Thanh toán nhanh và nút thanh toán nhanh

Tính năng thanh toán nhanh lưu thông tin thanh toán và vận chuyển của khách hàng để khách hàng quen có thể hoàn tất quá trình thanh toán đơn hàng một cách nhanh chóng. Khi khách hàng quay lại cửa hàng có phương thức thanh toán nhanh, thông tin của họ sẽ tự động được điền vào trang thanh toán.

Một số phương thức thanh toán nhanh có thể dùng nút thanh toán động trên trang sản phẩm. Bằng cách dùng nút thanh toán động, khách hàng có thể bỏ qua giỏ hàng và đến thẳng trang thanh toán từ trang sản phẩm với phương thức thanh toán nhanh đã chọn. Tìm hiểu cách hiển thị nút thanh toán động trên cửa hàng trực tuyến.

Bạn có thể bật nút thanh toán nhanh trên Shopify Checkout cho Shop Pay và các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán khác có tùy chọn này như Apple Pay, Google Pay, Amazon Pay và Paypal. Để tìm hiểu thêm về tùy chọn thanh toán nhanh của PayPal, hãy tham khảo phần Nhà cung cấp Paypal được hỗ trợ.

Để theo dõi doanh số từ phương thức thanh toán nhanh, bạn có thể xem báo cáo tài chính về thanh toán được lọc theo phương thức thanh toán.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí