Ứng dụng thuế

Bạn có thể dùng ứng dụng thuế của bên thứ ba để quản lý cách bạn tính thuế cho khách hàng thay vì sử dụng cài đặt thuế của Shopify. Tìm hiểu thêm về việc nhận quyền truy cập vào nền tảng thuế của Shopify và dùng ứng dụng thuế bên thứ ba.

Trước khi cài đặt ứng dụng thuế bên thứ ba, cân nhắc những điều sau:

  • Ứng dụng bên thứ ba yêu cầu bạn có tài khoản với nhà cung cấp dịch vụ thuế thì bạn mới có thể kích hoạt ứng dụng trên trang quản trị Shopify. Trước khi cài đặt ứng dụng thuế, hãy thiết lập tài khoản với dịch vụ cung cấp ứng dụng này và chuẩn bị thông tin đăng nhập sẵn sàng.
  • Ứng dụng thuế yêu cầu địa chỉ nơi gửi hàng hoàn chỉnh để tính thuế. Trước khi cài đặt ứng dụng thuế, xác minh rằng địa điểm của bạn có địa chỉ đầy đủ và hoàn chỉnh.
  • Nếu ứng dụng thuế tạm thời không khả dụng thì cài đặt thuế của bạn trên trang quản trị Shopify sẽ được dùng để cung cấp tính năng thu thuế dự phòng. Trước khi cài đặt ứng dụng thuế, đảm bảo rằng cài đặt thuế Shopify của bạn luôn được cập nhật mới nhất.
  • Nếu cửa hàng của bạn sử dụng B2B và có một công ty có thông tin thuế đã lưu thì thông tin này sẽ được chuyển cho nhà cung cấp ứng dụng thuế để tính toán miễn thuế.
  • Ứng dụng thuế cung cấp chức năng tính thuế bán hàng tại tất cả các quốc gia và khu vực, thay thế hầu hết các cài đặt trên trang quản trị Shopify. Tuy nhiên, một số cài đặt trên Shopify vẫn hoạt động khi bạn dùng ứng dụng thuế:

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí