Shop Pay Installments

Các khoản trả góp

Shop Pay cho phép khách hàng lựa chọn thanh toán toàn bộ ngay hoặc chia đơn mua thành 4 khoản thanh toán trả góp bằng nhau.

Khi khách hàng xem sản phẩm, thông tin về dịch vụ trả góp của Shop Pay sẽ hiển thị:

  • Số tiền thanh toán trả góp theo tính toán
  • Thông tin chi tiết cho khách hàng muốn tìm hiểu thêm về dịch vụ trả góp của Shop Pay
  • Thông tin về tuân thủ và quy định mới nhất

Dịch vụ trả góp của Shop Pay cũng có thể giúp cải thiện tỷ lệ chuyển đổi và giá trị đơn hàng trung bình bằng cách cho khách hàng biết rằng họ có thể thanh toán cho các đơn hàng từ 50 đến 1.000 USD bằng 4 khoản trả góp, đã bao gồm ưu đãi giảm giá, phí vận chuyển và thuế.

Tìm hiểu thêm về cách thêm dịch vụ trả góp của Shop Pay.

Tính đủ điều kiện

Để dùng dịch vụ trả góp của Shop Pay, bạn cần có trụ sở tại Hoa Kỳ, bán hàng bằng đồng đô la Mỹ và đã bật cả Shopify Payments và Shop Pay.

Bạn có thể đăng nhập để kiểm tra xem cửa hàng của bạn có đủ điều kiện sử dụng dịch vụ trả góp của Shop Pay hay không. Nếu đủ điều kiện, bạn sẽ được chuyển hướng để kích hoạt dịch vụ trả góp của Shop Pay trong trang quản trị. Nếu không đủ điều kiện, bạn sẽ được chuyển hướng đến cài đặt Shopify Payments.

Thêm biểu ngữ dịch vụ trả góp của Shop Pay

Sau khi dịch vụ trả góp của Shop Pay được kích hoạt, khách hàng của bạn có thể thanh toán. Để giúp tối ưu tỷ lệ chuyển đổi, bạn có thể thêm biểu ngữ dịch vụ trả góp của Shop Pay vào trang sản phẩm.

Biểu ngữ dịch vụ trả góp của Shop Pay được hiển thị bên dưới giá của sản phẩm trên trang sản phẩm. Biểu ngữ này cho người mua biết rằng họ có tùy chọn thanh toán đơn hàng từ 50 đến 1.000 USD thành 4 khoản trả góp không lãi suất. Tìm hiểu thêm về cách cập nhật trang sản phẩm qua thông báo thanh toán khoản trả góp.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí