Chọn ứng dụng

Shopify App Store có hàng nghìn ứng dụng để giúp bạn xây dựng doanh nghiệp. Khi chọn một ứng dụng cho cửa hàng, hãy bắt đầu bằng cách tự đặt cho mình những câu hỏi:

  • Cửa hàng của tôi cần ngoài các tính năng cốt lõi của Shopify?
  • Điều gì sẽ làm tăng doanh số (ví dụ: SEO, tiếp thị, bán hàng doanh số cửa hàng theo lịch trình)?
  • Điều gì sẽ giúp quản lý cửa hàng trở nên dễ dàng hơn (ví dụ: In nhãn vận chuyển hàng loạt)?
  • Tôi muốn chi tiêu bao nhiêu tiền cho các ứng dụng?

Đánh giá ứng dụng

Đánh giá từ các thương nhân khác là một trong những cách tốt nhất để thẩm định xem ứng dụng có phù hợp với doanh nghiệp của bạn hay không. Xếp hạng sao cung cấp thông tin chuyên sâu về cảm nhận của thương nhân đối với trải nghiệm tổng thể của ứng dụng. Thứ hạng là mức trung bình theo trọng số, ưu tiên các đánh giá gần đây và giúp đảm bảo thứ hạng phản ánh phiên bản mới nhất của ứng dụng. Tóm tắt đánh giá do Shopify Magic cung cấp có sẵn cho một số ứng dụng nhất định trong Shopify App Store. Những tóm tắt này có nội dung từ các trang đánh giá và có định dạng dễ đọc.

Shopify trì hoãn việc đăng từng đánh giá một chút để hệ thống phát hiện tự động của chúng tôi có thể phát hiện và chặn các đánh giá không đáp ứng chính sách của chúng tôi. Chỉ thương nhân Shopify đang hoạt động trên Shopify (không sử dụng gói dùng thử) và đã cài đặt ứng dụng này (hoặc mới gỡ cài đặt gần đây) mới có thể để lại đánh giá. Thương nhân chỉ có thể để lại một đánh giá cho mỗi ứng dụng. Nếu muốn thay đổi đánh giá hiện tại, thương nhân có thể chỉnh sửa đánh giá đó.

Nếu bạn bắt gặp đánh giá giả, bị mua chuộc hoặc không tuân thủ, bạn có thể báo cáo vi phạm.

Cước phí ứng dụng

Ứng dụng trả phí có phí hằng tháng, phí một lần hoặc phí mỗi lần bạn sử dụng. Hầu hết các ứng dụng trả phí cũng cung cấp gói cơ bản miễn phí hoặc thời gian dùng thử miễn phí để bạn có thể thử ứng dụng trước khi mua. Bạn có thể xem lại thông tin chi tiết về giá của ứng dụng bằng cách nhấp vào ứng dụng và cuộn xuống mục Giá.

Hầu hết các ứng dụng do Shopify tạo ra đều miễn phí.

Khả năng tương thích của ứng dụng

Không phải ứng dụng nào cũng được xây dựng để hoạt động trong mọi cửa hàng. Một số ứng dụng được thiết kế cho những cài đặt cửa hàng cụ thể. Để giúp bạn không cài đặt nhầm những ứng dụng không hoạt động trong cửa hàng của mình, nhà phát triển ứng dụng có thể đặt yêu cầu cài đặt đối với ứng dụng của họ.

Nếu cài đặt của cửa hàng không đáp ứng được yêu cầu về cài đặt của ứng dụng thì ứng dụng sẽ được đánh dấu là Không tương thích trong Shopify App Store. Trên trang hồ sơ ứng dụng của ứng dụng không tương thích, bạn có thể xem yêu cầu về cài đặt nào không đáp ứng được cài đặt của cửa hàng. Bạn không thể cài đặt ứng dụng khi chưa thay đổi các cài đặt đó.

Nếu ứng dụng bạn đã cài đặt không tương thích với cửa hàng, bạn sẽ nhận được thông báo ứng dụng trong trang quản trị Shopify giải thích cài đặt nào của cửa hàng không tương thích với ứng dụng.

Yêu cầu cài đặt đi liền với những cài đặt cửa hàng khó thay đổi như địa điểm kinh doanh hoặc quốc gia bạn gửi hàng đến. Trong phần lớn trường hợp, bạn nên tìm ứng dụng thay thế phù hợp với cửa hàng, trừ khi bạn có ý định thay đổi thiết lập doanh nghiệp của mình.

Yêu cầu cài đặt

Có 5 loại yêu cầu cài đặt mà ứng dụng có thể có:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí