคุณ

 • สำหรับลูกค้าในประเทศภูมิลำเนาของคุณ จะมีการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มตามอัตราท้องถิ่นของคุณ
 • สำหรับลูกค้าในประเทศใน EU นอกเหนือจากประเทศของคุณ อัตราภาษีจะขึ้นกับว่ารายการของคุณเกินขีดกำจัดการลงทะเบียนหรือไม่ - หากไม่เกินขีดจำกัด จะเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยอัตราท้องถิ่นของคุณ
  • หากเกินขีดจำกัด จะเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยอัตราของประเทศของลูกค้าของคุณ คุณต้องลงทะเบียนรับหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับประเทศเป้าหมายจึงจะสามารถเรียกเก็บภาษีด้วยอัตราของประเทศนั้น ๆ ได้

ฉันจะลงทะเบียนเพื่อเรียกเก็บภาษีในประเทศในสหภาพยุโรปได้อย่างไร

หากคุณจำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อเรียกเก็บภาษีในประเทศในสหภาพยุโรป คุณสามารถติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีของประเทศนั้นๆ ได้

หลังจากที่คุณได้ลงทะเบียนแล้ว ให้เพิ่มหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มของคุณในหน้า ภาษี

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่ การตั้งค่า > ภาษี
 2. ในส่วน ภูมิภาคภาษี ด้านข้างของ สหภาพยุโรป ให้คลิกที่ "ตั้งค่า"
 3. ในส่วน การลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้คลิกที่ "เพิ่มการลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม"
 4. เลือกประเทศที่คุณได้ลงทะเบียนไว้
 5. ในส่วน หมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ป้อนหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มของคุณ
 6. ให้คลิกที่ "เพิ่มการลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม"
 7. (ไม่บังคับ) เพิ่มภูมิภาคและหมายเลขบัญชีเพิ่มเติม ให้คลิกที่ "เพิ่มการลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม"

คุณสามารถลบหรือเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนหรือหมายเลขบัญชีของคุณได้โดยใช้ปุ่ม ... ถัดจากชื่อประเทศและหมายเลขบัญชีในส่วน การลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ฉันจะสามารถกำหนดการตั้งค่าภาษีเองได้หรือไม่

ใช่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบของการกำหนดภาษีเองของสหภาพยุโรปเมื่อคุณอัปเดต ให้ดูที่ การกำหนดภาษีเอง

ฉันสามารถไปเพื่อขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมได้จากที่ใด

ฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify สามารถช่วยเหลือคุณเกี่ยวกับ วิธี เปลี่ยนการตั้งค่า แต่ไม่สามารถให้คำแนะนำได้ว่าคุณควรเปลี่ยนการตั้งค่า หรือไม่ หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการตัดสินใจว่าคุณควรลงทะเบียนกับประเทศสมาชิกด้านภาษีมูลค่าเพิ่มและเรียกเก็บภาษีจากลูกค้าของคุณหรือไม่ แหล่งข้อมูลที่ดีที่สุดของคุณคือผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ เช่น นักบัญชี หรือที่ปรึกษาทางการเงิน นอกจากนี้คุณยังสามารถติดต่อหน่วยงานด้านภาษีของแต่ละประเทศได้โดยตรง

หลังจากที่ฉันอัปเดตการตั้งค่าภาษีของฉันแล้ว ทำไมจำนวนภาษีจึงแตกต่างจากในใบสั่งซื้อของลูกค้าก่อนหน้านี้

ในคำสั่งซื้อบางรายการ คุณอาจสังเกตเห็นความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยในมูลค่าภาษีรวมของคุณหลังจากที่คุณได้อัปเดตการตั้งค่าภาษีของคุณแล้ว ความคลาดเคลื่อนนี้เกิดขึ้นจากการปัดเศษมูลค่าภาษีในระดับสินค้าแต่ละรายการแทนที่จะเป็นระดับใบแจ้งหนี้ คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคำนวณการปัดเศษได้ใน การตั้งค่าภาษีของสหภาพยุโรป

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี