Nhận hỗ trợ về ứng dụng

Shopify chỉ cung cấp hỗ trợ đối với ứng dụng do Shopify xây dựng. Phần lớn ứng dụng cho cửa hàng Shopify của bạn do các nhà phát triển bên thứ ba xây dựng, chứ không phải Shopify. Nếu bạn cần trợ giúp khi dùng một ứng dụng hoặc kênh bán hàng do nhà phát triển bên thứ ba xây dựng, hãy liên hệ trực tiếp với nhà phát triển.

Các ứng dụng đã cài đặt trên Cửa hàng ứng dụng Shopify

Nếu cần trợ giúp với ứng dụng đã tải xuống từ Cửa hàng ứng dụng Shopify, bạn có thể yêu cầu hỗ trợ theo một trong những cách sau:

  • từ nhà phát triển ứng dụng trong mục Ứng dụng và kênh bán hàng của trang quản trị Shopify
  • từ nhà phát triển ứng dụng trong menu Liên hệ bộ phận hỗ trợ trong Trung tâm trợ giúp
  • từ trang hồ sơ của ứng dụng trên Cửa hàng ứng dụng Shopify

Các bước thực hiện:

Tin nhắn của bạn được gửi trực tiếp đến nhà phát triển ứng dụng. Shopify liên hệ với bạn sau ba ngày để kiểm tra xem nhà phát triển ứng dụng có giúp giải quyết vấn đề của bạn hay không. Nếu chưa, Shopify sẽ thay mặt bạn liên hệ lại với họ.

Liên hệ với nhà phát triển ứng dụng qua Trung tâm trợ giúp

Bạn cũng có thể liên hệ với nhà phát triển ứng dụng thông qua mục Ứng dụng của menu Liên hệ bộ phận hỗ trợ trong Trung tâm trợ giúp. Nếu đã đăng nhập vào Trung tâm trợ giúp thì bạn có thể xem danh sách các ứng dụng đã cài đặt. Nếu ứng dụng bạn cần hỗ trợ là ứng dụng do nhà phát triển bên thứ ba xây dựng thì bạn có thể nhấp vào nút Nhận hỗ trợ để trực tiếp gửi tin nhắn cho nhà phát triển.

Liên hệ với nhà phát triển ứng dụng qua Cửa hàng ứng dụng

Bạn cũng có thể liên hệ với nhà phát triển ứng dụng trong mục Hỗ trợ trên trang hồ sơ của ứng dụng trên Cửa hàng ứng dụng Shopify. Nếu đã đăng nhập vào cửa hàng ứng dụng Shopify, bạn có thể nhấp vào nút Nhận hỗ trợ. Điều này cho phép bạn gửi trực tiếp tin nhắn cho nhà phát triển. Nếu chưa đăng nhập, bạn có thể sử dụng thông tin liên hệ trong mục Hỗ trợ để liên hệ với nhà phát triển.

Các ứng dụng đã cài đặt từ trang web của nhà phát triển

Nếu cần trợ giúp với ứng dụng đã tải xuống trực tiếp trên trang web của nhà phát triển, bạn có thể tìm thông tin liên hệ của nhà phát triển trên trang web bạn đã cài đặt ứng dụng. Shopify không cung cấp hỗ trợ cho các ứng dụng bạn tải xuống trực tiếp từ trang web của nhà phát triển.

Ứng dụng có API không được hỗ trợ

Một số ứng dụng bạn đang sử dụng trong cửa hàng có thể ngừng hoạt động vì những thay đổi đối với API của Shopify. Khi ứng dụng trong cửa hàng sử dụng API không được hỗ trợ, thông báo sẽ hiển thị trên trang quản trị Shopify. Bạn có thể quản lý các ứng dụng không được hỗ trợ bằng cách liên hệ với nhà phát triển ứng dụng hoặc tìm một ứng dụng mới trong Cửa hàng ứng dụng Shopify để thay thế. Tìm hiểu thêm về các ứng dụng không được hỗ trợ.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí