Kích hoạt Amazon Pay với Shopify Payments

Amazon Pay với Shopify Payments là phương thức nhanh, dễ dàng và đáng tin cậy để khách hàng yên tâm mua hàng tại cửa hàng trực tuyến bằng cách sử dụng thông tin thanh toán và vận chuyển đã lưu trong tài khoản Amazon của họ.

Bạn không phải trả phụ phí để sử dụng Amazon Pay với Shopify Payments và có thể quản lý đơn hàng được thực hiện bằng Amazon Pay qua trang quản trị Shopify. Tìm hiểu thêm về trang thanh toán an toàn từ Amazon Pay.

Tính đủ điều kiện

Để sử Amazon Pay với Shopify Payments, bạn cần ở Hoa Kỳ, bán hàng bằng đồng USD và đã kích hoạt Shopify Payments. Tham khảo thỏa thuận và chính sách khách hàng của Amazon để biết thêm thông tin về điều kiện hợp lệ.

Kích hoạt Amazon Pay với Shopify Payments

Nếu muốn bắt đầu sử dụng Amazon Pay, bạn có thể kích hoạt Amazon Pay thông qua Shopify Payments. Để sử dụng Amazon Pay với Shopify Payments, cửa hàng của bạn cần đáp ứng các tiêu chí sau:

Bước:

  1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thanh toán.
  2. Trong mục Shopify Payments, nhấp vào Quản lý.
  3. Chọn Amazon Pay trong mục .
  4. Nhấp vào Save (Lưu)

Sau khi bạn đồng ý cấp cho cửa hàng Shopify quyền truy cập vào tài khoản thương nhân Amazon Payments, Amazon Pay sẽ hiển thị là nhà cung cấp dịch vụ thanh toán đang hoạt động trong mục Shopify Payments.

Bạn không cần sử dụng tài khoản thương nhân Amazon Pay trên Amazon Seller Central quản lý giao dịch và báo cáo mới. Thay vào đó, tất cả giao dịch và báo cáo mới của Amazon Pay với Shopify Payments sẽ được quản lý trên trang quản trị Shopify và tuân theo định giá của Shopify Payments. Tìm hiểu thêm về Amazon Pay với Shopify Payments.

Tích hợp bên thứ ba của Amazon Pay

Tích hợp bên thứ ba của Amazon Pay không còn được hỗ trợ và không thể cài đặt nếu doanh nghiệp của bạn ở Hoa Kỳ.

Nếu cửa hàng không ở Hoa Kỳ thì bạn có thể cài đặt tích hợp bên thứ ba của Amazon Pay.

Tùy thuộc vào gói Shopify của cửa hàng và khu vực của bạn, nếu bạn đang sử dụng tích hợp bên thứ ba của Amazon Pay thì giao dịch được xử lý qua Amazon Pay có thể phải chịu phí giao dịch bên thứ ba. Mua bằng Prime không tương thích với tích hợp bên thứ ba của Amazon Pay.

Khi sử dụng tích hợp bên thứ ba, bạn sẽ được Amazon thanh toán thay vì thông qua Shopify Payments.

Tìm hiểu thêm về phí giao dịch bên thứ bacách nhận thanh toán. Để được Amazon hỗ trợ, tham khảo trung tâm trợ giúp Amazon Pay.

Hủy kích hoạt Amazon Pay với Shopify Payments

  1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thanh toán.
  2. Trong mục Shopify Payments, nhấp vào Quản lý.
  3. Trong mục , bỏ chọn Amazon Pay.
  4. Trong hộp thoại Hủy kích hoạt Amazon Pay, nhấp vào Hủy kích hoạt.
  5. Nhấp vào Save (Lưu).

Nhận thanh toán

Khi bạn kích hoạt Amazon Pay với Shopify Payments, tiền quyết toán cho các giao dịch Amazon Pay sẽ được trả qua Shopify Payments. Bạn sẽ không nhận được chi tiết quyết toán hoặc giao dịch từ Amazon nữa.

Sau khi thu hồi thanh toán cho đơn hàng đã đặt bằng Amazon Pay, bạn sẽ nhận được tiền thanh toán cho đơn hàng trong đợt quyết toán Shopify Payments tiếp theo. Bạn có thể xem một đợt quyết toán cụ thể để biết chi tiết từng giao dịch trong đợt quyết toán đó. Tìm hiểu thêm về nhận tiền thanh toán qua Quyết toán trên Shopify.

Để tìm chi tiết về phí xử lý mà Amazon Pay tính cho bạn, trên trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Payments.

Định giá

Sau khi kích hoạt Amazon Pay với Shopify Payments, thỏa thuận định giá hiện tại của Amazon Pay của bạn sẽ không còn áp dụng. Thay vào đó, tất cả giao dịch Amazon Pay đều tuân theo thỏa thuận định giá của Shopify Payments. Không có phụ phí đối với giao dịch Amazon Pay.

Trải nghiệm khách hàng

Sau khi bạn kích hoạt Amazon Pay, khách hàng đủ điều kiện có thể chọn Amazon Pay khi thanh toán. Theo mặc định, quá trình thanh toán được nhúng vào trang thanh toán để khách hàng có thể hoàn tất đơn hàng mà không phải rời khỏi cửa hàng trực tuyến.

Khách hàng chọn Amazon Pay có thể truy cập địa chỉ gửi hàng và thông tin thanh toán lưu trữ trong tài khoản Amazon để hoàn tất giao dịch mua bằng phương thức thanh toán nhanh. Địa chỉ thanh toán và vận chuyển sẽ được chia sẻ với Shopify. Tìm hiểu thêm về thanh toán nhanh.

Xử lý yêu cầu bồi thường

Amazon sẽ xử lý mọi yêu cầu bồi thường về đơn mua Amazon Pay đối với bảo đảm A đến Z. Nếu bạn nhận được email khiếu nại từ Amazon, bạn có bảy ngày để phản hồi trực tiếp email này hoặc hoàn tất biểu mẫu đại diện trên Amazon Seller Central với mọi bằng chứng hoặc thông tin bắt buộc. Bạn có thể đăng nhập vào Tài khoản Người bán Amazon để truy cập thông tin về khiếu nại.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí