Ứng dụng do Shopify phát triển

Ứng dụng do Shopify phát triển thường miễn phí và được Shopify hỗ trợ. Ứng dụng do nhà phát triển bên thứ ba phát triển có thể có một khoản phí đi kèm và được nhà phát triển bên thứ ba hỗ trợ.

Bạn có thể tải xuống ứng dụng của Shopify từ Shopify App Store.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí