Amazon Pay với Shopify Payments

Amazon Pay với Shopify Payments là phương thức nhanh, dễ dàng và đáng tin cậy để khách hàng yên tâm mua hàng tại cửa hàng trực tuyến bằng cách sử dụng thông tin thanh toán và vận chuyển đã lưu trong tài khoản Amazon của họ.

Bạn không phải trả phụ phí để sử dụng Amazon Pay với Shopify Payments và có thể quản lý đơn hàng được thực hiện bằng Amazon Pay qua trang quản trị Shopify. Tìm hiểu thêm về trang thanh toán an toàn từ Amazon Pay.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí