Chọn ứng dụng

Cửa hàng ứng dụng Shopify có hàng nghìn ứng dụng để giúp bạn xây dựng doanh nghiệp. Khi chọn một ứng dụng cho cửa hàng, hãy bắt đầu bằng cách tự đặt cho mình những câu hỏi:

  • Cửa hàng của tôi cần ngoài các tính năng cốt lõi của Shopify?
  • Điều gì sẽ làm tăng doanh số (ví dụ: SEO, tiếp thị, bán hàng doanh số cửa hàng theo lịch trình)?
  • Điều gì sẽ giúp quản lý cửa hàng trở nên dễ dàng hơn (ví dụ: In nhãn vận chuyển hàng loạt)?
  • Tôi muốn chi tiêu bao nhiêu tiền cho các ứng dụng?

Đánh giá ứng dụng

Để xem người khác phản hồi về ứng dụng như thế nào, bạn có thể đọc đánh giá ứng dụng và xem đánh giá tổng quan bằng sao. Đánh giá tổng quan là bình quân gia quyền ưu tiên những đánh giá gần đây, để đánh giá đó đại diện tốt hơn cho phiên bản mới nhất của ứng dụng. Shopify cũng áp dụng các biện pháp để xóa hoặc không đăng các bài đánh giá sai lệch và giả mạo.

Cước phí ứng dụng

Ứng dụng trả phí có phí hằng tháng, phí một lần hoặc phí mỗi lần bạn sử dụng. Hầu hết các ứng dụng trả phí cũng cung cấp gói cơ bản miễn phí hoặc thời gian dùng thử miễn phí để bạn có thể thử ứng dụng trước khi mua. Bạn có thể xem lại thông tin chi tiết về giá của ứng dụng bằng cách nhấp vào ứng dụng và cuộn xuống mục Giá.

Hầu hết các ứng dụng do Shopify tạo ra đều miễn phí.

Khả năng tương thích của ứng dụng

Không phải ứng dụng nào cũng được xây dựng để hoạt động trong mọi cửa hàng. Một số ứng dụng được thiết kế cho những cài đặt cửa hàng cụ thể. Để giúp bạn không cài đặt nhầm những ứng dụng không hoạt động trong cửa hàng của mình, nhà phát triển ứng dụng có thể đặt yêu cầu cài đặt đối với ứng dụng của họ.

Nếu cài đặt của cửa hàng không đáp ứng được yêu cầu về cài đặt của ứng dụng thì ứng dụng sẽ được đánh dấu là Không tương thích trong Cửa hàng ứng dụng Shopify. Trên trang hồ sơ ứng dụng của ứng dụng không tương thích, bạn có thể xem yêu cầu về cài đặt nào không đáp ứng được cài đặt của cửa hàng. Bạn không thể cài đặt ứng dụng khi chưa thay đổi các cài đặt đó.

Nếu ứng dụng bạn đã cài đặt không tương thích với cửa hàng, bạn sẽ nhận được thông báo ứng dụng trong trang quản trị Shopify giải thích cài đặt nào của cửa hàng không tương thích với ứng dụng.

Yêu cầu cài đặt đi liền với những cài đặt cửa hàng khó thay đổi như địa điểm kinh doanh hoặc quốc gia bạn gửi hàng đến. Trong phần lớn trường hợp, bạn nên tìm ứng dụng thay thế phù hợp với cửa hàng, trừ khi bạn có ý định thay đổi thiết lập doanh nghiệp của mình.

Yêu cầu cài đặt

Có 5 loại yêu cầu cài đặt mà ứng dụng có thể có:

  • Điểm bán hàng: Ứng dụng hỗ trợ cửa hàng có kênh Shopify Point of Sale.

  • Quốc gia vận chuyển: Ứng dụng hỗ trợ cửa hàng vận chuyển đến ít nhất một trong những quốc gia được chỉ định. Các quốc gia bạn gửi hàng được thiết lập theo khu vực vận chuyển.

  • Đơn vị tiền tệ: Ứng dụng hỗ trợ cửa hàng bán bằng ít nhất một trong những đơn vị tiền tệ mà ứng dụng hỗ trợ.

  • Địa chỉ doanh nghiệp: Ứng dụng hỗ trợ cửa hàng có địa chỉ doanh nghiệp chính tại quốc gia mà ứng dụng hỗ trợ.

  • Cửa hàng trực tuyến: Ứng dụng hỗ trợ cửa hàng có kênh Cửa hàng trực tuyến.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí