Shop Pay Trả góp

Shop Pay Trả góp cung cấp cho khách hàng lựa chọn thanh toán đơn hàng theo hình thức trả góp tại bước thanh toán, cả trực tuyến và tại cửa hàng. Đơn hàng từ 50 USD đến 17.500 USD đủ điều kiện cho hình thức thanh toán trả góp.

Khách hàng có thể chọn một trong các tùy chọn thanh toán trả góp sau ở trang thanh toán:

 • Bốn lần thanh toán, hai tuần một lần, miễn lãi cho đơn hàng từ 50 USD đến 999,99 USD.
 • Thanh toán hằng tháng cho đơn hàng từ 150 USD đến 17.500 USD. Đơn hàng trả góp hằng tháng có lãi suất từ 10 đến 36% APR và có thể được thanh toán trong 3, 6 hoặc 12 tháng tùy theo số tiền mua.

Khi khách hàng xem sản phẩm của bạn, thông tin sau về tiền Shop Pay Trả góp sẽ hiển thị:

 • Số tiền thanh toán trả góp theo tính toán.
 • Thông tin chi tiết cho khách hàng muốn tìm hiểu thêm về Shop Pay Trả góp.
 • Thông tin về tuân thủ và quy định mới nhất.

Shop Pay Trả góp cũng có thể cải thiện tỷ lệ chuyển đổi và giá trị đơn hàng trung bình bằng cách cho khách hàng biết rằng họ có thể thanh toán cho một số đơn hàng nhất định bằng các khoản trả góp.

Kích hoạt Shop Pay Trả góp

Bạn có thể kích hoạt Shop Pay Trả góp nếu đủ điều kiện sử dụng.

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thanh toán.
 2. Trong mục Shopify Payments, nhấp vào Quản lý.
 3. Trong mục Shop Pay, chọn Shop Pay Trả góp.
 4. Chấp nhận điều khoản và điều kiện, rồi nhấp vào Lưu.

Shop Pay Trả góp dành cho Shopify POS

Nếu sử dụng Shopify POS để bán sản phẩm trực tiếp thì bạn có thể cung cấp Shop Pay Trả góp cho khách hàng tại cửa hàng. Tìm hiểu cách kích hoạt Shop Pay Trả góp cho Shopify POS.

Hoàn tiền đơn hàng đã đặt bằng Shop Pay Trả góp

Khi hoàn tiền đơn hàng đã được thực hiện bằng Shop Pay Trả góp, bạn sẽ gửi lại khoản thanh toán cho khách hàng. Nếu khách hàng yêu cầu hoàn tiền cho đơn hàng họ đã thanh toán hằng tháng, khách hàng sẽ không được hoàn tiền lãi đã trả. Lãi suất là chi phí vay và không thể hoàn lại.

Bạn sẽ không được hoàn phí giao dịch Shop Pay Trả góp khi thực hiện hoàn tiền. Tìm hiểu thêm về cách tạo đơn hàng trả lại và hoàn tiền.

Trải nghiệm thanh toán trực tuyến cho khách hàng sử dụng Shop Pay Trả góp

Để thanh toán đơn hàng bằng Shop Pay Trả góp, khách hàng thực hiện các bước sau:

 1. Khách hàng thêm mặt hàng vào giỏ hàng.
 2. Khách hàng thanh toán bằng Shop Pay.
 3. Khách hàng chọn thanh toán trả góp.
 4. Khách hàng cân nhắc tất cả các tùy chọn thanh toán trả góp họ có thể sử dụng, sau đó chọn một tùy chọn.
 5. Khách hàng xem lại giao dịch mua, sau đó thực hiện chi trả khoản đầu tiên ở trang thanh toán.

Các khoản thanh toán còn lại được tự động tính vào thẻ của khách hàng dựa trên lịch thanh toán họ chọn. Khách hàng sẽ nhận được lời nhắc qua email trước mỗi lần thanh toán.

Sau khi đơn hàng được hoàn tất, bạn sẽ nhận ngay toàn bộ giá trị thanh toán cho đơn hàng, không bao gồm phí phát sinh khi sử dụng Shop Pay Trả góp.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí