Quản lý tiền quyết toán bằng nhiều đơn vị tiền tệ với Shopify Payments

Đối với cửa hàng có số lượng khách hàng trung thành lớn trên thị trường quốc tế, việc xử lý các khoản quyết toán bằng nhiều đơn vị tiền tệ có thể giúp bạn tối ưu hóa quy trình thanh toán. Trên trang này, bạn có thể thấy thông tin chi tiết về cách xử lý tiền quyết toán bằng nhiều đơn vị tiền tệ với Shopify Payments, bao gồm việc thêm nhiều tài khoản ngân hàng, tìm hiểu về phí quyết toán quốc tế và ảnh hưởng của việc bán hàng bằng nhiều đơn vị tiền tệ.

Tổng quan về việc nhận tiền quyết toán quốc tế

Khi bạn sử dụng Shopify Payments và chọn nhận tiền quyết toán bằng đơn vị tiền tệ khác với đơn vị tiền tệ địa phương, bạn sẽ phải trả phí quyết toán bằng đơn vị tiền tệ quốc tế. Mức phí này tùy thuộc vào gói Shopify cụ thể của bạn và bao gồm các chi phí liên quan đến quá trình chuyển đổi đơn vị tiền tệ. Tìm hiểu thêm về tỷ giá và phí chuyển đổi.

Thêm tài khoản ngân hàng để nhận tiền quyết toán quốc tế

Đối với các doanh nghiệp tại các khu vực như Canada, nơi thường dùng đồng CAD và USD, bạn có thể liên kết hai tài khoản ngân hàng để nhận tiền quyết toán bằng từng đơn vị tiền tệ. Bạn có thể thêm tài khoản ngân hàng để nhận tiền quyết toán bằng đơn vị tiền tệ quốc tế.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thanh toán.
 2. Trong mục Shopify Payments, nhấp vào Quản lý.
 3. Trong mục Quyết toán, nhấp vào Thêm trong phần Tài khoản quyết toán.
 4. Trong mục Quốc gia của ngân hàng, chọn quốc gia nơi bạn đăng ký tài khoản ngân hàng.
 5. Trong mục Thêm tài khoản ngân hàng, nhập số tài khoản ngân hàng của bạn.
 6. Trong mục Đơn vị tiền tệ quyết toán, chọn đơn vị tiền tệ cho tiền quyết toán bạn muốn nhận vào tài khoản ngân hàng.
 7. Nhấp vào Thêm tài khoản ngân hàng.

Đặt tài khoản ngân hàng mặc định để nhận tiền quyết toán

Sau khi thêm nhiều tài khoản ngân hàng, bạn cần đặt một tài khoản làm mặc định. Đây là tài khoản mà Shopify sẽ gửi khoản quyết toán cho bất kỳ đơn vị tiền tệ nào không khớp với tài khoản ngân hàng cụ thể. Nếu bạn không đặt tài khoản mặc định, tài khoản ngân hàng đầu tiên của bạn sẽ được xem là tài khoản mặc định để nhận tiền quyết toán.

Ví dụ: Giả sử bạn nhận quyết toán bằng đồng CAD vào tài khoản ngân hàng đầu tiên và nhận quyết toán bằng đồng USD vào tài khoản ngân hàng thứ hai, đồng thời bạn cũng đang bán hàng bằng đồng EUR. Nếu bạn nhận được đơn hàng bằng đồng EUR thì đồng EUR sẽ được quy đổi sang đơn vị tiền tệ của tài khoản ngân hàng mặc định, trong trường hợp này là CAD, và phí ngoại hối sẽ áp dụng.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thanh toán.
 2. Trong mục Shopify Payments, nhấp vào Quản lý.
 3. Trong mục Quyết toán, nhấp vào ... bên cạnh tài khoản ngân hàng bạn muốn đặt làm mặc định.
 4. Nhấp vào Đặt làm mặc định, sau đó nhấp vào Đặt làm mặc định.

Quản lý tiền quyết toán bằng nhiều đơn vị tiền tệ cho các doanh nghiệp tại Canada

Đối với các doanh nghiệp đang sử dụng gói Advanced Shopify hoặc Shopify Plus có trụ sở tại Canada, họ có thể quản lý tiền quyết toán bằng cả đồng CAD và USD bằng cách kết nối hai tài khoản ngân hàng riêng. Giao dịch của từng đơn vị tiền tệ sẽ được xử lý vào tài khoản ngân hàng tương ứng. Ví dụ: Đơn hàng bằng đồng CAD được định tuyến đến tài khoản ngân hàng bằng đồng CAD, còn đơn hàng bằng đồng USD được quyết toán vào tài khoản ngân hàng bằng đồng USD.

Đối với thương nhân tại Canada nhận quyết toán bằng USD trước ngày 24 tháng 05 năm 2023, nếu bạn chọn chỉ duy trì thiết lập hiện tại với các khoản quyết toán bằng USD thì phí quyết toán của bạn sẽ không có thay đổi. Tuy nhiên, nếu bạn quyết định thêm tài khoản ngân hàng thứ hai vào tài khoản Shopify Payments để nhận quyết toán bằng đồng CAD thì mọi khoản quyết toán nhận bằng đồng USD sẽ phải chịu phí thanh toán bằng đơn vị tiền tệ quốc tế.

Những lưu ý khi quyết toán bằng nhiều đơn vị tiền tệ tại Canada

Xem lại các thông tin chi tiết sau để tìm hiểu thêm về cách tiền bằng nhiều đơn vị tiền tệ:

 • Đơn vị tiền tệ được hỗ trợ: Mỗi đơn vị tiền tệ được hỗ trợ phải có một tài khoản ngân hàng riêng. Tài khoản ngân hàng bằng đồng CAD phải ở Canada, nhưng tài khoản ngân hàng bằng đồng USD thì có thể ở Canada hoặc Hoa Kỳ.
 • Xử lý đơn hàng bằng đơn vị tiền tệ không có tài khoản: Đơn hàng được đặt bằng đơn vị tiền tệ không có tài khoản quyết toán cụ thể sẽ được quy đổi thành đơn vị tiền tệ của tài khoản mặc định, có áp dụng phí chuyển đổi thích hợp.
 • Bao gồm phí ngoại hối: Khi đơn vị tiền tệ quyết toán trùng khớp đơn vị tiền tệ bạn dùng để bán hàng, khách hàng sẽ không cần trả phí chuyển đổi đơn vị tiền tệ. Bạn có thể chọn bao gồm hoặc loại trừ phí chuyển đổi đơn vị tiền tệ trong chiến lược định giá bằng cách sử dụng điều chỉnh giá cho nhiều thị trường.
 • Hoàn tiền bằng nhiều đơn vị tiền tệ: Khoản hoàn tiền được xử lý theo cách tương tự như các giao dịch khác. Tuy nhiên, phí giao dịch qua thẻ tín dụng sẽ không được trả lại. Tìm hiểu thêm về hoàn tiền đơn hàng.

Tìm hiểu về phí quyết toán bằng đơn vị tiền tệ quốc tế

Shopify thu phí quyết toán bằng đơn vị tiền tệ quốc tế để xử lý các khoản quyết toán bằng đơn vị tiền tệ khác với đơn vị tiền tệ địa phương. Khoản phí này sẽ áp dụng ngay cả khi cửa hàng của bạn chưa được thiết lập nhận tiền quyết toán bằng nhiều đơn vị tiền tệ. Mức phí khác nhau tùy theo gói Shopify của bạn:

 • Gói Shopify Plus: Tính phí quyết toán 1,25%.
 • Đối với tất cả gói Shopify khác: Bạn đều bị tính phí quyết toán 1,50%.

Ví dụ về cách tính phí quyết toán.

Nếu bạn sống tại Canada và nhận được khoản quyết toán 100 USD thì cách tính sẽ như sau:

100 USD payout - (2% Shopify Payments fee + 0.22 USD) - 1.25% international currency fee = 96.53 USD

Những lưu ý về pháp lý và tài chính

Trước khi tham gia bán hàng bằng nhiều đơn vị tiền tệ hoặc quản lý tiền quyết toán bằng nhiều đơn vị tiền tệ, bạn nên tham khảo ý kiến chuyên gia pháp lý hoặc chuyên gia về thuế để tìm hiểu mọi hệ quả tiềm ẩn liên quan đến thương mại quốc tế. Điều này đảm bảo bạn tuân thủ các luật và quy định hiện hành, đồng thời giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt về chiến lược bán hàng quốc tế.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí