Bán và nhận thanh toán bằng các đơn vị tiền tệ khác nhau

Đơn vị tiền tệ khách hàng sử dụng để thanh toán đơn hàng có thể khác với đơn vị tiền tệ quyết toán trên Shopify Payments. Do đó, đơn vị tiền tệ của cửa hàng có thể khác với đơn vị tiền tệ của tài khoản ngân hàng.

Giả sử cửa hàng của bạn ở Pháp, nhưng phần lớn khách hàng lại ở Hoa Kỳ. Nếu bạn bán hàng cho lượng lớn khách hàng là người Mỹ, hãy đặt đơn vị tiền tệ của cửa hàng thành Đô la Mỹ (USD). Đơn vị tiền tệ quyết toán của bạn sẽ là Euro (EUR). Tìm hiểu thêm về đơn vị tiền tệ quyết toán hiện có.

Tìm hiểu thêm về bán hàng bằng đơn vị tiền tệ địa phương với Shopify Markets.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí