Nhận hỗ trợ về ứng dụng

Shopify chỉ cung cấp hỗ trợ đối với ứng dụng do Shopify xây dựng. Phần lớn ứng dụng cho cửa hàng Shopify của bạn do các nhà phát triển bên thứ ba xây dựng, chứ không phải Shopify. Nếu bạn cần trợ giúp về một ứng dụng hoặc kênh bán hàng do nhà phát triển bên thứ ba xây dựng, hãy liên hệ trực tiếp với nhà phát triển đó.

Các ứng dụng đã cài đặt trên Shopify App Store

Nếu cần trợ giúp về ứng dụng đã tải xuống từ Shopify App Store, bạn có thể yêu cầu hỗ trợ từ nhà phát triển ứng dụng theo một trong những cách sau:

Gửi tin nhắn cho nhà phát triển ứng dụng từ trang quản trị Shopify

Bạn có thể nhận hỗ trợ về các ứng dụng đã cài đặt từ mục Ứng dụng và kênh bán hàng trên trang quản trị Shopify. Nếu ứng dụng do Shopify phát triển, bạn sẽ được chuyển hướng đến Trung tâm trợ giúp của Shopify để được trợ giúp. Nếu ứng dụng do nhà phát triển bên thứ ba phát triển, bạn sẽ được nhắc nhập chi tiết sự cố, sau đó, thông tin này sẽ được gửi đến nhà phát triển.

Các bước thực hiện:

Nếu đã gửi tin nhắn thì tin nhắn của bạn sẽ được gửi trực tiếp đến nhà phát triển ứng dụng. Shopify liên hệ với bạn sau ba ngày để kiểm tra xem nhà phát triển ứng dụng có giúp giải quyết vấn đề của bạn hay không. Nếu chưa, Shopify sẽ thay mặt bạn liên hệ lại với họ.

Liên hệ với nhà phát triển ứng dụng từ Shopify App Store

Bạn có thể liên hệ với nhà phát triển ứng dụng trực tiếp từ Shopify App Store. Một số nhà phát triển có thêm phương thức liên hệ hoặc cổng hỗ trợ cụ thể hoặc có thể có tài liệu hỗ trợ riêng trong hồ sơ ứng dụng của họ trên Shopify App Store.

Các bước thực hiện:

Các ứng dụng đã cài đặt từ trang web của nhà phát triển

Nếu cần trợ giúp với ứng dụng đã tải xuống trực tiếp trên trang web của nhà phát triển, bạn có thể tìm thông tin liên hệ của nhà phát triển trên trang web bạn đã cài đặt ứng dụng. Shopify không cung cấp hỗ trợ cho các ứng dụng bạn tải xuống trực tiếp từ trang web của nhà phát triển.

Ứng dụng có API không được hỗ trợ

Nếu ứng dụng trên cửa hàng của bạn ngừng hoạt động vì những thay đổi đối với API của Shopify, bạn sẽ nhận được thông báo trên trang quản trị Shopify. Để quản lý ứng dụng không được hỗ trợ, liên hệ trực tiếp với nhà phát triển ứng dụng hoặc tìm ứng dụng mới trong Shopify App Store để thay thế ứng dụng không được hỗ trợ.

Chia sẻ nhật ký hàm

Một số nhà phát triển sử dụng Shopify Functions để xây dựng và tùy chỉnh ứng dụng.

Các ứng dụng sử dụng Shopify Functions có mục Chia sẻ nhật ký hàm trong cài đặt ứng dụng trong Cài đặt cửa hàng của trang quản trị Shopify. Nếu cần trợ giúp về một ứng dụng trong cửa hàng sử dụng Shopify Functions, bạn có thể chia sẻ nhật ký để giúp nhà phát triển ứng dụng khắc phục sự cố.

Nhật ký hàm được chia sẻ chứa hoạt động hàm của ứng dụng trong khoảng thời gian 24 giờ qua. Tùy thuộc vào chức năng và quyền truy cập của ứng dụng, nhật ký có thể chứa thông tin nhận dạng cá nhân nhạy cảm. Ví dụ: Nhật ký hàm có thể bao gồm những thông tin nhận dạng cá nhân sau đây:

  • tên khách hàng
  • số điện thoại của khách hàng
  • địa chỉ giao hàng

Chỉ chia sẻ nhật ký với nhà phát triển mà bạn tin tưởng.

Các bước thực hiện:

  1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

  2. Chạm vào tên ứng dụng bạn cần trợ giúp.

  3. Trong mục Chia sẻ nhật ký hàm, nhấp vào Chia sẻ nhật ký.

  4. Trong cửa sổ hộp tương tác, nhấp vào Chia sẻ nhật ký để gửi nhật ký. Hoạt động của ứng dụng trong 24 giờ qua sẽ được chia sẻ trực tiếp với nhà phát triển ứng dụng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí