Thuế Liên minh châu Âu

Lưu ý: Hướng dẫn này dành cho thương nhân bán hàng tại Liên minh châu Âu. Bạn chịu trách nhiệm tham khảo ý kiến cơ quan thuế địa phương hoặc chuyên gia về thuế để đảm bảo rằng bạn tính đúng thuế suất cho khách hàng và đảm bảo rằng bạn nộp và chuyển thuế một cách chính xác.

Kể từ tháng 8 năm 2020, phương thức thiết lập thuế Liên minh châu Âu đã thay đổi.

Nếu doanh nghiệp của bạn có trụ sở tại một quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu (EU) và bạn muốn bán hàng cho các quốc gia khác trong Liên minh châu Âu, bạn cần đăng ký mã số thuế giá trị gia tăng (GTGT) với địa phương. Số thuế GTGT sẽ cho phép bạn thu thuế GTGT của khách hàng tại Liên minh châu Âu, dựa trên vị trí của họ. Bạn có thể thiết lập ghi đè thuế cho sản phẩm có thuế suất đặc biệt.

Shopify giúp tự động hóa việc thu thuế, nhưng Shopify không nộp hoặc chuyển thuế giúp bạn. Khi bạn biết địa điểm bạn chịu trách nhiệm thu thuế, bạn có thể làm theo hướng dẫn này để đảm bảo bạn đã định cấu hình cửa hàng Shopify để thu đúng mức thuế suất.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí