Thuế theo đăng ký tại Đức

Nếu bạn đang sử dụng Shopify để bán hàng tại Đức, bạn có thể cập nhật cài đặt thuế để thể hiện đăng ký thuế bằng cách thêm mã số thuế GTGT. Thay đổi này không ảnh hưởng đến cách thu thuế đối với sản phẩm.

Khi cập nhật cài đặt thuế, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp mã số thuế GTGT của doanh nghiệp. Sau khi bạn thêm mã số thuế GTGT, thuế suất được tự động đặt để áp dụng tại những khu vực bạn đã đăng ký.

Bộ phận hỗ trợ của Shopify có thể giúp bạn cập nhật cài đặt thuế trên trang quản trị Shopify, nhưng không thể đưa ra ý kiến tư vấn pháp lý về thuế. Nếu bạn cần hỗ trợ thay đổi cài đặt thuế, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify. Nếu bạn cần hỗ trợ tìm hiểu rõ nghĩa vụ thuế của mình, hãy liên hệ với cơ quan thuế địa phương hoặc chuyên gia về thuế.

Mã số thuế GTGT là gì? Tôi có cần mã số này không?

Mã số thuế GTGT, còn được gọi là mã số thuế giá trị gia tăng (VATIN), là mã nhận dạng được sử dụng tại Đức và Liên minh châu Âu. Mã số này được cơ quan thuế của quốc gia cấp cho bạn sau khi bạn đăng ký với họ. Các quốc gia cấp mã số này để cho phép thương nhân thu thuế giá trị gia tăng.

Làm thế nào để biết tôi có cần đăng ký thu thuế GTGT tại Đức hay không?

Bạn chịu trách nhiệm tham khảo ý kiến cơ quan thuế địa phương hoặc chuyên gia về thuế để đảm bảo rằng bạn tính đúng thuế suất cho khách hàng và đảm bảo rằng bạn nộp và chuyển thuế một cách chính xác.

Tôi có phải đăng ký số thuế GTGT tại quốc gia khác trong Liên minh châu Âu không?

Nếu định bán hàng cho các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu, bạn có thể sẽ phải đăng ký với cơ quan thuế tại những khu vực đó hoặc bạn có thể đăng ký One-Stop Shop. Quá trình đăng ký sẽ khác nhau tùy theo nơi bạn đặt trụ sở doanh nghiệp và nơi bạn bán hàng, cũng như theo yêu cầu của từng chính phủ. Bạn có trách nhiệm xác định nơi cần đăng ký thu thuế GTGT.

Nếu có bất kỳ sự hiện diện quan trọng nào tại một quốc gia, bạn nên liên hệ với cơ quan thuế tại quốc gia đó để xác nhận xem bạn có cần đăng ký để thu thuế hay không.

Làm cách nào để đăng ký số thuế GTGT?

 1. Lấy biểu mẫu "Fragebogen zur steuerlichen Erfassung" (Bảng câu hỏi đăng ký thuế): Bạn có thể lấy biểu mẫu này từ văn phòng thuế địa phương (Finanzamt) hoặc tải xuống biểu mẫu từ trang web của họ.
 2. Hoàn thành biểu mẫu: Điền thông tin cần thiết vào biểu mẫu, cung cấp chi tiết chính xác về doanh nghiệp của bạn như tên, địa chỉ và thông tin liên hệ.
 3. Thu thập tài liệu hỗ trợ: Những tài liệu này có thể bao gồm bằng chứng danh tính, bằng chứng địa chỉ, hồ sơ đăng ký kinh doanh và các giấy tờ liên quan khác.
 4. Gửi biểu mẫu: Đảm bảo rằng bạn đã thêm mọi thông tin, giấy tờ cần thiết, ký và ghi ngày vào biểu mẫu trước khi gửi cho văn phòng thuế có thẩm quyền.

Quá trình đăng ký thường mất khoảng 2 đến 6 tuần. Trong thời gian này, văn phòng thuế sẽ đánh giá đơn đăng ký của bạn và xác minh thông tin đã cung cấp. Họ có thể liên hệ với bạn nếu cần thêm giấy tờ hoặc có thêm thắc mắc.

Sau khi được phê duyệt đăng ký, bạn sẽ nhận được số thuế GTGT từ văn phòng thuế. Mã số này đóng vai trò thiết yếu để thu và báo cáo thuế GTGT đối với các giao dịch bán hàng của bạn tại Đức.

Quá trình đăng ký có thể bao gồm các yêu cầu hoặc bước bổ sung tùy vào hoàn cảnh cụ thể của doanh nghiệp. Bạn có trách nhiệm tham khảo ý kiến của chuyên gia thuế hoặc cơ quan thuế địa phương nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc cụ thể nào trong quá trình đăng ký.

Làm cách nào để đăng ký thuế tại một quốc gia thuộc Liên minh châu Âu?

Nếu cần đăng ký thu thuế tại một quốc gia thuộc Liên minh châu Âu, bạn có thể liên hệ với cơ quan thuế của quốc gia đó.

Sau khi đã đăng ký, thêm số thuế GTGT của bạn trên trang Taxes (Thuế).

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thuế và thuế nhập khẩu.
 2. Trong mục Quốc gia/vùng, nhấp vào Liên minh châu Âu.
 3. Trong mục Thuế GTGT đối với các giao dịch bán trong Liên minh châu ÂU, nhấp vào Thu thuế GTGT.
 4. Chọn quốc gia nơi bạn đăng ký.
 5. Trong VAT number (số thuế GTGT), nhập số thuế GTGT của bạn.
 6. Nhấp vào Collect VAT (Thu thuế GTGT).
 7. Không bắt buộc: Để thêm vùng và số tài khoản, nhấp vào Collect VAT (Thu thuế GTGT).

Bạn có thể xóa hoặc thay đổi đăng ký hoặc số tài khoản bằng nút ... bên cạnh tên quốc gia và số tài khoản trong mục Tax registrations (Đăng ký thuế).

Tôi có thể ghi đè lên cài đặt thuế không?

Có. Để biết thêm thông tin, tham khảo Thay đổi thuế và miễn thuế.

Tôi có thể tìm thêm sự trợ giúp ở đâu?

Bộ phận hỗ trợ của Shopify có thể giúp bạn tìm hiểu cách thay đổi cài đặt, nhưng không thể tư vấn cho bạn về việc có nên thay đổi cài đặt hay không. Nếu bạn cần hỗ trợ xác định xem có nên đăng ký với quốc gia thành viên thuế GTGT và thu thuế khách hàng không, nguồn hỗ trợ tốt nhất của bạn là chuyên gia địa phương như kế toán viên hoặc cố vấn tài chính. Bạn cũng có thể liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế tại từng quốc gia.

Tôi cần biết thông tin gì về bán hàng tại Liên minh châu Âu?

Nếu muốn thu thuế GTGT khi thanh toán, bạn cần đăng ký số thuế GTGT. Để giúp đơn giản hóa quá trình đăng ký số thuế GTGT, báo cáo doanh số và nộp thuế GTGT, Liên minh châu Âu đã giới thiệu quy tắc One-Stop Shop (OSS) cho thương nhân ở Liên minh châu Âu và quy tắc Import One-Stop Shop (IOSS) cho các thương nhân nhập khẩu vào EU. Nếu bạn không chắc chắn mình có nên đăng ký OSS hay không, hãy liên hệ với chuyên gia về thuế tại địa phương.

Sau khi nhận được mã số OSS, bạn cần thêm mã số này vào đăng ký thuế trên trang quản trị Shopify. Trước khi thêm mã số OSS vào đăng ký thuế, hãy đảm bảo bạn đã thiết lập hồ sơ vận chuyển cho Liên minh châu Âu.

Nếu bạn không thu thuế GTGT và thuế trong quá trình thanh toán, khách hàng sẽ thanh toán những khoản thuế này cho hãng vận chuyển khi giao hàng.

Thiết lập các khoản thuế

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thuế và thuế nhập khẩu.
 2. Trong mục Quốc gia/vùng, nhấp vào Liên minh châu Âu.
 3. Trên trang Thuế GTGT đối với các giao dịch bán trong Liên minh châu Âu, nhấp vào Thu thuế GTGT.
 4. Chọn cách bạn đăng ký thuế GTGT.

  • Nếu bạn đã đăng ký quy tắc OSS và dự định nộp duy nhất một tờ khai thuế GTGT cho tất cả các giao dịch bán hàng cho khách hàng tại các quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu, hãy chọn Đăng ký One-Stop Shop.
  • Nếu cửa hàng của bạn có doanh số hằng năm từ 10.000 EUR trở xuống và bạn dự định nộp duy nhất một tờ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế địa phương, hãy chọn Miễn thuế dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ. Bạn sẽ không được miễn thuế dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ nếu có nhiều đăng ký thuế GTGT.
  • Nếu bạn định nộp duy nhất một tờ khai thuế GTGT trực tiếp cho cơ quan thuế của các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu mà bạn gửi hàng đến, hãy chọn Đăng ký theo quốc gia.
 5. Nhấp vào Next (Tiếp).

 6. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Nếu bạn đã chọn đăng ký One-Stop Shop, hãy nhập mã số thuế GTGT của bạn từ quốc gia bạn đăng ký và nhấp vào Thu thuế GTGT. Nếu bạn cần thêm đăng ký thuế GTGT bổ sung, hãy nhấp vào Thêm quốc gia trên trang Thuế GTGT đối với các giao dịch bán trong Liên minh châu Âu.
  • Nếu bạn đã chọn Miễn thuế dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ, hãy nhập mã số thuế GTGT của bạn từ quốc gia cư trú của bạn và nhấp vào Thu thuế GTGT.
  • Nếu bạn đã chọn Đăng ký theo quốc gia, hãy nhập số thuế GTGT của bạn từ quốc gia bạn đăng ký và nhấp vào Thu thuế GTGT. Nếu bạn cần bổ sung đăng ký thuế GTGT, hãy nhấp vào Thêm quốc gia trên trang Thuế GTGT đối với các giao dịch bán trong Liên minh châu Âu.

Liên kết có liên quan

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí