Tính năng thuế mới của Liên minh châu Âu

Lưu ý: Hướng dẫn này dành cho thương nhân bán hàng tại Liên minh châu Âu. Bạn chịu trách nhiệm tham khảo ý kiến cơ quan thuế địa phương hoặc chuyên gia về thuế để đảm bảo rằng bạn tính đúng thuế suất cho khách hàng và đảm bảo rằng bạn nộp và chuyển thuế một cách chính xác.

Nếu bạn đang sử dụng Shopify để bán hàng tại Liên minh châu Âu, bạn có thể cập nhật cài đặt thuế Liên minh châu Âu để hiện đăng ký thuế. Thay đổi này không ảnh hưởng đến cách thu thuế đối với cửa hàng.

Khi cập nhật cài đặt thuế, bạn được yêu cầu cung cấp số thuế GTGT. Sau khi thêm số thuế, Shopify tự động đặt thuế suất áp dụng tại những khu vực bạn đã đăng ký.

Bộ phận hỗ trợ của Shopify có thể giúp bạn cập nhật cài đặt thuế trong trang quản trị Shopify, nhưng không thể cung cấp tư vấn pháp lý về thuế. Nếu bạn cần hỗ trợ thay đổi cài đặt thuế, liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify. Nếu bạn cần hỗ trợ tìm hiểu rõ nghĩa vụ thuế của mình, liên hệ với cơ quan thuế địa phương hoặc chuyên gia về thuế.

Tôi có cần đăng ký để thu thuế tại một quốc gia thuộc Liên minh châu Âu không?

Tùy từng trường hợp. Nhìn chung, bạn có nghĩa vụ thu thuế tại bất kỳ quốc gia thành viên Liên minh châu Âu nào, nơi bạn bán hàng hóa hoặc dịch vụ chịu thuế. Để biết thêm thông tin, tham khảo Tài liệu tham khảo về thuế tại Liên minh châu Âu.

Số thuế GTGT là gì? Tôi có cần số này không?

Số thuế GTGT, còn được gọi là mã số thuế giá trị gia tăng (VATIN), là mã nhận dạng được sử dụng tại Liên minh châu Âu. Mã số này được cơ quan thuế của quốc gia thành viên cấp cho bạn sau khi bạn đăng ký với họ. Các quốc gia cấp mã số này để thu thuế giá trị gia tăng.

Làm cách nào để tôi biết mình có cần đăng ký thu thuế không?

Thông thường, bạn cần đăng ký với cơ quan thuế tại quốc gia của bạn để tính thuế GTGT nếu định bán hàng sang các quốc gia khác trong Liên minh châu Âu. Nếu có sự hiện diện kinh doanh quan trọng tại một quốc gia khác trong Liên minh châu Âu hoặc vượt ngưỡng doanh số nhất định đối với quốc gia đó, có thể bạn sẽ cần đăng ký tại quốc gia này. Quy định về ngưỡng này có thể khác nhau giữa các quốc gia.

Nếu có bất kỳ sự hiện diện quan trọng nào tại quốc gia, bạn nên liên hệ với cơ quan thuế để xác nhận xem bạn có cần đăng ký để thu thuế hay không. Để biết thêm chi tiết, xem Tài liệu tham khảo về thuế tại Liên minh châu Âu.

Làm cách nào để đăng ký thuế tại một quốc gia thuộc Liên minh châu Âu?

Nếu cần đăng ký thu thuế tại một quốc gia thuộc Liên minh châu Âu, bạn có thể liên hệ với cơ quan thuế của quốc gia đó.

Sau khi đã đăng ký, thêm số thuế GTGT của bạn trên trang Taxes (Thuế).

Các bước thực hiện:

  1. Trong trang quản trị Shopify, vào Settings (Cài đặt) > Taxes (Thuế).
  2. Trong mục Tax regions (Vùng đánh thuế), bên cạnh European Union (Liên minh châu Âu) , nhấp vào Set up (Thiết lập).
  3. Trong mục VAT registrations (Đăng ký thuế GTGT), nhấp vào Add VAT registration (Thêm đăng ký thuế GTGT).
  4. Chọn quốc gia nơi bạn đăng ký.
  5. Trong VAT number (số thuế GTGT), nhập số thuế GTGT của bạn.
  6. Nhấp vào Add VAT registration (Thêm đăng ký thuế GTGT).
  7. (Không bắt buộc) Thêm vùng và số tài khoản khác, nhấp vào Add VAT registration (Thêm đăng ký thuế GTGT).

Bạn có thể xóa hoặc thay đổi đăng ký hoặc số tài khoản bằng nút ... bên cạnh tên quốc gia và số tài khoản trong mục Tax registrations (Đăng ký thuế).

Tôi có thể ghi đè lên cài đặt thuế không?

Có. Để biết thêm thông tin về ảnh hưởng của ghi đè thuế tại Liên minh châu Âu khi bạn cập nhật, tham khảo Ghi đè thuế.

Tôi có thể tìm thêm sự trợ giúp ở đâu?

Bộ phận hỗ trợ của Shopify có thể giúp bạn tìm hiểu cách thay đổi cài đặt, nhưng không thể tư vấn cho bạn về việc có nên thay đổi cài đặt không. Nếu bạn cần hỗ trợ xác định xem bạn có nên đăng ký với quốc gia thành viên thuế GTGT và thu thuế khách hàng không, nguồn hỗ trợ tốt nhất là chuyên gia địa phương như kế toán viên hoặc cố vấn tài chính. Bạn cũng có thể liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế tại từng quốc gia.

Sau khi tôi cập nhật cài đặt thuế, tại sao các khoản thuế lại khác so với trước khi đưa vào đơn hàng của khách hàng?

Trong một số đơn hàng, bạn có thể thấy chênh lệch nhỏ trong tổng số tiền thuế sau khi cập nhật cài đặt thuế. Chênh lệch này do số tiền thuế được làm tròn theo mục hàng thay vì theo hóa đơn. Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách tính làm tròn trong Cài đặt thuế tại Liên minh châu Âu.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí