Registreringsbaserte skatter i EU

Hvis du allerede bruker Shopify til å selge i EU kan du oppdatere skatteinnstillingene for EU slik at de reflekterer skatteregistreringene dine. Denne endringen påvirker ikke hvordan skatter belastes på produktene dine.

Når du oppdaterer skatteinnstillingene dine blir du bedt om å oppgi et MVA-nummer. Når dette er lagt til vil Shopify automatisk sette skattesatsene som gjelder i de områdene du er registrert for.

Shopify-brukerstøtte kan hjelpe deg med å oppdatere skatteinnstillingene i Shopify-administrator, men kan ikke yte juridisk skatterådgivning. Hvis du trenger hjelp med å endre skatteinnstillinger, kan du kontakte Shopify-brukerstøtte. Hvis du trenger hjelp med å forstå skatteforpliktelsene dine, må du kontakte lokale skattemyndigheter eller en skatteadvokat.

Hva er et MVA-nummer? Trenger jeg et?

Et MVA-nummer, også kalt et identifikasjonsnummer for omsetningsavgift (VATIN), er en identifikator som brukes i EU. Det tildeles deg av skattemyndighetene i et medlemsland når du registrerer deg hos dem. Dette nummeret utstedes av land for at forhandlere kan belaste merverdiavgift.

Hvordan kan jeg vite om jeg må registrere meg for å belaste skatter?

Hvis du har tenkt å selge til andre land i EU, må du vanligvis registrere deg hos skattemyndighetene i ditt eget land for å belaste mva.

Må jeg registrere meg for et MVA-nummer i andre land?

Det kommer an på. Det kan være at du må registrere deg i en annen region i tillegg til hjemlandet ditt hvis dine kombinerte salg til andre medlemsland i EU tilsvarer eller overstiger 10 000 EUR totalt, eller hvis du har en betydelig bedriftstilstedeværelse der, som et utsalgssted eller et oppfyllingssenter.

Hvis salgene dine til andre EU-land tilsvarer eller overstiger 10 000 EUR, kan du registrere deg for One-Stop Shop (OSS)-programmet. OSS-programmet lar forhandlere samle inn og innbetale MVA for salg i alle EU-medlemsland, i stedet for å registrere seg i hvert enkelt medlemsland individuelt. Du kan bare bruke OSS hvis butikken din bruker registreringsbaserte avgifter. Hvis du ikke har oppdatert innstillingene dine til å bruke registreringsbaserte avgifter, må du oppdatere skattesatsene manuelt ved å bruke lokasjonsbaserte skattesatser.

Hvis du har en betydelig tilstedeværelse i et land, bør du kontakte skattemyndighetene i dette landet for å bekrefte om du må registrere deg for å samle inn skatter. Det er ditt ansvar å finne ut om bedriften din overstiger grensen for avstandssalg.

Hvilken MVA-sats skal jeg belaste?

Fra 1. juli 2021 gjelder ikke avstandssalgsgrenser for individuelle land lenger. I stedet gjelder én enkelt avstandssalgsgrense på 10 000 EUR for hele EU.

 • For kunder i hjemlandet ditt blir det belastet lokal MVA-sats.
 • For kunder i EU-land utenfor ditt eget vil satsen avgjøres av hvorvidt du overstiger grensen for registrering.
  • Hvis dine kombinerte salg til alle andre EU-medlemsland er under 10 000 EUR totalt, kan du velge å belaste MVA-satsen for ditt hjemland til andre EU-land, og innbetale MVA til myndighetene i ditt hjemland. Hvis du velger å belaste hjemlandets MVA-sats for alle EU-salg, kan det være at du må søke om unntaket for mikrobedrifter hos lokale skattemyndigheter. Hvis du er usikker på om du må søke, må du snakke med lokale skattemyndigheter eller en skatteekspert.
  • Hvis de kombinerte salgene dine til andre medlemsland i EU tilsvarer eller er større enn 10 000 EUR totalt, belaster du MVA-satsen i kundens plassering for alle salg til andre land.

Hvordan registrerer jeg meg for å belaste skatter i et EU-land?

Hvis salgene dine til andre EU-land tilsvarer eller overstiger 10 000 EUR, kan du registrere deg for One-Stop Shop (OSS)-programmet. OSS-programmet lar forhandlere samle inn og innbetale MVA for salg i alle EU-medlemsland, i stedet for å registrere seg i hvert enkelt medlemsland individuelt. Du kan bare bruke OSS hvis butikken din bruker registreringsbaserte avgifter. Hvis du ikke har oppdatert innstillingene dine til å bruke registreringsbaserte avgifter, må du oppdatere skattesatsene manuelt ved å bruke lokasjonsbaserte skattesatser.

Hvis du må registrere deg for å belaste avgifter i et bestemt EU-land, kan du kontakte skattemyndighetene i det aktuelle landet.

Når du har registrert deg legger du til MVA-nummeret på siden Skatter og tollplikter.

Steg:

 1. Gå til Innstillinger > Skatter og tollplikter fra Shopify-administrator.
 2. Klikk EU i seksjonen Land/områder.
 3. Klikk Legg til land i seksjonen MVA på salg i EU.
 4. Velg et land du er registrert i.
 5. I MVA-nummer angir du MVA-nummeret ditt.
 6. Klikk Legg til land.
 7. Valgfritt: For å legge til flere regioner og kontonumre klikker du på Innhent MVA.

Du kan slette eller endre registreringene eller kontonumrene dine med ...-knappen ved siden av landets navn og kontonummer i Skatteregistreringer-seksjonen.

Vil jeg kunne overstyre avgiftsinnstillingene?

Ja. Ja. For mer informasjon om hvordan endrede skattesatser i EU påvirkes når du oppdaterer, kan du se Endre skattesatser.

Hvor kan jeg gå for å få mer hjelp?

Shopify-brukerstøtte kan hjelpe deg med hvordan du endrer innstillingene, men kan ikke rådgi deg om hvorvidt du bør endre innstillingene. Hvis du trenger hjelp til å avgjøre om du må registrere deg hos MVA-medlemsland og belaste kundene dine skatter, er den beste ressursen en lokal ekspert, som en regnskapsfører eller økonomisk rådgiver. Du kan også kontakte de enkelte landenes skattemyndigheter direkte.

Hva trenger jeg å vite om Brexit?

Hvis du selger til kunder i Storbritannia, får du best informasjon om hvordan Brexit påvirker din bedrift ved å ta kontakt med en lokal skattekonsulent. Som et utgangspunkt er det etterfølgende noen av de nye lovene som gjelder for forhandlere som selger til kunder i Storbritannia:

 • Salg av varer fra utenfor Storbritannia til kunder i Storbritannia har blitt importer (mottak av varer inn i et land eller en tollunion fra utenfor landet eller tollunionen) og ikke anskaffelser (mottak av varer fra ett medlemsland i EU til et annet medlemsland i EU).
 • Det kan være at du trenger et britisk EORI-nummer.
 • Britiske MVA-lover som trådte i kraft 1. januar 2021 fører til nye MVA-krav for salg som tilsvarer eller er under 135 GBP.
  • Hvis salget av varer tilsvarer eller er mindre enn 135 GBP må du registrere deg for MVA i Storbritannia. I dette tilfellet samles MVA inn i salgsleddet, og betales inn av forhandleren. Hvis du bruker registreringsbaserte skatter og er MVA-registrert i Storbritannia, vil MVA bli lagt til salgene dine til kunder i Storbritannia.
  • Hvis salget av varer er over 135 GBP kan det være at du ikke trenger å samle inn MVA i salgsleddet. I dette tilfellet innbetales MVA og tollplikter av importøren. Hvis du bruker registreringsbaserte skatter og er MVA-registrert i Storbritannia, vil MVA ikke bli lagt til salgene dine til kunder i Storbritannia. Hvis du ønsker det kan du belaste kunden for MVA og tollplikter ved salgstidspunktet, og deretter oppgi disse midlene til transportøren eller importøren med en fraktetikett. Alternativt kan du sende bestillingene uten å belaste MVA og tollplikter, og kunden betaler tilleggskostnader ved levering. Finn ut mer om håndtering av MVA og tollplikter.

Finn ut mer om hvordan Brexit påvirker din bedrift.

Hvorfor er skattebeløpene ulike enn før på kundenes bestillinger etter at jeg har oppdatert skatteinnstillingene?

I noen bestillinger kan du oppleve et lite avvik i de totale avgiftsbeløpene etter at du har oppdatert skatteinnstillingene dine. Dette avviket skyldes at avgiftsbeløpene rundes av på varelinjenivå, i stedet for på fakturanivå. Du kan finne ut mer om avrundingsberegninger i Sette opp skatter for EU.

Relaterte koblinger

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis