Shop Pay Trả góp

Shop Pay Trả góp cung cấp cho khách hàng lựa chọn thanh toán đơn hàng theo hình thức trả góp tại bước thanh toán, cả trực tuyến và tại cửa hàng. Đơn hàng từ 50 USD đến 20.000 USD đủ điều kiện cho hình thức thanh toán trả góp.

Shop Pay Trả góp chỉ dành cho thương nhân tại Hoa Kỳ, bán bằng đồng USD và đã kích hoạt cả Shopify Payments và Shop Pay. Tìm hiểu thêm các yêu cầu về điều kiện hợp lệ để sử dụng Shop Pay Trả góp.

Khách hàng của bạn cũng phải đáp ứng các yêu cầu cụ thể về tư cách hợp lệ, bao gồm có địa chỉ thanh toán tại Hoa Kỳ và đã đăng ký Shop Pay. Tổng số tiền đơn hàng của khách hàng phải từ 50 USD đến 20.000 USD để có thể đủ điều kiện sử dụng Shop Pay Trả góp.

Khách hàng có thể chọn một trong các tùy chọn thanh toán trả góp sau ở trang thanh toán:

  • Bốn lần thanh toán, hai tuần một lần, miễn lãi cho đơn hàng từ 50 USD đến 999,99 USD.
  • Thanh toán hằng tháng cho đơn hàng từ 150 USD đến 20.000 USD. Đơn hàng trả góp hằng tháng có lãi suất từ 10 đến 36% APR và có thể được thanh toán trong 3, 6 hoặc 12 tháng tùy theo số tiền mua.

Khi khách hàng xem sản phẩm của bạn, thông tin sau về tiền Shop Pay Trả góp sẽ hiển thị:

  • Số tiền thanh toán trả góp theo tính toán.
  • Thông tin chi tiết cho khách hàng muốn tìm hiểu thêm về Shop Pay Trả góp.
  • Thông tin về tuân thủ và quy định mới nhất.

Shop Pay Trả góp cũng có thể cải thiện tỷ lệ chuyển đổi và giá trị đơn hàng trung bình bằng cách cho khách hàng biết rằng họ có thể thanh toán cho một số đơn hàng nhất định bằng các khoản trả góp.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí