Shop Pay Trả góp

Shop Pay cung cấp cho khách hàng tùy chọn thanh toán toàn bộ khi thanh toán hoặc chia đơn mua hàng thành 4 lần thanh toán trả góp không lãi suất bằng nhau cho các đơn hàng từ 50 USD đến 3.000 USD. Khách hàng không phải trả thêm phí, lãi suất hay phí nộp muộn.

Điểm tín dụng của khách hàng không bị ảnh hưởng nếu họ sử dụng Shop Pay Trả góp. Tuy nhiên, nếu khách hàng không thanh toán khoản trả góp hoặc thanh toán trễ, có thể họ sẽ không đủ điều kiện để mua hàng bằng Shop Pay Trả góp trong tương lai.

Khi khách hàng xem sản phẩm của bạn, thông tin sau về tiền Shop Pay Trả góp sẽ hiển thị:

 • Số tiền thanh toán trả góp theo tính toán.
 • Thông tin chi tiết cho khách hàng muốn tìm hiểu thêm về Shop Pay Trả góp.
 • Thông tin về tuân thủ và quy định mới nhất.

Shop Pay Trả góp cũng có thể cải thiện tỷ lệ chuyển đổi và giá trị đơn hàng trung bình bằng cách cho khách hàng biết rằng họ có thể thanh toán cho một số đơn hàng nhất định bằng 4 khoản trả góp.

Hoàn tiền đơn hàng đã đặt bằng Shop Pay Trả góp

Khi hoàn tiền đơn hàng đã đặt bằng Shop Pay Trả góp, bạn sẽ gửi lại khoản thanh toán cho khách hàng. Tuy nhiên, bạn sẽ không được hoàn phí giao dịch Shop Pay Trả góp khi bạn thực hiện hoàn tiền. Tìm hiểu thêm về tạo đơn hàng trả lại và hoàn tiền.

Trải nghiệm thanh toán cho khách hàng sử dụng dịch vụ trả góp của Shop Pay

Để sử dụng Shop Pay Trả góp, khách hàng cần thực hiện các bước sau:

 1. Khách hàng thêm mặt hàng vào giỏ hàng.
 2. Khách hàng thanh toán bằng Shop Pay.
 3. Khách hàng chọn dịch vụ trả góp của Shop Pay và chọn thanh toán cho đơn hàng của mình thành 4 khoản trả góp.

Sau khi chọn Dịch vụ trả góp của Shop Pay, khách hàng xem lại đơn mua và sẽ nhìn thấy một trong những tùy chọn sau:

 • Thực hiện khoản thanh toán đầu tiên khi thanh toán
 • Thực hiện khoản thanh toán đầu tiên 2 tuần sau khi hoàn tất giao dịch mua

3 khoản thanh toán còn lại sẽ tự động được trừ vào thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng của khách hàng 2 tuần một lần. Khách hàng sẽ nhận được lời nhắc qua email trước mỗi lần thanh toán.

Sau khi đơn hàng được hoàn tất, bạn sẽ nhận ngay toàn bộ giá trị thanh toán cho đơn hàng, không bao gồm phí phát sinh khi sử dụng Shop Pay Trả góp.

Quảng bá thanh toán qua Shop Pay Trả góp

Nếu bạn muốn quảng bá thanh toán qua Shop Pay Trả góp, hãy cân nhắc các cách sau:

 1. Chuẩn bị sẵn sàng cho cửa hàng trực tuyến bằng cách thêm biểu ngữ Shop Pay Trả góp vào trang sản phẩm. Bạn có thể cập nhật chủ đề miễn phí bằng cách gửi yêu cầu đến HeyCarson.
 2. Thêm biểu ngữ và mục Câu hỏi thường gặp vào cửa hàng trực tuyến.
 3. Quảng bá Shop Pay Trả góp thông qua hình thức tiếp thị qua email và phương tiện trả phí. Bạn có thể sử dụng mẫu Shopify Email được tải sẵn. Để sử dụng mẫu, bạn cần cài đặt Shopify Email.
 4. Tải xuống các tài sản thương hiệu Shop Pay.

Trước khi phân phát tài liệu tiếp thị cho khách hàng, bạn cần xem lại hướng dẫn tuân thủthông điệp được phê duyệt để đảm bảo dùng đúng thông tin công khai và từ ngữ để mô tả và quảng bá Shop Pay Trả góp.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí