Gỡ cài đặt ứng dụng

Bạn có thể sử dụng trang Ứng dụng và kênh bán hàng trong Shopify để gỡ cài đặt ứng dụng, cài đặt lại ứng dụng bạn đã gỡ cài đặt trước đó và xem toàn bộ lịch sử cài đặt của ứng dụng.

Gỡ cài đặt ứng dụng

Bạn có thể gỡ cài đặt ứng dụng khỏi cửa hàng trên trang Ứng dụng và kênh bán hàng thuộc trang quản trị Shopify.

Bước:

Nếu ứng dụng bạn đã xóa yêu cầu thực hiện một số bước gỡ cài đặt bổ sung thì bạn có thể liên hệ với nhà phát triển ứng dụng bằng cách truy cập Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng > Nhận hỗ trợ trên trang quản trị Shopify.

Xem xét các gợi ý về việc gỡ cài đặt ứng dụng

Một số ứng dụng bạn đã cài đặt có thể hiển thị thông báo Ít dùng nhất. Thông báo này nêu bật các ứng dụng mà có thể bạn không thường xuyên sử dụng và cung cấp tùy chọn gỡ cài đặt các ứng dụng đó để đảm bảo bạn chỉ quản lý những ứng dụng cần thiết.

Bạn có thể xem xét các gợi ý về việc gỡ cài đặt trên trang Giới thiệu của ứng dụng.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.
 2. Nhấp vào ứng dụng bạn muốn xem.
 3. Để xóa ứng dụng khỏi cửa hàng, nhấp vào Gỡ cài đặt ứng dụng. Hoặc bạn có thể nhấp vào Tôi đang dùng ứng dụng này để bỏ qua thông báo.

Xem các ứng dụng đã gỡ cài đặt khỏi cửa hàng

Bạn có thể xem cả ứng dụng đã cài đặt và ứng dụng đã gỡ cài đặt trong cửa hàng trên trang Ứng dụng và kênh bán hàng của Shopify.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.
 2. Chọn tab Đã gỡ cài đặt để xem các ứng dụng đã gỡ cài đặt.

Xem và cài đặt lại các ứng dụng đã từng gỡ cài đặt

Trang Giới thiệu của ứng dụng đã gỡ cài đặt cho bạn xem các chi tiết cơ bản về ứng dụng đó và thực hiện các thao tác sau:

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.
 2. Chọn tab Đã gỡ cài đặt để xem các ứng dụng đã gỡ cài đặt trong cửa hàng của bạn.
 3. Nhấp vào ứng dụng bạn muốn xem.

Nếu ứng dụng đáp ứng yêu cầu về khả năng tương thích với cửa hàng Shopify thì nút Cài đặt hiển thị ở góc trên bên phải.

Xem lịch sử cài đặt hoặc gỡ cài đặt của ứng dụng

Bạn có thể xem lịch sử cài đặt và gỡ cài đặt của ứng dụng trên trang quản trị Shopify qua trang Giới thiệu của ứng dụng.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.
 2. Chọn tab Đã cài đặt hoặc Đã gỡ cài đặt để xem các ứng dụng đã cài đặt hoặc gỡ cài đặt trong cửa hàng của bạn.
 3. Nhấp vào tên ứng dụng mà bạn muốn xem.
 4. Truy cập mục Lịch sử ứng dụng trên trang Giới thiệu của ứng dụng để xem các sự kiện cài đặt hoặc gỡ cài đặt.
 5. Không bắt buộc: Nhấp vào sự kiện trong dòng thời gian lịch sử ứng dụng để xem thêm thông tin chi tiết có sẵn như lý do gỡ cài đặt, mô tả sự kiện gỡ cài đặt và nhân viên đã thao tác.

Đối với ứng dụng có lịch sử gồm hơn 3 sự kiện cài đặt hoặc gỡ cài đặt, liên kết Xem tất cả sẽ hiển thị bên trên dòng thời gian lịch sử, cho phép bạn truy cập vào dòng thời gian đầy đủ của sự kiện.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí