Kích hoạt sức mua của Shop Pay Trả góp

Tính năng sức mua của Shop Pay Trả góp cho phép khách hàng xem các tùy chọn thanh toán của Shop Pay Trả góp khi họ bắt đầu hành trình mua hàng. Tính năng này có thể giúp cải thiện tỷ lệ chuyển đổi và tăng giá trị đơn hàng trung bình.

Kích hoạt tính năng sức mua của Shop Pay Trả góp

Để kích hoạt sức mua của Shop Pay Trả góp, bạn cần thêm biểu ngữ sau:

Trải nghiệm khách hàng về sức mua của Shop Pay Trả góp

Khách hàng có thể kiểm tra tính đủ điều kiện và sức mua của họ cho Shop Pay Trả góp trên trang sản phẩm, nhưng chỉ đối với sản phẩm có giá trị tối thiểu 150 USD hoặc khi giá trị giỏ hàng tiềm năng tối thiểu là 150 USD.

Để kiểm tra tính đủ điều kiện sử dụng Shop Pay Trả góp, khách hàng sẽ thực hiện các bước sau:

  1. Khách hàng truy cập trang sản phẩm của sản phẩm họ muốn mua.
  2. Trong biểu ngữ Shop Pay Trả góp dành cho trang sản phẩm, khách hàng nhấp vào Kiểm tra sức mua của bạn.
  3. Khách hàng đăng ký hoặc đăng nhập vào tài Shop Pay của mình.
  4. Khách hàng nhấp vào Kiểm tra tính đủ điều kiện để xem họ có đủ điều kiện dùng Shop Pay trả góp hay không.
  5. Khách hàng xem xét tất cả tùy chọn thanh toán trả góp có sẵn cho họ, sau đó nhấp vào Tiếp tục thanh toán.
  6. Khách hàng chọn tùy chọn thanh toán trả góp ở bước thanh toán, sau đó thực hiện khoản thanh toán đầu tiên khi thanh toán.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí