Shop Cash

Shop Cash là phần thưởng dành cho một số khách hàng dùng ứng dụng Shop có địa chỉ thanh toán tại Hoa Kỳ. Những khách hàng này có thể kiếm được Shop Cash đối với đơn hàng đủ điều kiện được thanh toán bằng Shop Pay. Mặc dù khách hàng có thể kiếm Shop Cash từ cả ứng dụng Shop và cửa hàng trực tuyến, họ chỉ có thể quy đổi Shop Cash đối với các giao dịch mua đã thực hiện trong ứng dụng Shop hoặc trên trang web Shop.

Bạn không thể chọn không chấp nhận Shop Cash làm phương thức thanh toán.

Khách hàng có thể tìm hiểu thêm về Shop Cash bằng cách truy cập Trung tâm trợ giúp của Shop.

Nhận tiền thanh toán bằng Shop Cash

Khi khách hàng chọn dùng Shop Cash để thanh toán đơn hàng, Shop Cash sẽ được ưu tiên áp dụng và toàn bộ số dư chưa trả sẽ được thanh toán bằng Shop Pay.

Bạn nhận được tiền thanh toán cho các đơn hàng sử dụng Shop Cash làm phương thức thanh toán tương tự như khi bạn nhận được tiền thanh toán cho các đơn hàng Shop Pay. Khi bạn xem khoản quyết toán bao gồm Shop Cash, hình thức thanh toán sẽ hiển thị trên sao kê là Shop Cash Credit. Shopify cấp tiền cho Shop Cash và bạn không phải trả thêm khoản phí nào để chấp nhận Shop Cash ngoài phí quyết toán qua Shopify Payments được khấu trừ vào khoản quyết toán.

Các khoản quyết toán cho những giao dịch mua bằng Shop Cash được xử lý bốn lần mỗi ngày vào 12 giờ đêm, 6 giờ sáng, 12 giờ trưa và 6 giờ tối theo múi giờ miền Đông. Tùy thuộc vào số lượng đơn hàng Shop Cash được đặt kể từ lần xử lý gần nhất, mỗi giao dịch quyết toán bằng Tín dụng Shop Cash có thể chi trả cho một hoặc nhiều đơn hàng. Bạn có thể xem giao dịch quyết toán để truy cập toàn bộ bản kê chi tiết về đơn hàng liên quan đến Shop Cash.

Shop Cash cũng sẽ hiển thị dưới dạng phương thức thanh toán trong phân tích của Shopify như một phần của báo cáo tài chính.

Hoàn tiền đơn hàng đã thanh toán bằng Shop Cash

Khi bạn hoàn tiền toàn bộ đơn hàng đã được thực hiện bằng Shop Cash, trước hết, khoản hoàn tiền sẽ được chuyển vào thẻ mà khách hàng đã sử dụng với Shop Pay. Sau đó, toàn bộ số dư chưa trả sẽ được ghi có lại về cho khách hàng trong Shop Cash. Khách hàng có thể kiểm tra số dư Shop Cash trong ứng dụng Shop.

Ví dụ: Nếu khách hàng thanh toán cho đơn hàng trị giá 100 USD bằng 20 USD từ Shop Cash và 80 USD qua Shop Pay, họ sẽ được hoàn lại tối đa 80 USD vào phương thức thanh toán qua Shop Pay. Số tiền hoàn còn lại sẽ được ghi có lại về số dư Shop Cash.

Nếu hoàn tiền một phần đơn hàng có Shop Cash làm hình thức thanh toán, bạn có thể chọn số tiền hoàn lại được hoàn trả vào phương thức thanh toán Shop Pay, và số tiền được ghi có trở lại vào số dư Shop Cash của khách hàng.

Nếu bạn thực hiện giao dịch bán hàng bao gồm ưu đãi Shop Cash và khách hàng yêu cầu hoàn tiền, họ sẽ chỉ được hoàn lại số tiền Shop Cash ban đầu chứ không phải số tiền tăng lên.

Tìm hiểu cách hoàn tiền đơn hàng đã thực hiện bằng Shop Pay.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí