Thay đổi đơn vị tiền tệ của cửa hàng

Bạn có thể thay đổi đơn vị tiền tệ mặc định hiển thị trên cửa hàng với khách hàng, ngay cả khi đó không phải đơn vị tiền tệ địa phương của bạn. Điều này giúp bạn chiều lòng phân khúc khách hàng lớn nhất hoặc nhắm mục tiêu vào thị trường mà bạn kỳ vọng sẽ bán được nhiều hàng hơn. Việc thay đổi đơn vị tiền tệ của cửa hàng có thể gây ra ảnh hưởng về pháp lý và các tác động khác mà bạn cần cân nhắc.

Cân nhắc pháp lý và thuế

Trước khi thay đổi đơn vị tiền tệ của cửa hàng, bạn cần xem xét mọi hệ quả về pháp lý hoặc thuế có thể xảy ra liên quan đến việc bán hàng bằng đơn vị tiền tệ khác so với đơn vị tiền tệ của quốc gia nơi bạn đặt cửa hàng. Đảm bảo rằng các khoản thuế của bạn được thiết lập chính xác và liên hệ với cơ quan thuế địa phương hoặc kế toán thuế để đảm bảo rằng việc thay đổi đơn vị tiền tệ không yêu cầu bất kỳ thay đổi nào đối với các khoản thuế bạn đã thiết lập. Trao đổi với chuyên gia pháp lý để đảm bảo rằng không có hệ quả pháp lý nào khi thay đổi đơn vị tiền tệ của cửa hàng.

Tác động từ việc thay đổi đơn vị tiền tệ của cửa hàng

Trước khi thay đổi đơn vị tiền tệ của cửa hàng, hãy xem xét những tác động của thay đổi này đối với cửa hàng, cụ thể như sau:

 • Đơn vị tiền tệ của giá sản phẩm và mức chiết khấu sẽ tự động cập nhật, nhưng không phải số tiền. Ví dụ: Nếu bạn đổi từ USD thành CAD thì sản phẩm đã được đăng tải là 20 USD giờ sẽ được đăng tải là 20 CAD.
 • Số tiền và đơn vị tiền tệ của phí vận chuyển không tự động cập nhật.
 • Thẻ quà tặng có số dư chưa trả bằng đơn vị tiền tệ cũ sẽ không còn hoạt động.
 • Ứng dụng yêu cầu đơn vị tiền tệ khác với đơn vị tiền tệ mới sẽ không hoạt động sau khi thay đổi đơn vị tiền tệ.
 • Việc thay đổi đơn vị tiền tệ của cửa hàng có thể ảnh hưởng đến báo cáo của bạn do biến động về tỷ giá tiền tệ và chu kỳ cập nhật báo cáo.
 • Việc thay đổi đơn vị tiền tệ của cửa hàng có thể ảnh hưởng đến các đơn hàng có khoản thanh toán đang chờ xử lý.
 • Các khoản hoàn tiền xử lý sau khi thay đổi đơn vị tiền tệ cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi thay đổi này do sự chênh lệch về giá trị.
 • Nếu bạn sử dụng nhà cung cấp dịch vụ thanh toán khác Shopify Payments thì các đơn vị tiền tệ của tất cả các thị trường sẽ cập nhật để khớp với đơn vị tiền tệ mới. Tìm hiểu thêm về những thay đổi đối với thị trường chính khi bạn thay đổi đơn vị tiền tệ của cửa hàng.
 • Nếu bạn sử dụng Paypal Express thì đơn vị tiền tệ mới có thể không được hỗ trợ.

Hoàn tất các thao tác sau để có thể thay đổi đơn vị tiền tệ của cửa hàng:

 1. Nếu cửa hàng của bạn đã kích hoạt PayPal Express, đảm bảo rằng PayPal hỗ trợ đơn vị tiền tệ mới của cửa hàng. Nếu PayPal không hỗ trợ đơn vị tiền tệ mới, bạn cần hủy kích hoạt cổng thanh toán trước khi chuyển đổi hoặc cân nhắc sử dụng đơn vị tiền tệ được hỗ trợ.
 2. Xử lý mọi khoản thanh toán đang chờ xử lý để có thể thay đổi đơn vị tiền tệ của cửa hàng.
 3. Xem lại các ứng dụng để đảm bảo tương thích với đơn vị tiền tệ mới. Nếu bạn không chắc chắn liệu ứng dụng có tiếp tục hoạt động hay không sau khi thay đổi đơn vị tiền tệ của cửa hàng, hãy liên hệ với nhà phát triển ứng dụng để được giải thích. Ứng dụng do Shopify xây dựng sẽ tiếp tục hoạt động với đơn vị tiền tệ mới.

Thay đổi đơn vị tiền tệ của cửa hàng

Đơn vị tiền tệ của cửa hàng là đơn vị tiền tệ được sử dụng trên trang quản trị Shopify. Đây là đơn vị tiền tệ bạn dùng để định giá cho sản phẩm và sử dụng trong báo cáo. Chỉ chủ cửa hàng mới có thể thay đổi đơn vị tiền tệ của cửa hàng.

Bạn có thể xem và thay đổi đơn vị tiền tệ của cửa hàng trong mục Đơn vị tiền tệ của cửa hàng trên trang cài đặt Chi tiết về cửa hàng. Trước khi thay đổi đơn vị tiền tệ của cửa hàng, hãy xem xét ảnh hưởng và những lưu ý về pháp lý liên quan đến thao tác này đối với cửa hàng của bạn.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Chi tiết cửa hàng.
 2. Trong mục Đơn vị tiền tệ của cửa hàng, nhấp vào ... và chọn Thay đổi đơn vị tiền tệ của cửa hàng.
 3. Chọn đơn vị tiền tệ mới của cửa hàng trong danh sách. Nếu không thể chọn đơn vị tiền tệ mới, bạn cần liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify để thay đổi đơn vị tiền tệ của cửa hàng.
 4. Nhấp vào Lưu.

Sau khi cập nhật đơn vị tiền tệ của cửa hàng, hãy xem lại và cập nhật các cài đặt cửa hàng sau:

 • Xem lại và cập nhật giá sản phẩm. Thông thường, giá trị của các đơn vị tiền tệ khác nhau thì không bằng nhau nên giá trị sản phẩm có thể sẽ thay đổi theo đơn vị tiền tệ mới, điều này có thể ảnh hưởng đến biên lợi nhuận của bạn.
 • Xem xét và điều chỉnh ưu đãi giảm giá để phù hợp với đơn vị tiền tệ mới của cửa hàng.
 • Xóa phí vận chuyển hiện có, sau đó thêm lại phí theo cách thủ công để hiển thị mức phí bằng đơn vị tiền tệ mới.
 • Phát hành thẻ quà tặng mới cho những khách hàng sở hữu thẻ quà tặng có số dư chưa trả.
 • Nếu bạn không sử dụng Shopify Payments, hãy cập nhật thị trường khi bạn thay đổi đơn vị tiền tệ của cửa hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí