Thuế theo đăng ký tại Liên minh châu Âu

Nếu bạn đang sử dụng Shopify để bán hàng tại Liên minh châu Âu, bạn có thể cập nhật cài đặt thuế Liên minh châu Âu để hiện đăng ký thuế. Thay đổi này không ảnh hưởng đến cách thu thuế đối với sản phẩm.

Khi cập nhật cài đặt thuế, bạn được yêu cầu cung cấp số thuế GTGT. Sau khi thêm số thuế, Shopify tự động đặt thuế suất áp dụng tại những khu vực bạn đã đăng ký.

Bộ phận hỗ trợ của Shopify có thể giúp bạn cập nhật cài đặt thuế trên trang quản trị Shopify, nhưng không thể đưa ra ý kiến tư vấn pháp lý về thuế. Nếu bạn cần hỗ trợ thay đổi cài đặt thuế, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify. Nếu bạn cần hỗ trợ tìm hiểu rõ nghĩa vụ thuế của mình, hãy liên hệ với cơ quan thuế địa phương hoặc chuyên gia về thuế.

Mã số thuế GTGT là gì? Tôi có cần mã số này không?

Số thuế GTGT, còn được gọi là mã số thuế giá trị gia tăng (VATIN), là mã nhận dạng được sử dụng tại Liên minh châu Âu. Mã số này được cơ quan thuế của quốc gia thành viên cấp cho bạn sau khi bạn đăng ký với họ. Các quốc gia cấp mã số này để cho phép thương nhân thu thuế giá trị gia tăng.

Làm cách nào để tôi biết mình có cần đăng ký thu thuế không?

Thông thường, nếu định bán hàng sang các quốc gia khác trong Liên minh Châu Âu, bạn cần đăng ký với cơ quan thuế tại quốc gia của bạn để thu thuế GTGT.

Tôi có phải đăng ký mã số thuế GTGT tại quốc gia khác không?

Tùy từng trường hợp. Bạn có thể cần đăng ký tại vùng khác cũng như quốc gia cư trú nếu tổng doanh thu gộp đối với các quốc gia thành viên khác của Liên minh châu Âu bằng hoặc lớn hơn 10.000 EUR, hoặc nếu bạn có sự hiện diện kinh doanh quan trọng tại đó, ví dụ như địa điểm bán hàng hoặc trung tâm xử lý đơn hàng.

Nếu doanh số của bạn đối với các quốc gia Liên minh châu Âu khác bằng hoặc lớn hơn 10.000 EUR, bạn có thể đăng ký quy tắc One-Stop Shop (OSS). Quy tắc OSS cho phép thương nhân thu và chuyển thuế GTGT đối với các giao dịch bán tại tất cả các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu thay vì đăng ký riêng đối với từng quốc gia thành viên. Bạn chỉ có thể sử dụng OSS nếu cửa hàng sử dụng thuế theo đăng ký. Nếu bạn chưa cập nhật cài đặt để sử dụng thuế theo đăng ký, hãy cập nhật thuế suất theo cách thủ công bằng cách sử dụng thuế suất theo địa điểm.

Nếu có bất kỳ sự hiện diện quan trọng nào tại một quốc gia, bạn nên liên hệ với cơ quan thuế tại quốc gia đó để xác nhận xem bạn có cần đăng ký để thu thuế hay không. Bạn có trách nhiệm xác định xem doanh nghiệp của mình có vượt quá ngưỡng bán hàng từ xa hay không.

Tôi cần thu thuế GTGT ở mức thuế suất nào?

Từ ngày 01 tháng 07 năm 2021, ngưỡng bán hàng từ xa dành cho từng quốc gia không còn áp dụng. Thay vào đó, chỉ áp dụng một ngưỡng bán hàng từ xa duy nhất là 10.000 EUR cho toàn bộ Liên minh châu Âu.

 • Khách hàng tại quốc gia cư trú của bạn sẽ phải chịu thuế suất GTGT của quốc gia bạn.
 • Đối với khách hàng tại các quốc gia Liên minh Châu Âu bên ngoài quốc gia của bạn, thuế suất được xác định dựa trên việc bạn có vượt quá ngưỡng đăng ký thuế hay không.
  • Nếu có tổng doanh thu gộp đối với tất cả quốc gia thành viên khác của Liên minh châu Âu dưới 10.000 EUR, bạn có thể chọn thu thuế suất GTGT của quốc gia cư trú tại các quốc gia Liên minh châu Âu khác và nộp thuế GTGT cho chính phủ của quốc gia cư trú. Nếu chọn thu thuế suất GTGT của quốc gia cư trú đối với tất cả các giao dịch bán tại Liên minh châu Âu, bạn có thể cần đăng ký miễn thuế dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ với cơ quan thuế địa phương. Nếu bạn không chắc mình cần đăng ký hay không, hãy tham khảo ý kiến của cơ quan thuế địa phương hoặc chuyên gia về thuế.
  • Nếu có tổng doanh thu gộp đối với các quốc gia thành viên khác của Liên minh châu Âu từ 10.000 EUR trở lên, bạn sẽ tính thuế suất GTGT tại địa điểm của khách hàng đối với tất cả giao dịch bán sang các quốc gia khác.

Làm cách nào để đăng ký thuế tại một quốc gia thuộc Liên minh châu Âu?

Nếu doanh số của bạn đối với các quốc gia Liên minh châu Âu khác bằng hoặc lớn hơn 10.000 EUR, bạn có thể đăng ký quy tắc One-Stop Shop (OSS). Quy tắc OSS cho phép thương nhân thu và chuyển thuế GTGT đối với các giao dịch bán tại tất cả các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu thay vì đăng ký riêng đối với từng quốc gia thành viên. Bạn chỉ có thể sử dụng OSS nếu cửa hàng sử dụng thuế theo đăng ký. Nếu bạn chưa cập nhật cài đặt để sử dụng thuế theo đăng ký, hãy cập nhật thuế suất theo cách thủ công bằng cách sử dụng thuế suất theo địa điểm.

Nếu cần đăng ký thu thuế tại một quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu, bạn có thể liên hệ với cơ quan thuế của quốc gia đó.

Sau khi đã đăng ký, thêm số thuế GTGT của bạn trên trang Thuế và thuế nhập khẩu.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thuế và thuế nhập khẩu.
 2. Trong mục Quốc gia/vùng, nhấp vào Liên minh châu Âu.
 3. Trong mục Thuế GTGT đối với các giao dịch bán trong Liên minh châu Âu, nhấp vào Thêm quốc gia.
 4. Chọn quốc gia nơi bạn đăng ký.
 5. Trong VAT number (số thuế GTGT), nhập số thuế GTGT của bạn.
 6. Nhấp vào Thêm quốc gia.
 7. Không bắt buộc: Để thêm vùng và số tài khoản, nhấp vào Collect VAT (Thu thuế GTGT).

Bạn có thể xóa hoặc thay đổi đăng ký hoặc số tài khoản bằng nút ... bên cạnh tên quốc gia và số tài khoản trong mục Tax registrations (Đăng ký thuế).

Tôi có thể ghi đè lên cài đặt thuế không?

Có. Để biết thêm thông tin về ảnh hưởng của ghi đè thuế tại Liên minh châu Âu khi bạn cập nhật, tham khảo Ghi đè thuế.

Tôi có thể tìm thêm sự trợ giúp ở đâu?

Bộ phận hỗ trợ của Shopify có thể giúp bạn tìm hiểu cách thay đổi cài đặt, nhưng không thể tư vấn cho bạn về việc có nên thay đổi cài đặt hay không. Nếu bạn cần hỗ trợ xác định xem có nên đăng ký với quốc gia thành viên thuế GTGT và thu thuế khách hàng không, nguồn hỗ trợ tốt nhất của bạn là chuyên gia địa phương như kế toán viên hoặc cố vấn tài chính. Bạn cũng có thể liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế tại từng quốc gia.

Tôi cần biết thông tin gì về Brexit?

Nếu bạn bán hàng cho khách hàng tại Vương quốc Anh, cách tốt nhất để nhận thông tin về tác động của Brexit tới hoạt động kinh doanh của bạn là liên hệ với chuyên gia về thuế tại địa phương. Để bắt đầu, một số luật mới được áp dụng cho thương nhân bán hàng cho khách hàng tại Vương quốc Anh bao gồm như sau:

 • Việc bán hàng từ bên ngoài Vương quốc Anh cho khách hàng trong Vương quốc Anh được coi là nhập khẩu (nhận hàng hóa vào một quốc gia hoặc liên minh áp thuế quan từ một quốc gia hoặc liên minh áp thuế quan khác) chứ không phải là tiếp nhận (nhận hàng hóa từ một quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu gửi đến quốc gia thành viên khác).
 • Có thể bạn sẽ cần mã số EORI của Vương quốc Anh.
 • Luật thuế GTGT của Vương quốc Anh có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2021 và đưa ra các yêu cầu thuế GTGT mới đối với doanh thu bán hàng từ 135 GBP trở xuống.
  • Nếu doanh thu bán hàng từ 135 GBP trở xuống, bạn phải đăng ký thuế GTGT tại Vương quốc Anh. Trong trường hợp này, thương nhân sẽ thu thuế GTGT tại điểm bán hàng và nộp thuế. Nếu bạn sử dụng thuế theo đăng ký và đã đăng ký thuế GTGT tại Vương quốc Anh, đơn bán hàng của bạn cho khách hàng tại Vương quốc Anh sẽ được áp thuế GTGT.
  • Nếu doanh thu bán hàng trên 135 GBP, bạn có thể không phải thu thuế GTGT tại điểm bán hàng. Trong trường hợp này, thuế GTGT và thuế nhập khẩu sẽ do đơn vị nhập khẩu nộp. Nếu bạn sử dụng thuế theo đăng ký và đã đăng ký thuế GTGT tại Vương quốc Anh, đơn bán hàng của bạn cho khách hàng tại Vương quốc Anh sẽ không bị áp thuế GTGT. Nếu muốn, bạn có thể thu của khách hàng thuế GTGT và thuế nhập khẩu khi bán hàng rồi gửi những khoản tiền này cho đơn vị vận chuyển hoặc đơn vị nhập khẩu bằng nhãn vận chuyển. Ngoài ra, bạn có thể gửi đơn hàng mà không cần thu thuế GTGT và thuế nhập khẩu, khách hàng sẽ thanh toán khoản tiền bổ sung khi nhận hàng. Tìm hiểu thêm về xử lý thuế GTGT và thuế nhập khẩu.

Tìm hiểu thêm về ảnh hưởng của Brexit tới doanh nghiệp của bạn.

Sau khi tôi cập nhật cài đặt thuế, tại sao các khoản thuế lại khác so với trước khi đưa vào đơn hàng của khách hàng?

Trong một số đơn hàng, bạn có thể thấy chênh lệch nhỏ trong tổng số tiền thuế sau khi cập nhật cài đặt thuế. Chênh lệch này do số tiền thuế được làm tròn theo mục hàng thay vì theo hóa đơn. Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách tính làm tròn trong Cài đặt thuế tại Liên minh châu Âu.

Liên kết có liên quan

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí