Biểu ngữ trang giỏ hàng của Shop Pay Trả góp

Biểu ngữ giỏ hàng Shop Pay Trả góp được hiển thị bên dưới tổng phụ trên trang giỏ hàng. Biểu ngữ này cho khách hàng biết rằng họ có tùy chọn thanh toán đơn hàng bằng các khoản trả góp.

Sau khi đã kích hoạt Shop Pay Trả góp, bạn cần thêm biểu ngữ trang giỏ hàng.

Thêm biểu ngữ trang giỏ hàng

Nếu bạn thành thạo việc đọc và chỉnh sửa mã chủ đề, bạn có thể xác định vị trí cần thay đổicập nhật biểu mẫu giỏ hàng.

Xác định vị trí cần thay đổi

Cần thêm mã cho biểu ngữ giỏ hàng vào mỗi trang hiển thị giỏ hàng, tốt nhất là gần tổng phụ. Tổng phụ giỏ hàng có thể nằm ở các vị trí khác nhau tùy từng chủ đề. Tuy nhiên, dưới đây là những vị trí phổ biến của tổng phụ giỏ hàng:

  • cart-template.liquid
  • main-cart-footer.liquid
  • cart.liquid

Cập nhật biểu mẫu giỏ hàng

Các bước thực hiện:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí