Nút thanh toán nhanh và thanh toán động

Tính năng thanh toán nhanh lưu thông tin thanh toán và vận chuyển của khách hàng để khách hàng quen có thể hoàn tất quá trình thanh toán đơn hàng một cách nhanh chóng. Khi khách hàng quay lại cửa hàng có phương thức thanh toán nhanh, thông tin của họ sẽ tự động được điền vào phần thanh toán.

Một số phương thức thanh toán nhanh có thể dùng nút thanh toán động trên trang sản phẩm. Bằng cách dùng nút thanh toán động, khách hàng có thể bỏ qua giỏ hàng và đến trực tiếp phần thanh toán từ trang sản phẩm với phương thức thanh toán nhanh đã chọn. Tìm hiểu cách thể hiện hiển thị nút thanh toán động tại cửa hàng của ban.

Bạn có thể kích hoạt nút thanh toán nhanh trên trang thanh toán Shopify cho Shop Pay và các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán khác có chung tùy chọn này như Apple Pay, Google Pay, Amazon Pay và PayPal. Để tìm hiểu thêm về tùy chọn thanh toán nhanh của PayPal, tham khảo Nhà cung cấp Paypal được hỗ trợ.

Trong mục này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí